Now showing items 21-40 of 48

 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Manipulace s objekty pomocí p5 glove 

  Čapek, Radovan
  Práce se zaměřuje na popis základních principů virtuální reality, na využití datových rukavic ve virtuální realitě a implementuje aplikaci s využitím vstupního zařízení P5 glove. Implementace obsahuje mimo jiné různé ...
 • Matematické modelování mechanických systémů vozidel 

  Zháňal, Lubor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací výpočetního systému, který by umožňoval interaktivní simulace kinematiky a dynamiky mechanických systémů vozidel či obecných mechanismů za pomoci moderní výpočetní techniky. ...
 • Možnosti propojení reálného řídícího systému do prostředí virtuální reality 

  Holešovský, Jiří
  Tato práce se zabývá možnostmi propojení reálného řídicího systému s prostředím imersní virtuální reality. V první části jsou zmíněny možnosti pohybování modelu v IC.IDO. Dále se rešerše zabývá komerčními způsoby získávání ...
 • Návrh mobilního projekčního zařízení podporující prostředí virtuální reality 

  Šooš, Marek
  Predložená práca sa zaoberá analýzou stavu a vývoja virtuálnej a rozšírenej reality. V práci podrobne opisujem výhody a nevýhody jednotlivých technológií, históriu, súčasný stav ako aj tendencie vývoja týchto technológií. ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve vybraném obchodním závodě 

  Venclovský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na oblast české e-commerce, kde se věnuje jednomu z největších tuzemských e-shopů společnosti Internet Mall, a.s. Cílem práce je návrh projektu, který změní dosavadní model internetového nakupování ...
 • Návrh řídicího programu průmyslového robota IRB 120 pomocí softwaru RobotStudio 

  Nevřiva, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh řídícího programu pro vybranou laboratorní úlohu v programu RobotStudio, jeho implementace pro průmyslového robota IRB 120 společnosti ABB Robotics a ověření navrženého řešení simulací a ...
 • Optimalizace pro stereoskopické zobrazení 

  Zelníček, Leoš
  Tato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při stereoskopickém zobrazování dodržet. ...
 • Ovládání virtuálního avatara v Microsoft HoloLens s využitím prvků reálného světa 

  Fajtová, Klaudia
  Cieľom tejto práce je štúdium skenovania a mapovania prostredia v súvislosti s rozšírenou realitou, s využitím zariadenia Microsoft HoloLens a následne vytvoriť riešenie ako dynamicky generovať virtuálny obsah, ktorý by ...
 • Prezentace audiovizuálního díla ve virtuální realitě 

  Lazorčák, Daniel
  Cieľom tejto práce je vyhotovenie rešerše o dostupných herných enginoch pre tvorbu prehliadky audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, naštudovanie problematiky mapo- vania textúr, voľba herného enignu ,ktorý spĺňa ...
 • Správce souborů ve 3D 

  Martinák, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh 3D uživatelského rozhraní pro práci se souborovým systémem. Obsahuje stručný úvod k 3D uživatelským rozhraním a techniky používané pro jejich návrh a implementaci. Dále uvádí stručný přehled ...
 • Stimulace hmatové zpětné vazby 

  Lang, Matěj
  Tato bakalářská práce měla za úkol otestovat návrh taktilního displeje. Nejprve jsou popsány metody tvorby hmatového vjemu a shrnuty základní fyzikální principy. Z nich byla vybrána přímá elektrická stimulace jako vhodný ...
 • Systém pro zobrazování 3D dat ve virtuální realitě 

  Kalafut, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zobrazovaním medicínskych modelov, napríklad orgánov ľudského tela vo virtuálnej realite prostredníctvom zariadenia Oculus Go. Oculus Go je all-in-one zariadenie s výkonným procesorom a ...
 • Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality 

  Revický, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získaná z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získané z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Uživatelské rozhraní pro práci s počítačem ve virtuální realitě 

  Pazdera, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi ovládání počítače ve virtuální realitě. Jejím cílem je vytvořit uživatelské rozhraní, které v ní bude umožňovat pracovat s počítačem. Nejprve studuje možnosti zařízení pro snímání akci uživatele ...
 • Virtuální prohlídka FITu pro Oculus Quest 

  Janů, Michal
  Hlavním cílem této práce je vytvořit aplikaci pro náhlavní soupravu Oculus Quest, která podporuje virtuální realitu. Aplikace má několik funkcí, které umožňují uživateli dělat více než se pouze procházet po areálu VUT FIT, ...
 • Virtuální prototyp v procesu návrhu obráběcího stroje 

  Krejčiřík, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití virtuálního prototypu při návrhu obráběcího stroje. Virtuální prototyp lze rozdělit na vizuální a výpočtový model. Obě části prototypu je možné analyzovat dle požadovaných ...
 • Vizualizace pohybu vozidla se čtyřmi řízenými a hnanými koly 

  Blechta, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem prostředí pro vizualizaci pohybu dvoustopého experimentálního vozidla se všemi řiditelnými a hnanými koly popsaného jeho matematickým modelem. Vizualizace umožňuje testování různých dynamických ...