Now showing items 21-24 of 24

 • Tribuna fotbalového stadionu 

  Weber, Jozef
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou prefabrikovanou montovanou konstrukci objektu fotbalové tribuny. Byla tím provedena modernizace sportovního areálu v Brně. Dle požadavků investora byl stanoven tvar ...
 • Vliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICS 

  Novotný, Michal
  Trendem dnešního stavebnictví jsou rostoucí požadavky na kvalitu a komfort budovaných staveb a prostor v nich. Tento trend způsobuje změny v přístupu k navrhování objektů a k budování nových staveb. Jedním z hlavních směrů ...
 • Zkoušení leteckých proudových motorů 

  Trusík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části. První část práce se zabývá popisem leteckých úřadů a agentur, činností proudového motoru, zkušebním zařízením a popisem zkoušek. Druhá část je věnována aplikací ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při monotónním zatěžování 

  Mička, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických charakteristik kovových materiálů při namáhání jednoosým tahem a krutem. Nejdříve jsou v práci popsány napěťové a deformační charakteristiky, které se při zkouškách ...