Now showing items 21-40 of 42

 • Vytápění mateřské školy 

  Jetelina, Michal
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice teplovodního vytápění, jež je v návrhu užito. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu. Systém je navrhnut jako ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Černý, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Ryšavá, Veronika
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody mateřské školy ve Zlíně. Jedná se o nepodsklepený objekt rozdělený do několika jednopodlažních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jára, Marek
  Téma této bakalářské práce je návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce pojednává o podlahovém vytápění. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh systému podlahového vytápění. Zdroj tepla je ...
 • Vytápění objektu archeoparku 

  Volný, Marek
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných ...
 • Vytápění objektu mateřské školy 

  Dužík, Vojtěch
  Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Starosvetova, Anastassiya
  Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Krahula, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem ...
 • Vytápění objektu zámecké sýpky Blansko 

  Křikava, Michal
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody zrekonstruované budovy Zámecké sýpky Blansko. Jedná se o objekt, který má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. O rozměrech 27 x 11,1 m. Vytápění je řešeno deskovými ...
 • Vytápění penzionu 

  Joch, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro penzion. Jedná se o třípodlažní hlavní budovu propojenou chodbou s pětipodlažní věží. Oba objekty jsou nepodsklepené a vytápěna jsou všechna ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Holiš, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro bytový polyfunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt. Vytápěny jsou všechny nadzemní podlaží a část podzemního podlaží. Vytápění je ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Slovák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění v polyfunkčním objektu. Projekt řeší vytápění samostatně stojícího polyfunkčního objektu v Kostelci nad Ohří. Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Objekt je ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Šotolová, Hana
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody polyfunkčního objektu. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez suterénu, vytápěn deskovými radiátory. Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel, který je umístěn v technické místnosti.
 • Vytápění s využitím velkoplošných sálavých konstrukcí 

  Lustigová, Andrea
  Tato práce se zabývá tématem – Vytápění s využitím velkoplošných sálavých konstrukcí. Teoretická část obsahuje rozdělení podlahového, stěnového a stropního vytápění. Toto téma je aplikováno v druhé části práce na zadané ...
 • Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti 

  Dvořák, Václav
  Tato práce se zabývá tématem „Vytápění stavebního objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti“. Na toto téma je zpracována teoretická část, následně je téma aplikováno na zadané budově. Projekt ...
 • Vytápění střední školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá historií podlahového vytápění. Je zde uveden přehled všech technologii, které byly za celá staletí pro podlahové vytápění použitá. Dále je v úvodní části zahrnut souhrn používaných materiálů, ...
 • Vytápění šachového klubu s ubytováním 

  Brada, Stanislav
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody šachového klubu v Brně. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Vytápění je řešeno převážně otopnými tělesy. Otopná soustava je podle světových stran rozdělena na ...
 • Vytápění ubytovacího zařízení 

  Akrman, David
  Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody novostavby penzionu. Jedná se o objekt o třech nadzemních podlaží a rozměrech 30,0 x 23,5 m. Návrh optimálního systé-mu vytápění je řešen uceleně pro celý objekt. Vytápění ...
 • Vytápění výrobního objektu s administrativou 

  Bardarov, David
  Tato bakalářská práce se skládá z třech hlavních částí. První část je teoretická a je zaměřena na otopné soustavy, jejich typy a oběhová čerpadla. Druhá část je výpočtová a řeším v ní systém vytápění a ohřev teplé vody ...
 • Vytápění základní školy 

  Holiš, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh vytápění stávajícího objektu Základní školy v Polešovicích. Práce se skládá ze třech částí, první teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech se zaměřením na plynová absorpční tepelná ...