Now showing items 21-39 of 39

 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Syková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro fitness centrum v samotném středu města Brna. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Boček, Petr
  Diplomová práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik. Zvolený podnik je Pantograff art store, který se zabývá prodejem barev ve spreji a nátěrových hmot. Diplomová práce je rozdělena na 3 části. První část je ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace internetového obchodu 

  Famfulíková, Lucie
  Diplomová práce se věnuje marketingové komunikaci internetového obchodu, který se zabývá prodejem skleníků a pařenišť, jehož provozovatelem je zemědělské družstvo. V první části práce jsou popsána teoretická východiska na ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Ďuránová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vedoucím ke zlepšení marketingové komunikace svatebního a společenského salonu Marion. V první části práce jsou popsána teoretická východiska. Následuje analytická část představující ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Podnikateľský plán na Dot-com projekt 

  Melicher, Alexander
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě a komplexnímu sestavení podnikatelského plánu s cílem budoucí realizace v praxi. Práce se věnuje kompletnímu procesu od založení podniku až po vypracování podnikatelského plánu a jeho ...
 • Rizika online marketingových komunikací ve vybrané společnosti 

  Uherková, Veronika
  Cílem diplomové práce je zjistit, zanalyzovat a poté vyhodnotit všechna možná rizika týkající se online marketingové komunikace společnosti Forky’s. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy marketingu, vysvětlením ...
 • Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables 

  Pokorný, Marek
  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část ...
 • Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu 

  Hrubešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci ...
 • Technika a společnost - online závislosti 

  Sarbassov, Timur
  Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a ...
 • Vliv sociálních sítí na e-marketing 

  Bondy, Radim
  Analyza nástrojů e-marketingu využívající sociální sítě se zaměřením na open-source řešení. Aplikace vybrané techniky na navrhovaný e-shop Bylinkárna.cz.
 • Využití ICT nástrojů pro podporu marketingových strategií 

  Barnet, Lukáš
  Využití ICT nástrojů v marketingových strategiích, tedy ve své podstatě využití internetového marketingu jako takového, se v dnešní době pro společnosti stává naprosto nezbytnou součástí komunikace se zákazníkem a jeho ...
 • Využití IT pro podporu firemních procesů 

  Dragula, Peter
  Oblasť malého a stredného podnikania je dôležitou sférou, od ktorej si mnohí sžubujú zlepšenie hospodárskej situácie. Je to opodstatnená požiadavka, a ako sa ukazuje vo vyspelých ekonomikách, tento segment je dôležitou ...
 • Využití metod dolování dat pro analýzu sociálních sítí 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá problematikou dolování dat v prostředí sociálních sítí. Podává přehled o dolování z dat a možných metodách dolování. Práce také zkoumá sociální média a sítě, co mohou poskytnout a jaké problémy se sebou ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Hubáček, Robin
  Diplomová práce řeší problematiku sociálních medií v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem této práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace na sociálních sítích dané společnosti a navrhnout nové ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Nejedlý, Roman
  Diplomová práce popisuje využití sociálních médií v marketingové komunikaci. Vymezuje míru jejich účelného využívání a stanovuje postupy, kterými lze komunikovat s trhem a dosáhnout maximální efektivity.
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci vybrané společnosti 

  Medková, Kateřina
  Diplomová práce popisuje problematiku využití sociálních sítí v marketingové ko-munikaci u vybrané společnosti. Cílem práce je analýza současné situace ve spo-lečnosti a návrh nového řešení, tedy marketingových nástrojů, ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci vybrané společnosti 

  Dostálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití sociálních sítí v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem práce je analýza současné situace v této společnosti a následné vytvoření návrhu nového plánu marketingové ...