Now showing items 21-40 of 72

 • CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací 

  Petřek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat zařízení schopné snímat a bezdrátově přenášet stavy neboli naměřené hodnoty patních měřičů. V práci jsou nejprve stručně popsány základní typy patních měřičů a jejich možnosti ...
 • Central Unit of the Wireless Sensors Network 

  Ptáček, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with function and control description of wireless communication circuit nRF24L01+ and its possible use for the creation of local wireless sensor network of tree topology. Further is described function ...
 • Časomíra pro požární sport využívající bezdratové technologie 

  Šostý, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací flexibilního modulárního systému elektronické časomíry pro požární sport. Jednou z předností systému je možnost použití bezdrátové komunikace se senzory a zobrazovacími prvky. Vyvinutý ...
 • Dálkové bezdrátové ovládání s kódovaným přenosem 

  Polách, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu. Popisuje návrh zařízení, které obousměrně komunikuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Pojednává o způsobech modulací, kódování a ostatních náležitostech ...
 • Design And Realisation Of The Wireless Communication Network 

  Ptáček, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with usage of wireless communication circuit nRF24L01 + for the realization of a dedicated wireless network using tree topology. Each wireless unit controls its own base frequency band. The wireless network ...
 • The development of portable system for unobtrusive perspiration monitoring 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-12-09)
  Portable system for monitoring of excreted fluid through the skin during human activity has been developed and fabricated. The system consists of sensing element that is mounted close to the open skin surface and transmits ...
 • Digitální audiořetězec s bezdrátovou komunikací 

  Streit, Jakub
  Práce se zabývá vývojem zařízení pro obousměrný bezdrátový přenos digitalizované hlasové informace. Zařízení sestává z analogového vstupu vhodného pro připojení mikrofonu, analogového výstupu pro sluchátka, nebo malý ...
 • Digitální prostorový termostat ovládaný přes internet 

  Bača, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a následnou realizací digitálního prostorového termostatu, výběrem senzorů teploty a připojením zařízení do sítě internet. Zařízení je koncipováno jako tři bezdrátově komunikující ...
 • DoA Estimation in EM Lens Assisted Massive Antenna System Using Subsets Based Antenna Selection and High Resolution Algorithms 

  Shaikh, S. A.; Tonello, A. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  In recent times, massive antenna array technology has captured significant attention among wireless communication researchers. This is a field with strong potential to increase rates of data transfer; mitigate interference ...
 • An Efficient Finger Allocation Method for the Maximum Likelihood RAKE Receiver 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In wideband wireless communication systems the RAKE receiver is commonly used to collect the resolvable multipath energy and counter the effects of fading through diversity. However, in channels with large delay and energy ...
 • Elektronická časomíra s detekcí pohybu 

  Paulus, Luboš
  Agility jsou závody pro psy a jeho psovoda. Počítjí se body podle počtu chyb, které pes udělá a také rozhoduje čas v jakém překážky zdolá. Start a cíl jsou detekovány reflexní optickou závorou s logickým NPN výstupem. ...
 • Elektronická vizitka/cenovka s bezdrátovou komunikací 

  Sirůček, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronické vizitky, přenosného zobrazovacího zařízení, na které se budou zobrazovat údaje o nositeli (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail). Nároky jsou kladeny na dlouhodobou výdrž ...
 • Firmware pro vestavný vysílač a přijímač pro bezdrátovou komunikaci v SRD pásmu 

  Vomáčka, Martin
  Tato práce se věnuje problematice bezdrátového přenosu v bezlicenčním ISM pásmu. Cílem bylo navrhnout a implementovat firmware vysílače a přijímače pro použití v drobnějších uživatelských projektech. Pro bezdrátovou ...
 • Identifikace a dekódování bezdrátové komunikace s využitím SDR 

  Matulka, Filip
  Cílem této práce je vytvořit systém využívající konceptu softwarově definovaného rádia, který je schopen automatické identifikace komunikačních parametrů a následného dekódování bezdrátové komunikace. Práce se zaměřuje na ...
 • Implementace systému vidění pro robota Bioloid 

  Ropog, József
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače. Cílem této ...
 • Komunikace autonomních mobilních robotů a navigačních bodů 

  Středa, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a realizací komunikace mezi autonomními mobilními roboty a stacionárními lokalizačními stanicemi s využitím vývojový desek Nucleo a bezdrátových IQRF modulů. Práce je v teoretické části zaměřena na ...
 • Komunikační síť ve firmě 

  Sychra, Jakub
  Tato práce se zabývá dostupnými komunikačními technologiemi a jejich možným využitím ve firmách. Při návrhu komunikační sítě je třeba mít přehled o typech a trendech komunikačních technologií. Z této široké škály nabízených ...
 • Koncentrátor pro dálkový sběr dat a bezdrátové moduly 

  Palacký, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené měření kvality vzduchu v budovách. V první části je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků: minipočítače Rapsberry Pi, mikrokontroleru ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...
 • Low Complexity Noncoherent Iterative Detector for Continuous Phase Modulation Systems 

  Li, Bing; Bai, B. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  This paper focuses on the noncoherent iterative detection of continuous phase modulation. A class of simplified receivers based on Principal-Component-Analysis (PCA) and Exponential-Window (EW) is developed. The proposed ...