Now showing items 21-40 of 114

 • Kanalizace a ČOV Křelov,Břuchotín-stavebně technologický projekt 

  Novák, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám ...
 • Kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce - stavebně technologický projekt 

  Prokop, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením stavby kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce. Jedná se o celkovou rekonstrukci původní ČOV, kde bude většina původních objektů demolována a nahrazena objekty novými. ...
 • Komunitní centrum v Českých Budějovicích - stavebně technologický projekt 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu stavby Komunitního centra v Českých Budějovicích. Práce řeší studii hlavních technologických etap, finanční a časový plán stavby, položkový rozpočet ...
 • Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologie provádění železobetonového skeletu výrobní haly, konkrétně hrubá vrchní stavba. Tato bakalářská práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu ...
 • Mateřská škola v Čelákovicích, příprava realizace stavby 

  Sikora, Marek
  Tématem této diplomové práce je zpracování přípravy realizace stavby Mateřské školy v obci Čelákovice. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh hlavních stavebních mechanismů s návrhem ...
 • Nadstandardní rodinný dům v Křelově - stavebně technologický projekt 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologicky postihnout stavbu nadstandardního rodinného domu. Tato diplomová práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologické předpisy pro důležité části stavby, technickou zprávu ...
 • Novostavba administrativní budovy a školícího střediska v Humpolci - příprava realizace a řízení stavby 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby administrativní budovy v Humpolci. Tento projekt řeší hlavně hrubou vrchní konstrukci, zařízení staveniště, provádění monolitické stropní konstrukce, rozpočet a ...
 • Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava 

  Lech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby obchodního centra v Holešově. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, technologický předpis pro montáž skeletu haly s ...
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Pérovna Kunvald, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Madarászová, Daniela
  Bakalářská práce zpracovává dvě technologické etapy hrubé vrchní stavby Pérovny v Kunvaldě, Kunvaldská a.s. Stavba se skládá ze dvou částí: várobní a administrativní. Objekt se nachází mimo obec a bude využíván celoročně. ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská - hrubá spodní stavba 

  Krkošková, Adéla
  Obsahem této bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu Mlýnská v zastavěném území města Brna. Práce se zabývá technickou zprávou ke stavebně technologickému projektu, technickou zprávou ...
 • Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská - stavebně technologický projekt 

  Mráček, Ondřej
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického projektu pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu. Cílem práce je vybrat a vypracovat vhodné řešení stavby z hlediska finančních, časových ...
 • Příprava a organizace výstavby Krajské pobočky VZP v Jihlavě 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení stavebně-technologického projektu Krajské pobočky firmy VZP ČR v Jihlavě. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro železobetonový montovaný skelet a pro monolitické obvodové ...
 • Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové ...
 • Příprava a realizace výstavby mateřské školy 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Příprava realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích 

  Vokurek, Kamil
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích. Stavba je umístěna v jihovýchodní části Ivančic nedaleko Brna. Práce se zaměřuje na zemní, neboli výkopové práce, a základové ...
 • Přístavba skladové haly v Jiřicích - hrubá vrchní stavba 

  Jůzl, Martin
  Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Přístavba k výrobní a skladové hale v Jiřicích. Řešení je závislé na volbě technologické postupu montáže ocelové konstrukce, který bude ...
 • Přístavba školy v Praze - stavebně technologický projekt 

  Brezanská, Kateřina
  Diplomová práce obsahuje stavebně technologický projekt přístavby školy v Praze. Zabývá se plánováním celé stavby a podrobněji řeší především návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, časového plánu hlavního stavebního ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • RD Ochoz u Brna - hrubá spodní stavba 

  Jakubcová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provedení etapy hrubé spodní stavby rodinného domu v Ochozu u Brna. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, návrh strojní ...