Now showing items 21-40 of 68

 • Návrh vytápění a vzduchotechniky novostavby s nízkými energetickými náklady 

  Halm, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zdroje vytápění, otopné soustavy a větrání novostavby rodinného domu. Projekční návrh domů poskytla společnost Keeo4design. Tento návrh obsahuje komplex dvou domů. První z nich slouží ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky pro dvoupatrový rodinný dům po rekonstrukci 

  Potočník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce domu postaveného v 70 letech minulého století. Součástí práce je seznámení se současným stavem objektu a výpočtem příslušných tepelných ztrát objektu. V následujícím kroku ...
 • Návrh vzduchotechniky a vytápění pro výrobní podnik 

  Černík, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá řešením vytápění a vzduchotechniky ve výrobním podniku ELMET, spol. s r.o. V první části práce je řešena rekonstrukce otopné soustavy, která je v době zpracování práce zastaralá a nespolehlivá. ...
 • Návrh vzduchotechniky v bazénové hale 

  Mahovská, Adriana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku větrání bazénových hal. V teoretické části se zabývá obecně problematickou kvality vzduchu vnitřního prostředí a bazénových hal, způsoby větrání a prvky na úpravu vzduchu ve ...
 • Optimalizace větrání divadelní haly 

  Lenhart, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením proudění a optimalizací stávajícího stavu distribuce vzduchu v divadelní hale za pomocí CFD simulací. Součástí diplomové práce je projektové řešení jedné z variant řešení.
 • Optimalizace větrání skladu 

  Kaštánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího stavu vnitřního mikroklima, podpořeného CFD simulacemi. Řešeným objektem je skladovací hala elektrotechniky, jejímž provozovatelem je firma ebm-papst CZ s.r.o.
 • Penzion Zátoka 

  Rajchl, Filip
  Cílem mojí diplomové práce je navrhnout nový penzion s názvem Zátoka, nacházející se v blízkosti Pozlovické přehrady. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na architektonický a stavební návrh budovy. ...
 • Přístavba výrobní haly 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro první nadzemní podlaží přístavby výrobní haly. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky. Prostory šaten a ...
 • Rodinný dům s kanceláří 

  Hejna, Vladimír
  Tato práce řeší rodinný dům s kanceláří v obci Chyšky. Jedná se o částečně podsklepený, třípodlažní objekt s vestavěnou garáží pro dva automobily. Půdorys objektu je obdélníkový a střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Kyceltová, Lucie
  Tématem této práce je stavební řešení novostavby domu pro bydlení ve městě Vrchlabí. K rodinnému domu je navržena také lékařská ordinace. V rodinném domě se nachází jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys objektu tvoří ...
 • Rodinný dům v Kuřimi 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Řídicí jednotka větrání s rádiovou synchronizací času 

  Barták, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvoření řídící jednotky větrání, která si  synchronizuje čas skrze rádiový signál. Řízení probíhá na základě naměřených rosných bodů na obou stranách obvodové zdi. Nejdůležitější části jsou ...
 • Studie snížení energetické náročnosti bytového domu 

  Svoboda, Lukáš
  Cílem práce je nejprve zmapovat výchozí stav řešeného bytového domu, situovaného na ul. Merhautova č. 76/954 v Brně – Černých polích, jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska energetického a výchozí stav otopné ...
 • Technika inteligentních školních budov 

  Drábková, Helena
  Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a ...
 • Tepelná čerpadla země - voda 

  Kovářík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá daným tématem ve třech rovinách teoretické, praktické a experimentální. Projekt řeší vytápění mateřské školy, experiment se zabývá vybíjením kapacity vrtu pro tepelná čerpadla země – voda.
 • Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů 

  Jankůj, Josef
  Cílem bakalářské práce na téma „Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů“ je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. První část je zaměřená na všeobecné ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Větrání a chlazení bytu v panelovém domě 

  Uřičář, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem větrání a chlazení podstřešního bytu v panelovém domě, postaveném v 80. letech 20. století, a skládá se z pěti hlavních částí. V první hlavní části je uvedena rešerše současného stavu ...
 • Větrání a vytápění průmyslových hal 

  Ležovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal, především z hlediska provozních nároků a dosaženého komfortu na pracovišti. Autor se na úvod zaměřuje na pojmy související s vnitřním mikroklimatem ...
 • Větrání kabiny osobního automobilu – výzkum charakteru proudění z rozmrazovací mřížky předního skla a účinnost tohoto systému. 

  Hapala, Radim
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění nad rozmrazovací mřížkou čelního skla osobního automobilu Škoda Octavia. V požadovaném rozsahu byly žárovou anemometrií změřeny složky rychlosti a intenzity turbulence. Získaná ...