Now showing items 21-24 of 24

 • Webová vizualizace kryptografických systémů 

  Sikora, Marek
  Tato práce se zabývá webovými technologiemi pro interaktivní vizualizaci obsahu. Rozebírá především novou specifikaci jazyka HTML5, jeho možnosti animací pomocí jazyka Javascript a jejich praktické využití při tvorbě ...
 • Webové aplikace na platformě Node.js 

  Červený, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace na platformě Node.js za použití dalších nástrojů a technologií, využívaných pro vývoj podobných aplikací. Hlavním cílem je vytvoření prototypu vzdělávací aplikace, ...
 • Webový portál pro správu a klasifikaci informací z distribuovaných zdrojů 

  Vrána, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá technikami dolování dat a jejich klasifikací do kategorií dle kriterií. Cílem práce je implementace webového portálu pro správu a klasifikaci dat z distribuovaných zdrojů. K dosažení cíle ...
 • Zakázkový firemní informační systém 

  Kojecký, Jan
  Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu ...