Now showing items 21-31 of 31

 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260 

  Valc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260. V první části práce je zaznamenán současný stav požadavků vyplývajících ze směrnic Evropského parlamentu a ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vodorovné vyvrtávačky WHN 13 CNC 

  Nohavica, Radek
  Diplomová práce pojednává o současném stavu požadavků na výrobky plynoucích ze směrnic Evropského parlamentu a Evropské rady. Cílem práce je systémový rozbor problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného postupu pro řešení ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Flousek, David
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v Machově. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm P+D a stropní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vodička, Tadeáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze ...
 • Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová 

  Varjú, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

  Novák, Patrik
  Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Chudoba, David
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro konkrétní společnost provozující služby zákazníkům. Cílem výběru je získání cenově příznivého systému, který minimalizuje administrativní zátěž ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Doseděl, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřená na výběr a implementaci nejvhodnějšího informačního systému pro firmu, která se zabývá montáží plastových fasád. V první části jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část popisuje a ...
 • Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW 

  Neklapilová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW Group, která se má nacházet v Brně, severovýchodně od centra města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl a Zábrdovická, z druhé strany pak ohraničena ...
 • Zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02 

  Frühbauer, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02. V práci je provedena rozvaha a zhodnocení několika alternativ pro daný problém, na které ...