Now showing items 21-22 of 22

  • Vzduchotechnika autocentra 

    Dohnal, Ondřej
    Práce řeší problematiku tvorby interního mikroklimatu v objektu autocentra. Cílem práce je navrhnout optimálního řešení stavu interního mikroklimatu objektu, jeho posouzení, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. ...
  • Vzduchotechnika ve veřejných prostorách 

    Nguyen, Huu Dung
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému předváděcí haly a kancelářských prostoru. Pokrytí tepelných zisků a ztrát se zajistí s nuceným větráním. Cílem je zajistit ideální vnitřní mikroklima. Tyto ...