Now showing items 21-36 of 36

 • Použití měřících sond (nástrojové a obrobkové) pro stroje z produkce TOS KUŘIM 

  Kohút, Josef
  Práce má seznámit čtenáře se základním rozdělením sond pro měření obrobků a nástrojů. Zejména pak v oblasti měření na CNC obráběcích centrech. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska principu funkce senzorů a druhu ...
 • Prolomení hesel do wi-fi 

  Šopf, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení Wi-Fi sítí a jejich prolamováním. První část zkoumá možnosti zabezpečení Wi-Fi sítě a problémy s tím spojené. Dále práce obsahuje výčet a ukázku nejpoužívanějších ...
 • Příprava a aplikace fyzikálních hyaluronových gelů 

  Kovářová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti fyzikálních hyaluronových gelů. Zaměřuje se na jejich přípravu a to především interakcí roztoku hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství 

  Bílek, Petr
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené ...
 • Sledování teplotní stratifikace vody metodou EIS 

  Műnsterová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá otázkou možnosti využití měřicí aparatury založené na aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) při sledování teplotní stratifikace vody. Pro měření jsou určeny přístroje Z-metr ...
 • Snížení paměťové náročnosti stavového zpracování síťového provozu 

  Hlaváček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou paměťové náročnosti u stavového zpracování síťového provozu. Od řešení se očekává prozkoumat nové možnosti úspory paměti při takovém zpracování. V úvodu práce je popsána motivace a ...
 • Sonda pro testovnání RFID karet na 13.56 MHz 

  Zigo, Viktor
  Tato práce se zabývá RFID technologií a návrhem sondy pro testování RFID zařízení na frekvenci 13,56 MHz. Vše ohledně testování těchto zařízení je popsáno ve Standardu ISO 18047-3. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

  Doležel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...
 • Univerzální kontrolní a měřící stanice 

  Brýdl, Adam
  Předmětem této diplomové práce je návrh a konstrukce poloautomatické kontrolní a měřicí stanice. Stanice je určena pro testování přítomnosti a měření správné polohy světlovodů a těsnění v konektoru. Stanice obsahuje přípravek ...
 • Účinnost těsnicí clony VD Karolinka analyzovaná metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti těsnicí clony vodního díla Karolinka metodou elektrické impedanční spektrometrie. Těsnicí clona byla aplikována do tělesa hráze v roce 2013 během komplexní rekonstrukce. V ...
 • Vestavěný test sondy FlowMon 

  Kříž, Blažej
  Tato práce se zabývá vývojem vestavěného testu sondy FlowMon, což je zařízení pro monitorování síťového provozu na bázi IP toků. V úvodní části jsou shrnuty související pojmy, popsána technologie NetFlow a sonda FlowMon. ...
 • Vliv vrstvy obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou EIS 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jaký vliv bude mít vrstva a typ obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou elektrické impedanční spektrometrie. Experiment je realizován v laboratořích ÚVST. Práce navazuje ...
 • Vyhodnocení životnosti sond metody EIS instalovaných v zemních hrázích 

  Koudelková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením životnosti sond metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) z hlediska přenosu elektrického signálu pro vybranou zemní hráz malé vodní nádrže. Byla vybrána hráz nádrže Bezedník ...
 • Využití výpočtového prostředku CIVA pro nedestruktivní metody kontroly komponentů v jaderné energetice 

  Machovič, Daniel
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť využitie výpočtového prostriedku CIVA pre nedeštruktívne metódy kontrol komponentov v jadrovej energetike. Teoretická časť bakalárskej práce pojednáva o nedeštruktívnych metódach ...
 • Zařízení pro měření proudění vzduchu pod vozidlem 

  Šilar, Josef
  Cílem této diplomové práce je konstrukčním návrh zařízení pro měření proudění pod vozidlem. Pro pochopení dané problematiky je popsána nejdříve teorie jízdních odporů, proudění a aerodynamiky, a poté celá konstrukční část. ...