Now showing items 21-25 of 25

 • Železobetonová montovaná hala 

  Hubačková, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřená na návrh vybraných prvků montované železobetonové konstrukce haly. Prvky určené k návrhu jsou předpjatý vazník, vaznice, sloup, kalich a pilota. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA ...
 • Železobetonová montovaná hala pro skladování 

  Schmeidler, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...
 • Železobetonová rozhledna 

  Čírtková, Jana
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem a posouzením rozhledny ze železobetonu a ocelových ztužujících prvků. Statický výpočet byl proveden v souladu s platnými eurokódy a normami. K práci jsou přiloženy stavební ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Osyková, Martina
  Bakalářská práce ,,Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy´´ se zabývá řešením vybraných prvků skeletu. Řešenými prvky jsou deska trámového stropu, trám, průvlak a sloup vybraného rámu. Pro řešené prvky ...
 • Železobetonový monolitický rám 

  Duda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu – rámu. Respektivě návrhem a posouzením jednotlivých nosných prvků tohoto rámu na mezní stavy únosnosti. ...