Now showing items 21-40 of 66

 • Extrakce statických rysů z binárních aplikací za účelem analýzy malwaru 

  Pružinec, Jakub
  Podoby škodlivého software sa deň čo deň menia a vyvíjajú. Vzniká tak nutnosť jednostaj tvoriť, aktualizovať a zlepšovať metódy na analýzu škodlivého software. Jedným z možných prístupov ako bojovať proti škodlivému software ...
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách 

  Marušák, Matej
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia generického strategy solveru pre nástroj 2LS. 2LS je analyzátor na statickú verifikáciu programov napísaných v jazyku C. Verifikovaný program je za využita abstraktnej interpretácie ...
 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

  Musil, Jiří
  Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...
 • Hydraulický a mechanický rychloupínač čelní lopaty rypadla LB 115 

  Bělov, Pavel
  Tato diplomová práce řeší konstrukcí rychloupínače nakladače. V úvodu jsou uvedeny možné konstrukční způsoby. Následně jsou naznačeny dva možné směry konstrukce při použití původní lopaty, kdy na druhém jsou provedeny ...
 • Integration of Static Code Analysis into Issue Tracking System 

  Jančová, Markéta
  Statická analýza kódu je jedna z možností, jak zlepšit kvalitu zdrojového kódu. Také napomáhá k odhalení problémů před tím, než způsobí závažné problémy za běhu programu. SonarQube je nástroj, který provádí pravidelné ...
 • Linuxové víceplatformní oddělené běhové prostředí pro analýzu malware v IoT 

  Uhříček, Daniel
  Analýza IoT malwaru je problematická zejména pro množství a rozlišnost architektur procesorů používaných IoT zařízeními. Práce shrnuje možnosti statické, dynamické a síťové analýzy Linuxového malwaru a hodnotí existující ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Materiálově nelineární řešení konstrukcí z plastů 

  Weis, Lukáš
  Předkládaná práce se zaměřuje na statickou analýzu konstrukcí z plastů se zohledněním nelineárního chování materiálu v závislosti na napětí. Statická analýza je prováděna metodou konečných prvků. V úvodu práce je názorně ...
 • Most přes řeku Branná 

  Holuša, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce mostu přes řeku Branná u obce Jindřichov. Most se nachází na silnici II/369 na km 21,113. Evidenční číslo mostu je 369-020. V rámci této práce jsou vytvořeny 3 studie. ...
 • Nástroj pro analýzu skriptů unixového shellu 

  Holomek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou skriptů. V dnešních distribucích Linuxu nebo jiných operačních systémů založených na myšlence Unixu je mnoho nastavení konfigurováno pomocí skriptů. Práce směřuje k vytvoření programu, ...
 • Nástroj pro statickou analýzu programů se seznamy 

  Kotoun, Michal
  Tvorba softwarového analyzátoru je komplexní úloha -- je nutno implementovat parsování zdrojového kódu, reprezentaci instrukcí, abstrakci hodnot, uživatelské rozhraní, ... a také analýzu samu. Abychom předešli zbytečné ...
 • Návrh mostu na dálnici D48 

  Holuša, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem mostu na dálnici D48 na obchvatu města Frýdek – Místek. Celkové rozpětí mostu je 113 m. Byly navrženy 3 studie. Pro podrobný návrh byla vybrána varianta monolitického komorového nosníku o ...
 • Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech 

  Jurnečka, Peter
  V tejto práci je opísaný návrh spôsobu zápisu a práce s paralelnými návrhovými vzormi, ktorého prínosom je možnosť navrhovania automatických oprav existujúcich paralelných zdrojových kódov pomocou refaktoringu. Na to, aby ...
 • Nosná konstrukce zastřešení výrobní haly v Kyjově 

  Nosková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Kyjově. Hala je navržena jako dřevěná. Loď má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 17,0 x ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Penzion v Brně 

  Budina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá ...
 • Posouzení dřevěné mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Skorunka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou dřevěné obloukové lávky pro pěší. Výpočtový model konstrukce byl vytvořen v programovém systému ANSYS 15. Dynamické síly od větru a koní byly aplikovány na model ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy před modernizací 

  Stanislav, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a hodnocením historické zděné budovy. Jedná se o budovu postavenou ve 20. letech 20. století. Nachází se v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci příprav ...