Now showing items 21-32 of 32

 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Vzduchotechnika obecního úřadu 

  Adamec, Jan
  Cílem projektu je navrhnout vzduchotechnická zařízení tak, aby bylo dosaženo optimálního vnitřního mikroklimatu daného objektu. Navržený systém teplovzdušného vytápění a klimatizace je rovnotlaký. Systém je doplněn návrhem ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Chorý, Vojtěch
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení pro veterinární kliniku. Klinika se nachází v prvním patře polyfunkčního domu v Brně. Pro účely tohoto návrhu je použito teplovzdušné vytápění, chlazení a ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního objektu 

  Junek, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční objektu. Do polyfunkčního objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a cirkulace vzduchu pro prostory kanceláří, ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Kopřiva, František
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou rodinného domu. V práci je řešeno odvlhčení bazénové haly, vzduchotechnika rodinného domu, vytápění, chlazení a využití obnovitelných zdrojů pro ohřev teplé užitkové vody a ...
 • Vzduchotechnika sanatoria 

  Batelka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro sanatorium v obci Liptál. Objekt slouží pro rehabilitaci osob po léčbě Alzheimerovy choroby. Hlavními úkoly je zajištění požadované výměny čerstvého vzduchu ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Vacková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...
 • Vzduchotechnika tělocvičny 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...
 • Vzduchotechnika v multifunkčním centru 

  Svobodová, Leona
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení v multifunkčním centru. Zařízení obsluhují multifunkční sál a místnost režie, osvětlení a zvuku. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala veškeré ...
 • Vzduchotechnika ve sportovním objektu 

  Sedlařík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou sportovního objektu. Objekt se nachází ve Znojmě. Cílem práce bylo navrhnout tři vzduchotechnická zařízení pro bowling, tělocvičnu a hygienická zařízení. Jedná se o klimatizaci ...
 • Vzduchotechnika výrobně skladovací haly 

  Fridrich, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro výrobně skladovací halu a prostor nutných pro zajištění provozu. Zařízení č. 1 je navrženo tak, aby bylo schopno pokrýt tepelnou zátěž obsluhovaných místností ...