Now showing items 21-36 of 36

 • Průmysl 4.0 v kontextu s průmyslovými roboty ve strojírenství 

  Kotrba, Martin
  Cílem této práce je vytvořit popsat zásady a principy iniciativy Průmysl 4.0 vadané ministerstvem průmyslu a obchodu. Vytvoření rešerši současného stavu průmyslových robotů a manipulátorů dle jejich konstrukce a aplikace. ...
 • Správce souborů ve 3D 

  Martinák, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh 3D uživatelského rozhraní pro práci se souborovým systémem. Obsahuje stručný úvod k 3D uživatelským rozhraním a techniky používané pro jejich návrh a implementaci. Dále uvádí stručný přehled ...
 • Stimulace hmatové zpětné vazby 

  Lang, Matěj
  Tato bakalářská práce měla za úkol otestovat návrh taktilního displeje. Nejprve jsou popsány metody tvorby hmatového vjemu a shrnuty základní fyzikální principy. Z nich byla vybrána přímá elektrická stimulace jako vhodný ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získaná z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získané z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Uživatelské rozhraní pro práci s počítačem ve virtuální realitě 

  Pazdera, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi ovládání počítače ve virtuální realitě. Jejím cílem je vytvořit uživatelské rozhraní, které v ní bude umožňovat pracovat s počítačem. Nejprve studuje možnosti zařízení pro snímání akci uživatele ...
 • Virtuální prohlídka FITu pro Oculus Quest 

  Janů, Michal
  Hlavním cílem této práce je vytvořit aplikaci pro náhlavní soupravu Oculus Quest, která podporuje virtuální realitu. Aplikace má několik funkcí, které umožňují uživateli dělat více než se pouze procházet po areálu VUT FIT, ...
 • Virtuální prototyp v procesu návrhu obráběcího stroje 

  Krejčiřík, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití virtuálního prototypu při návrhu obráběcího stroje. Virtuální prototyp lze rozdělit na vizuální a výpočtový model. Obě části prototypu je možné analyzovat dle požadovaných ...
 • Vizualizace pohybu vozidla se čtyřmi řízenými a hnanými koly 

  Blechta, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem prostředí pro vizualizaci pohybu dvoustopého experimentálního vozidla se všemi řiditelnými a hnanými koly popsaného jeho matematickým modelem. Vizualizace umožňuje testování různých dynamických ...
 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Využití počítačových her v medicíně 

  Gálíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze ...
 • Využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů 

  Novotný, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na studium možností využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Hlavním cílem je analyzovat a prověřit možné způsoby pro integraci vizualizačních a ...
 • Využití virtuální reality v dynamice vozidel 

  Mach, Břetislav
  Cílem této diplomové práce je využití virtuální reality pro analýzu a zobrazení vozidla a veličin charakterizujících dynamické vlastnosti automobilu. Pro simulaci jsou využity programové nástroje Matlab/Simulink a Virtual ...
 • Využití virtuální reality v projekci a konstrukci výrobních strojů, systémů a robotiky 

  Jun, Lukáš
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá historii a vývojem virtuální reality. Nabízí přehled jejich typů, možností využití,… Dále upřesňuje veškeré podmínky, které musí být splněny pro vytvoření věrné virtuální ...
 • Zobrazení letových informací cestujícím 

  Alfery, Vladimír
  Cílem práce je umožnit pasažérům zobrazit aktuální letové informace, které vidí piloti v pilotní kabině. Tyto informace jsou zobrazitelné na elektronickém zařízení, připojeném k interní bezdrátové síti v letadle. Pro ...
 • Zobrazování komplexních 3D scén 

  Mrkvička, Tomáš
  Tato práce se zabývá problémem zobrazování rozsáhlých a obsahově velmi bohatých 3D scén, které jsou běžné např. pro moderní počítačové hry. Cílem práce je vytvoření tzv. datově řízeného zobrazovacího systému, který na ...