Now showing items 21-40 of 64

 • Provádění nosných konstrukcí (svislé a vodorovné) bytového domu ve Starém Brně 

  Sáček, Petr
  Tématem mé bakalářské práce je provedení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu na Rybářské ulici ve Starém Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, výkaz výměr, časový plán, návrh ...
 • Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci 

  Schrámek, Martin
  Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová ...
 • Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 

  Pilařová, Jana
  Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower 

  Bittnerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby Silo Tower v Olomouci. Obsahem práce je především zpracovaná studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní stavby ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu Kopřivy, Boskovice 

  Veselý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu „Kopřivy“ na Růžovém náměstí v Boskovicích. V rámci práce je zpracován technologický postup pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby restaurace v Čeladné 

  Mézl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní restaurace v Čeladné. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro zdění z vápenopískových tvárnic, technickou zprávu ...
 • Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba sila v Olomouci 

  Ráb, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé horní stavby nástavby sila v Olomouci. Obsahem práce je technická zpráva objektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben ...
 • Realizace vrchní hrubé stavby mateřské školy v obci Zásada 

  Pospíšil, Dominik
  Cílem této práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby mateřské školy v obci Zásada. Řešení objektu zahrnuje vypracování stavebně technologické zprávy, zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění a ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba 

  Štěrba, Marek
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby rodinného domu v Dambořicích. Rodinný dům se skládá z obytné části, garáže, výměnku a sklepa. Součástí této práce je technická zpráva, zařízení ...
 • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

  Herben, Tomáš
  Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu horského hotelu 

  Franc, Filip
  Obsahem bakalářské práce je výstavba Horského hotelu, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby se zaměřím na zděné nosné konstrukce a provádění stropních konstrukcí pomocí panelů SPIROLL. Zahrnuje technickou zprávu se ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby školky v Habrech 

  Štípa, David
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé vrchní stavby Mateřské školky v Habrech. Obsah práce je zaměřen na zděné nosné konstrukce a konstrukci stropu. Dále obsah tvoří řešení širších dopravních vztahů, ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení objektu Otevřená zahrada v Brně 

  Marková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je řešení zastřešení poradenského centra NNO údolní (Otevřená zahrada v Brně). Jedná se o plochou vegetační střechu administrativní budovy. Pro danou etapu je zpracována technická zpráva, posouzení ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení průmyslového objektu v Jaroměři 

  Schreiber, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie stavebních úprav na objektu s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Obsahem práce je především zpracovaný technologický předpis. Pro etapu stavebních úprav zastřešení objektu je ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli 

  Kynclová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli. Práce obsahuje technickou zprávu, výkres sutiace, výkaz výměr, technologický předpis, výkres zařízení staveniště, časový plán, ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Stavebně technologická studie Envi centra 

  Doruška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt vzdělávacího ENVI centra ve Vysoké Poli. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především o technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu 

  Zeman, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stavebně technologické etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu. V práci je řešena dopravu materiálu na staveniště, výkaz výměr, technologický předpis, položkový ...