Now showing items 41-60 of 141

 • Návrh komunikačního mixu pro Wellness Kuřim 

  Gavendová, Zdeňka
  Bakalářské práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Wellness Kuřim. Teoretická část definuje základní pojmy v oblasti marketingu, dále obsahuje analýzu prostředí a popisuje marketingový mix, komunikační ...
 • Návrh komunikačního mixu pro zahradnickou firmu Ivo Řeřucha 

  Killich, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je po analýze zlepšení komunikačního mixu v zahradnické firmě Ivo Řeřucha. Teoretická část vysvětlí základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznámí s firmou a jejím ...
 • Návrh komunikačního mixu salonu MIA 

  Jozefová, Silvie
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího komunikačního mixu salonu MIA a podat návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Další, praktická ...
 • Návrh komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu 

  Vojáček, Filip
  Hlavním cílem této diplomové práce jsou návrhy na zlepšení komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu Cavaliers Brno na základě analýzy a zhodnocení stávajícího komunikačního mixu organizace. V teoretické části jsou ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku 

  Holík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem pro podnik provozující kamennou prodejnu a internetový obchod. Definuje důležité formy a pojmy marketingového mixu, se zaměřením na marketingovou komunikaci. Obsahuje podrobnou ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku 

  Tichá, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V teoretické části práce jsme seznámeni s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. V analytické části charakterizuje ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku se zaměřením na výrobou výtahů 

  Polišenská, Iva
  Diplomová práce „Návrh komunikačního mixu firmě zabývající se výrobou výtahů“ se zabývá analýzou současného stavu společnosti Zitta výtahy s.r.o., jejího okolí, ve kterém se firma nachází a rozebírá faktory působící na ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti ADPAK, s.r.o. 

  Juříčková, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky, jež jsou nezbytné pro porozumění dané problematice. V části druhé jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.Cz 

  Kosturová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. První část práce obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro porozumění dané problematice, v druhé části jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní společnost a je ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti First Forest, s.r.o. 

  Košvicová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na vypracování komunikačního mixu společnosti First Forest, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti marketingu, analytická ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. 

  Katolický, Igor
  Předmětem bakalářské práce Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. je vypracování vhodné komunikační strategie na základě podrobných předchozích výsledků analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy. Závěrečná ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti GD, s.r.o. 

  Hirsch, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu společnosti GD, s. r. o. působící na trhu v oblasti zakázkové výroby sportovních dresů a vlajek. Obsahuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní termíny ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s. 

  Wolf, David
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s., která se zabývá výrobou, potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce obsahuje teoretickou ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané organizaci 

  Procházková, Aneta
  Bakalářská práce navrhuje změny komunikačního mixu vybrané organizace na základě provedených analýz dosavadního komunikačního mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část definuje ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Smékalová, Romana
  Práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu, kdy v první části je vymezena teorie ke zpracovávanému tématu, již následuje charakteristika společnosti, pro niž je marketingový plán vypracován. Poté se práce soustředí na ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Sedlák, Emil
  Cílem této bakalářské práce na téma návrh komunikačního mixu vybrané společnosti je zanalyzovat současný stav společnosti RICHARD MOTORS, s.r.o. a navrhnout nové možnosti komunikačního mixu. Práce je rozdělena na několik ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Matyšková, Dana
  Tématem této diplomové práce je komunikační mix společnost Arkon Flow Systems, s.r.o. Zaměřuje se na konkrétní komunikační mix produktu a srovnává teoretická východiska se skutečným stavem. Obsahuje také návrhy na zlepšení ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Ocelková, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu komunikačního mixu produktu vybraného podniku a následný návrh na jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje především základní principy, důležité pojmy a poznatky, které souvisí nejen ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Válková, Dagmar
  Téma bakalářské práce je komunikační mix, kde se podrobně podíváme na současný stav společnosti Autodoprava Pavel Válek. Práce je rozdělena na dvě části, v první části si rozebereme teoretickou úlohu. Nejvíce nás bude ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Matoušková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro mnou vybraný podnik NOVAline, s. r. o., který provozuje kamennou prodejnu i e-shop, a který se hlavně zaměřuje na prodej dekorací a nábytku. Obsahuje podrobnou ...