Now showing items 21-40 of 41

 • Možnosti využití bezdrátových modulů pro sběr dat 

  Machů, Petr
  V bakalářské práci se zabývám moderními způsoby bezdrátového přenosu dat při decentralizovaném čištění odpadních vod. Navrhnul jsem tři různé architektury zapojení a k něm uvádím různé druhy bezdrátových modemů. Poté ...
 • Návrh a implementace síťového kolektoru 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom informačných protokolov sieťového toku, najmä popisom protokolu Cisco NetFlow verzie 9. Popisuje jeho vlastnosti, formát správ a atribúty prenášaných dát. Práca sa zameriava hlavne ...
 • Návrh převodového ústrojí motocyklu s elektrickým pohonem 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je shrnutí současných převodových ústrojí motocyklů a následný návrh převodového ústrojí pro elektrický motocykl. Hlavním tématem je návrh spojky, pro jejíž komponenty byla zpracována napěťová analýza a určena ...
 • Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Knotek, Jiří
  Cílem této práce je provedení analýzy ohybových vibrací hnacího ústrojí nákladního vozidla a navržení konstrukčních úprav. Dalším cílem je posouzení přínosu konstrukčních úprav. V práci je také provedena analýza tuhosti ...
 • Pohonné jednotky automobilů BMW 

  Guláš, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...
 • Projekt výroby převodové skříně pro naviják 

  Hrbáček, Emil
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie výroby přesných děr pro valivá ložiska v převodové skříni pro naviják. Na základě konstrukčního návrhu převodové skříně byly navrženy varianty ...
 • Převodové ústrojí vozu Formula student Dragon 7 

  Fanta, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o různých variantách převodovek, které umožňují změnu rychlostních stupňů za nepřerušeného toku výkonu, a o jejich kladech a záporech pro vůz kategorie Formula Student/SAE. Dále se práce ...
 • Rekonstrukce leštící aparatury 

  Kotiza, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí leštící aparatury pro doleštění kulovitých těles, která se nachází v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně. V první části bakalářské práce je uveden stručný přehled doposud ...
 • Renovace historického vozu Trabant 601 

  Krček, Štěpán
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření technického postupu prací při renovaci automobilu Trabant 601 a následně postup aplikovat v praxi. První část práce se věnuje historii a vývoji automobilky VEB Sachcenring ...
 • Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB 

  Daďa, Petr
  Předmětem práce je hrubý popis digitální televize DVB a způsob digitalizace pro její pozemní vysílání podle standardu DVB-T. Podrobně je popsán proces modulace a demodulace OFDM a přenosový kanál, kterým se televizní signál ...
 • Solární článek jako zdroj napájení pro malý stejnosměrný motor RC modelu auta 

  Nábělek, Ondřej
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s problematikou solárních článků a návrhu soustavy solárních článků pro napájení elektrického stroje nízkého výkonu. Úvodem je pojednání o energii vyrobené Sluncem dopadající na ...
 • Spalovací motory automobilky Volkswagen 

  Kalnaši, Radoslav
  Radoslav Kalnaši Spalovací motory automobilky Volkswagen Zhodnotienie vývoja spaľovacích motorov automobilky Volkswagen, ich súčasný stav a perspektívy. Prehľadný popis a zhodnotenie historického vývoja spaľovacích motorov ...
 • Stanovení akustického výkonu převodových ústrojí 

  Švanigová, Lenka
  Oblast vibrací a s nimi spojeného hluku je velmi aktuálním tématem. Pro stanovení hluku je možné použít rozdílné vybavení a dosažené výsledky porovnat různými přístupy, které jsou ošetřeny pomocí norem. Tato bakalářská ...
 • Tenkovrstvé elektrody pro elektrochromní prvky 

  Macalík, Michal
  Práce se zabývá depozicí vrstev pro elektrochromní prvek různými metodami. Transparentní elektricky vodivé vrstvy SnO2 byly deponovány pyrolytickým rozkladem peroxocíničitanového roztoku. Přidání peroxidu vodíku do výchozího ...
 • Testování síťových služeb pomocí emulátoru rozsáhlé sítě WAN a simulátorů zátěže 

  Kocáb, Marek
  Cílem diplomové práce bylo prostudovat požadavky různých telekomunikačních služeb na parametry sítě, která jsou zpoždění, ztrátovost, propustnost, kolísání zpoždění atd. Provést testování těchto služeb pomocí emulátoru ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...
 • Vstupní díl UHF přijímače s velmi nízkou spotřebou 

  Kaštánek, Martin
  Cílem této práce byl návrh vstupní části přijímače pro pásmo 430 až 440 MHz. V simulačním software byl vytvořen model vybraného tranzistoru BFP540. Pomocí simulací byly zjišťovány možnosti snížení spotřeby tohoto tranzistoru ...
 • Využití přípojnice jako zdroje tepla 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou ...
 • Využití vačkového mechanismu jako náhrady klikového ústrojí spalovacího motoru 

  Suk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá možností nahrazení klikového mechanismu spalovacího motoru vačkovým převodem. V úvodní části práce jsou navrženy základní parametry motoru s tímto typem převodu. Následně je navrženo několik typů ...
 • Vyvrtávací hlava na vrtačku 

  Suda, Martin
  Tato bakalářská práce, spadající do oblasti obráběcích strojů a příslušenství, se zabývá obráběcí metodou vyvrtávání a především nástroji sloužící k vyvrtávání. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část, ve které ...