Now showing items 21-40 of 82

 • Příprava realizace rozhledny Kelčský Javorník, Rajnochovice 

  Vokurek, Kamil
  Tato diplomová práce se zaměřila na přípravu realizace rozhledny Kelčský Javorník v Rajnochovicích. Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a bude podporovat sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je ...
 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Realizace bytového domu pro sociální bydlení ve Starči - stavebně technologický projekt 

  Bobek, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní zpracování technologického projektu s důrazem na zemní práce, zakládání objektu a stropní konstrukci. Bytový dům o dvou nadzemních podlaží je zakládán ve složitých geotechnických ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně 

  Habartová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jihlavě 

  Mironiuková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o osmipodlažní stavbu. Tři podlaží jsou určena pro hromadné garáže a pět podlaží pro bytové jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého ...
 • Realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerově 

  Minarovič, Kamil
  V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, ...
 • Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči - Nové Město 

  Bobek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných mikropilotech. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až ...
 • Realizace spodní hrubé stavby bytového domu "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy 

  Teplý, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení spodní hrubé stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o pětipodlažní objekt se suterénem s garážemi. Budova je založena na vrtaných pilotách. Práce obsahuje ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu 

  Kohout, Jiří
  Cílem a obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, Franki piloty, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Kadetka 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Kadetka v Brně. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pažení, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Luže 

  Kerhartová, Monika
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Luže. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a základových konstrukcí. Předpisy jsou doplněny zkušebními a kontrolními ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 

  Kousal, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby bytového domu ve Znojmě. Budova je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které navazují na základovou desku. V místech vyššího zatížení jsou ...
 • Realizace spodní stavby sportovně relaxačního centra 

  Malina, Marcel
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby sportovně relaxačního centra v Holešově. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

  Bočková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby polyfunkčního domu Hradební v Uherském Hradišti. Řešení objekt se nachází v památkové zóně a zastavěném území města. Práce se bude zabývat technologickými ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby ubytovny v Brně - Kníničkách 

  Špilínek, Richard
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé spodní stavby ubytovny. Jedná se o novostavbu objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který se nachází v Brně – Kníničkách. Bakalářská práce ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby víceúčelového objektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby polní pokusné stanice Mendelovi univerzity v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou spodní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy ...
 • Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová - příprava realizace a řízení stavby 

  Strnadová, Lenka
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt, který se zabývá zpracováním podkladů, dokumentace a technologických postupů pro realizaci rekonstrukce a přístavby Městského muzea v České Třebové. Práce obsahuje stavebně ...
 • Rodinný dům 

  Hnízdilová, Aneta Aya
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s komerčním prostorem Na výsluní, který leží na Českomoravské Vrchovině. Tento rodinný dům je navržen na požadavky pětičlenné rodiny, rodiče a tři děti. Součástí ...
 • Rodinný dům 

  Staníková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První ...