Now showing items 21-36 of 36

 • Semiempirical Modeling of Reset Transitions in Unipolar Resistive-Switching based Memristors 

  Picos, R.; Roldan, J.B.; Al Chawa, M.M.; Garcia-Fernandez, P.; Jimenez-Molinos, F.; Garcia-Moreno, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  We have measured the transition process from the high to low resistivity states, i.e., the reset process of resistive switching based memristors based on Ni/HfO2/Si-n+ structures, and have also developed an analytical model ...
 • Sledování stability procesu popsaného atributivní i spojitou veličinou 

  Svobodová, Hana
  Tato práce má za cíl přiblížit problematiku regulačních diagramů. První část shrnuje poznatky o regulačních diagramech včetně jejich rozdělení podle typu sledované veličiny. Jednotlivé druhy diagramů jsou podrobně popsány. ...
 • Sociální bydlení Brno 

  Krbylová, Alžbeta
  Projekt sociálneho bývania v Brne – mestskej časti Maloměřice, je predovšetkým zacielený na rómsku komunitu ako aj iné mnohopočetné rodiny. Navrhnuté objekty sú riešené ako nízko podlažná radová zástavba. Objekty sú ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Nedbalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu nového společensko-kulturního centra, které bude kromě většího společensko-kulturního sálu obsahovat také prostory radnice městské části a veškeré potřebné zázemí. Vhodné se jeví ...
 • Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Košňar, František
  Architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu Ohrada je prověření možnosti vybudovat v lokalitě Vsetín - Ohrada multifunkční sportovně-rekreační areál. V současné době je areál ve velmi špatném stavu. Využívaná ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Marková, Dominika
  Zadáním práce je architektonicko-urbanistická studie sportovního a rekreačního centra. Řešené území se nachází ve městě Vsetíně, v části zvané Ohrada. V současnosti je areál ve špatném a zchátralém stavu. Cílem mojí práce ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Zifčáková, Tatiana
  Zadaním diplomovej práce je revitalizácia bývalého spartakiádneho štadiónu. V súčasnosti sa jedná o športový areál Ohrada, ktorý je v zanedbanom stave a nie veľmi využívaný. Územie sa nachádza na južnom okraji mesta Vsetín ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Tallmayer, Dominik
  Hlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Zaplatil, David
  Jedná se o objekt sportovního zařízení, který bude využíván zejména pro lední hokej, dále pak pro pořádání dalších sportovních a společenských akcí. Hlavním architektonickým záměrem při návrhu haly bylo vyhovět moderním ...
 • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku 

  Plch, Miroslav
  Práce zahrnuje obecný úvod do oblasti sledování a měření krevního tlaku u koní, návrh algoritmu na detekci tlakové křivky a výpočet respiračních variabilit při mechanické ventilaci v anestezii. První dvě kapitoly jsou ...
 • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní 

  Horský, Martin
  Předložená práce řeší problematiku sledování hemodynamických parametrů při umělé ventilaci při anestezii u koní. Výsledkem práce je rozšiřující modul pro aplikaci Datex-Ohmeda S/5 Collect, který z průběhu tlakové křivky ...
 • Statistická regulace výrobního procesu ve firmě 

  Světlíková, Barbora
  Na základě hodnocení kvality statistickými metodami, lze odhalovat případy nenáhodných odchylek parametrů, které hodnotí kvalitu, od požadovaných hodnot a zkoumat příčiny jejich vzniku. Identifikace těchto příčin umožňuje ...
 • Studium elektronického řízení a reálného chování variabilních filtračních a oscilačních aplikací moderních aktivních prvků 

  Šotner, Roman
  Práce pojednává o elektronicky nastavitelných a konfigurovatelných aplikacích moderních aktivních prvků. Velmi často jsou prezentovány rozmanité aktivní prvky v aplikacích filtrů a oscilátorů, které víceméně vychází ze ...
 • Tankovací a osvětlovací věž pro závody GT automobilů 

  Nakládal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh kompletu technického vybavení pro vytrvalostní závody automobilů splňující předpisy FIA. Vybavení boxu zajišťuje tankování paliva, osvětlení boxu, zdroj a rozvod tlakového ...
 • Variability in cement properties - influence on bleeding of cement paste 

  Jančaříková, Denisa; Hela, Rudolf; Netsvet, Daria Dmitrievna; Peřina, Tomáš (IOP Publishing, 2018-06-15)
  The aim of this study is to find relation between cement properties and tendency of cement paste (concrete) to bleeding. We tested 19 cement samples collected from different batches.
 • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny 

  Štugel, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu znaků jakosti textilního výrobku firmy. K tomu jsou využity regulační diagramy, jako jeden z nástrojů řízení kvality. Dále jsou vypočteny indexy způsobilosti a výsledky jsou ...