Now showing items 21-29 of 29

 • Studie typových řad lesních vyvážecích strojů 

  Urban, Jan
  Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem současného stavu v oblasti lesních vyvážecích strojů. Rozbor bude zaměřen na konstrukční uspořádání strojů, technické a provozní parametry strojů tuzemských a zahraničních výrobců
 • Tankové spalovací motory od historie až po současnost 

  Arnošt, David
  Tato práce uvádí přehled použitých motorů v nejznámějších tancích od začátku jejich výroby až po současnost. V první části se zabývám druhy používaných pohonných jednotek, jejich rozdílů a specifik oproti běžnému motoru. ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Triumf ošklivosti 

  Kolářová, Monika
  V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní ...
 • Tvorba písma OpenType volně dostupnými softwarovými prostředky 

  Bednár, Peter
  Práca podrobne spracováva súčasnú problematiku typografie a počítačového písma formátu OpenType. Zo začiatku sa venuje historickému vývoju písma, kde kladie dôraz hlavne na vývoj rímskeho písma a latinky a popisuje ich ...
 • Vliv hmotnostních parametrů vozidel na jízdní dynamiku 

  Dušek, Otakar
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hmotnostních parametrů na jízdní dynamiku. V úvodní části této práce je stručně popsána historie a základní rozdělení osobních vozidel. V další části jsou pak popsány hmotnostní ...
 • Vývoj a vliv hmotnosti osobních aut a motocyklů 

  Valtrová, Martina
  Tato bakalářská práce obsahuje popis historického vývoje hmotnosti automobilů a motocyklů. V první kapitole je popsána dynamika automobilů a vliv hmotnosti na dynamické vlastnosti vozu. Pro lepší popsání vývoje je dále ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Marková, Anna
  Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je navrhnout železobetonovou monolitickou stropní konstrukci typického podlaží. Jedná se o lokálně podepřenou desku tloušťky 250 mm nepravidelného tvaru. Rozpětí polí je 6 x 6 m ...