Now showing items 21-40 of 61

 • Jeřábová kočka 

  Pokorný, Emil
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. V práci jsou navrženy prvky lanového systému, mezi které patří lano, kladky a lanový buben. Součástí práce je také ...
 • Jeřábová kočka 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o návrhu a výpočtu zdvihového ústrojí jeřábové kočky, určené pro nosnost 50 000 kg. Pro tuto nosnost jsou provedeny příslušné pevnostní výpočty, týkající se čepu kladek, bočnice, příčníku a jeřábového háku. ...
 • Jeřábová kočka mostového jeřábu 32 t 

  Knapec, Tomáš
  Tato diplomová práce je vypracováním konstrukčního návrhu jeřábové kočky mostového jeřábu, která je určena pro manipulaci se šrotovým materiálem. Cílem této práce je vypracování technické zprávy včetně výpočtů pojezdového ...
 • Jeřábové háky, konstrukce a výpočet 

  Vítů, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výpočty, konstrukční dokumentací a výrobními postupy jeřábových háků. Práce obsahuje rešerši typů háků, postup výpočtu jednoduchého kovaného háku, dále jsou v práci uvedeni výrobci ...
 • Kladnice s motoricky otočným hákem nosnosti 20 t 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice o nosnosti 20 tun s dvěma vodícími a jednou vyrovnávací kladkou pro manipulaci se svitky plechu. Práce obsahuje výpočet a návrh prvků kladnice a pevnostní výpočty jednotlivých ...
 • Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru 

  Denk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním pevnostním návrhem parního kondenzátoru. Cílem práce je provést pevnostní výpočty vybraného provozního stavu, poskytnout představu o možnostech řešení, doporučení a také upozornit na ...
 • Koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství 

  Masnica, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství. V úvodu práce je provedena rešerše obdobných autonomních vozidel. Jako další část práce je samotný koncepční návrh, rozměrové ...
 • Koncepční návrh vlečného letounu podle CS-VLA 

  Marek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu určeného pro vlekání kluzáků. Na základě rešerše používaných vlečných letounů v českých aeroklubech a na základě rozboru požadavků na vlečné letouny je zpracován ...
 • Kondenzační parní turbína 70 MW 

  Bezděk, Jakub
  Tématem diplomové práce je navrhnout jednotělesovou kondenzační parní turbínu o výkonu 70 MW bez přihřívání páry do spalovny odpadů. Turbína má mít odběry pro regeneraci, dva procesní odběry a axiální výstup do kondenzátoru ...
 • Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními ...
 • Manipulační zařízení pro motocykly 

  Šoulák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení určeného pro motocykly dle zadaných parametrů. V práci je zpracována rešeršní část obsahující informace o manipulačních zařízeních. Dále ...
 • Manipulátor 

  Peška, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá vypracováním koncepčního návrhu manipulátoru na odlitky. Manipulátor je určen pro manipulaci velmi přesných odlitků do hmotnosti 2 t. Manipulátor vykonává rotační pohyb v rozsahu 90°. V práci ...
 • Modifikace laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Begáň, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh laboratórneho modelu mačky mostového žeriavu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť sa zaoberá skúmaním priemyselných riešení. Ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Valc, Lukáš
  V této bakalářské práci se pojednává o konstrukčním řešením a návrhem dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. Jeřáb musí splňovat tyto základní podmínky. Hlavní podmínkou je minimální nosnost jeřábu a to konkrétně 1t. ...
 • Návrh hydraulického ramene 

  Andrlík, Jan
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh hydraulického ramene. Cílem práce je návrh složený z důležitých pevnostních výpočtů a výkresové dokumentace hydraulického ramene, které je určeno pro mobilní zařízení. ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou 

  Hrnko, Lukáš
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou vodíkového reaktoru vysokoteplotní difuzní polovodičové pece. Práce obsahuje shrnutí informací o polovodičových difuzních pecích, ...
 • Návrh konštrukčných zmien parného bubna pre vyšší tlak 

  Vince, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kontrolným a návrhovým pevnostným výpočtom parného bubna priemyselného kotla na spaľovanie vzducho-čpavkovej zmesi. V úvode práce je spracovaná rešerš zameraná na priemyselné parné kotle, ...
 • Návrh univerzálního rotačního manipulátoru pro polohování svařenců 

  Kračmar, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem rotačního manipulátoru pro polohování svařenců, které mohou dosahovat až 5000 mm o hmotnosti 500 kg. Úvodní část práce je věnována rešerši svařovacích manipulátorů nacházejících se na trhu. ...
 • Návrh vysokotlakého výměníku tepla 

  Marada, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh výměníku tepla pro ohřev zemního plynu v procesu těžby a následné úpravy. První část se věnuje samotnému zemnímu plynu, jeho vzniku, těžbě a způsobům úpravu. Jsou zde popsány technologie ...