Now showing items 21-40 of 44

 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Bajerová, Veronika
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském (business) plánu. Mezi nabízený sortiment patří prodej korálků, korálkových komponentů a pořádání tvořivých kurzů ...
 • Polyfunkční bytový dům v Ilavě 

  Hoferica, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro provádění stavby Polyfunkčního bytového domu v Ilavě. Bytový dům je řešen jako částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním ...
 • Polyfunkční dům 

  Teplý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v okrajové části města Olomouce. Objekt je zděný nepodsklepený se ...
 • Polyfunkční dům 

  Matulík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace polyfunkčního domu ve Vyškově. Objekt se skládá z osmi bytů, prodejny a kanceláří. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený třípodlažní objekt. Parkovací stání ...
 • Polyfunkční dům 

  Slepánek, Mojmír
  V mé diplomové práci řeším návrh novostavby polyfunkčního domu v Boskovicích v ulici Lipová na stavební parcelách 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94. Celková výměra všech dotčených ...
 • Polyfunkční dům "Slatina" 

  Pifková, Erika
  Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Stavební objekt se nachází na jihovýchodním okraji města Brna, v městské části Slatina. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Slatina. Objekt ...
 • Polyfunkční dům Crystal 

  Koniasová, Eliška
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu veřejných staveb. Stavební parcela se nachází mezi ulicemi Lerchova a Údolní. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky: administrativa, obchody a fitness centrum. ...
 • Polyfunkční dům Hlinky 

  Jarmerová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Brně – Pisárkách. Jedná se o stavbu v proluce na ulici Hlinky. Parcela je umístěna na úpatí Žlutého kopce v blízkosti areálu brněnského výstaviště. V jižní části ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

  Pelčák, Vlastimil
  Na základě mnou navržené architektonické studie v třetím ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. ...
 • Polyfunkční dům na Francouzské v Brně 

  Vrtílek, Osvald
  Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. Mnou zvolené funkce byla komerční ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Lacinová, Michaela
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně v městské části Líšeň. Terasový dům je navržen ve svahu mezi ulicí Novolíšeňskou a ulicí Josefy Faimonové. Dopravně je napojen na ulici ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Arletová, Hana
  Bytový dům se nachází na ulici Milady Horákové v Brně-střed. V této ulici stojí několik památkově chráněných budov, v těsné blízkosti se jedná o nájemní budovu Josefa Müllera. Historické stavby ovlivnily výběr cihlové ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Rodinný dům s pekařstvím 

  Žemlová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pekařstvím v Novém Jičíně. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt ve svažitém terénu. Stavba má členitý půdorys, je nepodsklepená a zastřešená plochou ...
 • Rodinný dům s prodejnou 

  Mach, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s prodejnou. Stavba se nachází ve Žďáře nad Sázavou v kraji Vysočina. Dům je členěn na obytnou část pro 4-6člennou rodinu a prodejnu s počítačovými a ...
 • Rodinný dům se zimní zahradou 

  Miczková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s prodejnou zahradnických potřeb a zboží na okraji města Karviná. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt, jehož druhé patro slouží jako podkroví. Objekt ...
 • Sídlo firmy, Ružomberok 

  Dvorská, Dominika
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby polyfunkčného objektu sídla firmy. Novostavba je situovaná na pozemku Ružomberku v oblasti určenej pre výrobnú a skladovaciu funkciu. ...
 • Sportovně relaxační areál 

  Kainar, Martin
  V tejto práci sa spracováva komplexná dokumentácia pre vyhotovenie nového športovo relaxačného areálu v meste Uherský ostroh. Návrh kladie dôraz na dispozičné a architektonické riešenie, pričom zohľadňuje technické ...
 • Studentské bydlení v Brně 

  Vodička, Jan
  Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na frekventované městské třídě. Přímo před vstupem do objektu je zastávka ...
 • Územní studie aktuálního rozvojového území města Kroměříže 

  Sysel, Jakub
  Diplomová práce řeší studii nové zástavby aktuálního rozvojového území města Kroměříže v jeho severovýchodní části za psychiatrickou léčebnou mezi ulicemi Lutopeckou a Havlíčkovou. Toto území propojuje místní část Terezov ...