Now showing items 21-24 of 24

 • Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev 

  Ondráček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv ...
 • Vodivé vrstvy realizované na nízkoteplotní keramice 

  Poledník, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na určení limitních mezí sítotisku a stanovení výkonové zatížitelnosti vrstev na LTCC. Popisuje tisk vodivých motivů sítotiskovou metodou na substrátech. Obsahuje popis měření na vodivých ...
 • Wearable Circularly Polarized Rectangular Ring-Slot Antenna With Chamfered Corners 

  Vašina, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with a circularly polarized rectangular ring-slot antenna with chamfered corners designed for 5.8 GHz ISM frequency band for off-body communications. The antenna, originally designed for conventional ...
 • Zjišťování vlivu ultrazvuku na vyrovnání po tisku tlustovrstvových past 

  Pokluda, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku vyrovnání motivu pomocí ultrazvuku po tisku tlustovrstvých past, změny elektrických odporů a geometrických rozměrů. Popisuje realizaci hybridních integrovaných obvodů, technologii ...