Now showing items 21-40 of 50

 • Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Novotný, Petr
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a ...
 • Měření teploty na elektrickém motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými metodami měření teploty na elektrickém motoru při užití chlazení. Úvod práce je věnován základním pojmům a definicím z oblasti přenosu tepla, proudění tekutin, ztrátám ...
 • Měření teploty pyrometry 

  Holík, Denis
  Práce se zabývá rešerší a rozborem informací o principech fungování pyrometrů. Rozebrána je jak komplexní problematika jednotlivých druhů pyrometrů a možnost jejich praktického využití, tak základní chyby bezkontaktního ...
 • Měření velmi nízkých teplot (do -160 stupňů C) 

  Vlček, Josef
  Semestrální práce se zabývá měřením nízkých teplot (do -160 stupňů Celsia). Práce popisuje nejprve základy kryoterapie a jejího technického řešení. Dále se zabývá teoretickým rozborem různých metod měření teplot v požadovaném ...
 • Měření vybraných fyzikálních veličin 

  Zajíček, Matouš
  V úvodu této práce je provedena stručná literární rešerše existujících typů a principů funkcí vybraných senzorů teploty, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, hmotnosti a ostrovních zdrojů elektrické energie. Následující ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor teploty 

  Perůtka, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat mikroprocesorem řízený regulátor teploty, který bude ovládán pomocí PC, nebo přímo ze svého ovládacího panelu. Regulátor by měl sloužit pro regulaci teploty například v místnostech, ...
 • Moduly pro úpravu signálu 

  Štreit, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a praktickým měřením přesnosti převodníku teploty s galvanickým oddělením pro platinový snímač Pt 100. V její úvodní části jsou popsány typy čidel pro odporové měření teploty, ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývala návrhem zařízení pro měření střední teploty v kanále libovolného průřezu. V práci byla nejprve shrnuta teorie tepla, tepelného přenosu a proudění tekutin. Teorie byla výhradně zaměřena na ...
 • Nezávislý datalogger s USB připojením 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na ...
 • Numerická metoda pro měření elektronové teploty sluneční koróny 

  Dvořák, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá výpočtem spektrální záře K-koróny, spojité části spektra, které vzniká Thomsonovým rozptylem slunečního záření na volných elektronech v koróně. Je zde popsán vliv Dopplerova jevu, který vyhladí ...
 • Použití termovizní kamery v měřicí technice 

  Bayer, Robert
  Cílem této práce je seznámit se s bezdotykovými metodami měření teploty a přiblížit je čtenáři. Dále si osvojit práci s IR zobrazovačem FLUKE Ti55FT (a programovým vybavením SmartView) a tento pak také přiblížit čtenáři. ...
 • Pracoviště pro měření průtoku a tlaku 

  Brabenec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace pro přípravu plynných směsí a jejich následné použití. Aplikace slouží k testování nových materiálů, které by byly vhodné jako katalyzátory. V práci je popsána příprava ...
 • Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink 

  Bartoněk, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše možností programování mikrokontrolerů Arduino prostřednictvím programu Matlab/Simulink. Součástí práce je také stručná rešerše platformy Arduino. Dále byly vytvořeny a popsány dvě ...
 • Působení spínacího oblouku na konstrukci výkonového přístroje nn 

  Šimek, David
  První část diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky diagnostiky fyzikálních vlastností elektrického oblouku. Je zde předvedena identifikace spektrálních čar na experimentálně naměřeném spektru záření ...
 • Realizace systému pro řízení mikroklimatu rostlin 

  Fikar, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout automatický systém pro udržení ideálních podmínek pro růst a správný vývoj rostlin v domácnosti, kde pro něj nejsou vhodné podmínky. Veličiny, které byly vyhodnocovány, měřeny a následně ...
 • Řídicí systém pro regulaci a monitorování teploty 

  Mitter, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řešení pro udržení a monitorování optimální teploty pro domácí datové úložiště. Účelem této práce je co nejvíce prodloužit životnost pevných disků v datovém úložišti. Práce v první řadě věnuje ...
 • Řízení klimatických vlastností pěstebního boxu 

  Haring, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektronického riadiaceho systému, ktorý je určený pre riadenie klimatických podmienok v špeciálnom pestovateľskom boxe. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD ...
 • Srovnání senzorů pro měření teploty 

  Chaloupka, Roman
  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných senzorů. Začátek práce definuje základní pojmy. Následuje rozdělení, popsání provedení a principu dotykových senzorů s elektrickým výstupem. Okrajově zmíněny jsou i ...
 • Systém pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů 

  Řiháček, Jan
  Práce se zabývá měřícím systémem pro stanovení tepelné účinnosti nově vyvinutých typů solárních absorbérů. Měřící aparatura umožňuje současné vnitřní či venkovní zjišťování tepelné účinnosti až u čtyř vzorků absorbérů. ...