Now showing items 21-40 of 45

 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Čurillová, Miriam
  Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob dosahujících příjmů ze sdílené ekonomiky 

  Hlůšková, Kateřina
  Tato bakalářská práce na téma „Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob s příjmy ze sdílené ekonomiky“ se zabývá velmi aktuálním tématem. Pojednává o příjmech z provozování této činnosti a zdaňování těchto příjmů. V ...
 • Optimalizace daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné 

  Zvěřinová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je ...
 • Optimalizace daňové povinnosti u vybraného subjektu 

  Ondrová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na pohledávky po splatnosti u vybraného subjektu, a to především z daňového hlediska. Teoretická část práce se zabývá stěžejními instituty pro dané téma diplomové práce. V analytické části je ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Holendová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzické osoby. Hlavním cílem je zhodnocení stávající situace fyzické osoby z pohledu její daňové zátěže a navržení kroků vedoucích k daňové optimalizaci. V práci ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby 

  Štefka, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Švejda, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Večeřová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zdanění příjmů vybrané fyzické osoby. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a dále problematikou sociálního ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Lukschanderlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob. Jejím cílem je přiblížit význam daňových pojmů a daňovou optimalizací docílit co nejnižší daňové povinnosti u konkrétní právnické osoby. Následně ...
 • Optimalizace zdanění vybraného daňového subjektu 

  Havelková, Ilona
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění vybraného právního subjektu, dle platné legislativy ČR. V první části práce bude uvedena daňová problematika, která bude zaměřena na daňové subjekty, veškeré náležitosti ...
 • Optimalizace zdanění vybraných fyzických osob 

  Papežová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění vybraných fyzických osob s různými druhy příjmů. V první části práce jsou zpracovány základní pojmy a teoretická východiska, které se týkají problematiky daně z příjmů ...
 • Vliv změn občanského zákoníku a jejich daňový dopad na neziskové organizace 

  Librová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá transformací občanského sdružení do jedné z nově vzniklých právních forem, které zavádí nový občanský zákoník. Pro účely rozhodnutí, kterou z právních forem zvolit, je nutné provést analýzy ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Jedlička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Osička, Jakub
  Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Nezvalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky. Zaměřuje se na hlavní kritérium výběru, kterým je optimalizace daňové povinnosti. V práci jsou porovnávány daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Hubáček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vhodnou volbu formy podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti u konkrétních dvou fyzických osob. Analyzuje se stávající situace a postupné srovnávání výše daně u tří forem obchodních ...