Now showing items 21-40 of 53

 • Větrání a vytápění průmyslové haly 

  Švábenský, Jiří
  Úkolem diplomové práce je navrhnou řešení větrání a vytápění průmyslové haly. Základem návrhu je výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků objektu. Návrh se zabývá přívodem vzduchu pro zimní a letní období pro jednotlivé ...
 • Větrání a vytápění rodinného domu 

  Sláčík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrací a otopné soustavy pro novostavbu nízkoenergetického rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je představena posuzovaná stavba spolu s požadavky, které byly ...
 • Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní ...
 • Vlhkostní bilance bytu 

  Blasinski, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti vzduchu v obytných budovách, experimentálním měřením teploty a vlhkosti v chráněných místnostech staveb a následným zhodnocením dle platných zákonných předpisů. Další částí ...
 • Výměníky tepla 

  Kuráňová, Helena
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla a účinnosti výměníků. Experimentální část se zabývá měřením účinnosti plastového modelu atypického typu výměníku v porovnání s výměníkem deskovým. Pro výrobu ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Slabá, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro aquapark. Řešená část objektu je rozdělena do tří celků: relaxační bazén, malý bazén (dětský) a technické zázemí včetně přiléhajících místností. Hlavními ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Federla, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro aquapark. Řešenou částí objektu jsou bazénové haly včetně přiléhajících prostorů (zázemí). Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorech budovy a ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Bobrovský, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku větrání bazénových hal. Popisuje zásady návrhu vzduchotechnického zařízení pro bazénové haly a rizika spojená s provozem. Uvádí varianty řešení větrání s výhodami a nevýhodami ...
 • Vzduchotechnika bazénu v rodinném domě 

  Čaniga, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení rodinného domu s vnitřním bazénem. Zatímco prostor bazénu bude klimatizován, zbývající části objektu budou větrané převážně teplovzdušně a částečně ...
 • Vzduchotechnika hotelu 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá vzduchotechnikou hotelu. Řešena je zejména společenská část, kterou tvoří přednáškový sál, vinárna a salonek. Projekt se konkrétně zabývá výpočtem tepelných bilancí, průtoků vzduchu, návrhem ...
 • Vzduchotechnika kina 

  Czempka, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení ve vybrané budově kina vybaveného prostorným foyer s barem, kinosálem s technickým zázemím, nahrávacím studiem a doprovodnými prostory. Zařízení jsou navržená ...
 • Vzduchotechnika lékárenských prostor 

  Přikryl, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení lékárenských prostor v Břeclavi. V rámci této práce je použito nuceného větrání, teplovzdušného větrání a klimatizace. Teoretická část se zabývá možnostmi ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Havlátová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického systému pro dvoupodlažní mateřskou školu. Návrh je proveden v souladu s hygienickými, funkčními a provozními požadavky na vnitřní mikroklima objektu. Vzduchotechnické ...
 • Vzduchotechnika městského bazénu 

  Mishuk, Aliaksandra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro wellness centrum. Řešenou částí objektu jsou tělocvična (včetně přiléhajících prostorů) a bazénová hala. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorách ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Vzduchotechnika nemocnice - Ecodesign 2018 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je rešerše právních předpisů o ekodesignu, návrh vzduchotechnického zařízení pro nemocniční oddělení a analýza spotřeb energií vzduchotechnických zařízení navržených před ekodesignem 2018 a ...
 • Vzduchotechnika pitevny 

  Matula, Luděk
  Bakalářská práce se skládá ze tři části. Teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část se zabývá problematikou filtrací znehodnoceného vzduchu a principu odlučovaní částic. Výpočtová a projektová část se skládá z ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Vysloužil, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční dům. Do zadaného projektu je navrženo nucené větrání s přímým chlazením VRV jednotkami. Teoretická část je zaměřena na porovnání ...