Now showing items 21-40 of 45

 • Návrh změn IT infrastruktury ve firmě 

  Vokálek, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout změnu IT infrastruktury na základě teoretických východisek a analýze současného stavu na základě cloud computingu, jenž má společnost v plánu poskytovat svým zákazníkům jako službu. ...
 • Pokročilé technologie ve stavebnictví 

  Janás, Patrik
  Předmětem diplomové práce Pokročilé technologie ve stavebnictví je provést analýzu možností v oblasti pokročilých technologií ve stavebnictví. Teoretická část je zaměřena převážně na moderní systémové bednění z kompozitního ...
 • Pokrytím řízené testování vícevláknových programů 

  Lietavcová, Zuzana
  Tato práce se zabývá problematikou hledání chyb ve vícevláknových programech pomocí techniky pokrytím řízeného testování, jak je chápáno ve studovaném nástroji Maple. Testování se se skládá ze dvou fází. V první fázi se ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ďuraj, Peter
  Moja diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti a následným návrhom zmien. V teoretickej časti je komplexne zhrnutá základná problematika, ktorá súvisí s pojmami tykajúcich sa informačných systémov. ...
 • Prezentace dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation 

  Polách, Michal
  V práci je demonstrována a vysvětlena tvorba WPF aplikace podle návrhového vzoru MVVM pro svižné prohlížení, vyhledávání a editaci dat v rozsáhlé knihovní databázi uložené na MySQL serveru. Rychlého načítání dat z databáze ...
 • Přehledná správa virtuálních strojů v projektu OVirt 

  Macko, Samuel
  Táto práca sa zaoberá myšlienkou virtualizácie a virtuálnych počítačov. Teoretická časť pokrýva základy virtualizácie z rôznych aspektov. Predstavuje koncept virtualizácie a rôzne architektúry využívané na jej dosiahnutie. ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • SDN pro řízení sítí LAN 

  Kříž, Daniel
  Tato bakalářská práce je věnována problematice softwarově definovaných sítí. V práci je popsán koncept SDN, protokol OpenFlow, který je nedílnou součástí této problematiky a v~poslední řadě je zde zmíněn koncept NFV. Cílem ...
 • Správa podnikových datových sítí 

  Vaclík, Michal
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci infrastruktury datové sítě pro laboratoř zaměřenou na výuku síťových technologií na UTKO. Práce popisuje návrh a implementaci VLAN sítí, zavedení serverových komponent a metod ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Systém pro řízení virtuálních serverů 

  Karban, David
  S nárůstem výkonu počítačových sestav se rozvíjí trend virtualizace počítačů. Na jednom fyzickém počítači může být virtualizováno i několik samostatných počítačů virtuálních. Toho se využívá v mnoha oblastech, ve vývoji ...
 • Systém pro správu virtuálních strojů 

  Skála, Milan
  Tato práce se zabývá vytvořením návrhu a implementací aplikace pro vzdálenou správu virtuálních strojů, která bude umožňovat tuto správu automatizovat. Jsou zde popsány důvody zavádění virtualizace ve firmách a korporacích, ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Technologie jednotné podpory multimediálních služeb v heterogenních sítích 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je seznámení se systémem Evolution Packet System (EPS) a subsystémem IP Multimedia Subsystem (IMS). Jak tyto systémy spolu spolupracují a na jakých rozhraních jsou přenášena hlavní data a signalizace mezi těmito ...
 • Testovací prostředí pro spouštění paralelních úloh 

  Hostačný, Peter
  Testos je projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie sady nástrojov podporujúcich automatizované testovanie softwaru. Jednou z jeho častí je výpočetný cluster, ktorého hlavným cieľom je počítanie paralelných úloh a poskytovanie ...
 • Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů 

  Marhefka, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá softwarovými kontajnermi (obzvlášť Docker kontajnermi) ako jednou variantou serverovej virtualizácie. Softwarové kontajnery namiesto virtualizácie hardwaru spočívajú na vrchole jedinej ...
 • Virtualizace FITkitu 

  Vavruša, Marek
  Práce se zabývá komplexní virtualizací výukové platformy FITkit. První část bakalářské práce popisuje rozšíření knihovny libkitclient o podporu virtuálních zařízení a návrh protokolu pro sdílení platformy FITkit v IP sítích. ...
 • Virtualizace platformy x86 

  Müller, Pavel
  Práce popisuje virtualizaci platformy x86. V první části práce je popsána virtulizace obecně, její využití a jednotlivé druhy. Těmi jsou plná virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni jádra, hardwarová ...
 • Virtualizace sítí - softwarově definované sítě 

  Veselý, Marek
  Cíl práce je zaměření se na nový trend síťové architektury a to softwarově definované sítě. Popisuje funkci kontroleru, jako hlavního zařízení, které ovládá celou síť. Dále je zde uvedena komunikace mezi přepínačem a ...