Now showing items 21-26 of 26

 • Technologie výroby tělesa konektoru z recyklátu 

  Brhel, Michal
  Výzkum vypracovaný během studia magisterského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá použitím recyklovaného plastu při vstřikování plastů a jeho vlivem na mechanické vlastnosti výlisku. Zkoumané těleso je výrobkem ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
 • Vady při vstřikování plastů 

  Kuchař, Petr
  Cílem této bakalářské práce byla literární studie vad výrobků při vstřikování termoplastů. V první části této práce byla provedena studie samotné technologie vstřikování. Ve druhé části je práce zaměřena na studii vad ...
 • Výroba součásti "Pouzdro vinutí" 

  Rudolf, Bronislav
  Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály ...
 • Výroba tvárníku formy 

  Rosa, Jakub
  Smyslem diplomové práce je vytvoření náhradního tvárníku vstřikovací formy vhodnou metodou podle původního tvárníku tak, aby konečný výlisek splňoval požadované parametry povrchu. Práce je zaměřena na analýzu původního ...
 • Výroba vstřikovaných dílů 

  Kratina, Patrik
  Práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena ...