Now showing items 41-48 of 48

 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Využití moderních metod zpracování obrazu při kontrole laboratorních procesů 

  Kiac, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém ...
 • Využití počítačových her v medicíně 

  Gálíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze ...
 • Využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů 

  Novotný, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na studium možností využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Hlavním cílem je analyzovat a prověřit možné způsoby pro integraci vizualizačních a ...
 • Využití virtuální reality v dynamice vozidel 

  Mach, Břetislav
  Cílem této diplomové práce je využití virtuální reality pro analýzu a zobrazení vozidla a veličin charakterizujících dynamické vlastnosti automobilu. Pro simulaci jsou využity programové nástroje Matlab/Simulink a Virtual ...
 • Využití viruální reality v konstrukčním procesu 

  Hlavatý, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťou využitia virtuálnej reality v konštrukčnom procese a poukazuje na nové netradičné možnosti ovládania zariadení. Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so zariadením skonštruovaným na ÚVSSR ...
 • Zobrazení letových informací cestujícím 

  Alfery, Vladimír
  Cílem práce je umožnit pasažérům zobrazit aktuální letové informace, které vidí piloti v pilotní kabině. Tyto informace jsou zobrazitelné na elektronickém zařízení, připojeném k interní bezdrátové síti v letadle. Pro ...
 • Zobrazování komplexních 3D scén 

  Mrkvička, Tomáš
  Tato práce se zabývá problémem zobrazování rozsáhlých a obsahově velmi bohatých 3D scén, které jsou běžné např. pro moderní počítačové hry. Cílem práce je vytvoření tzv. datově řízeného zobrazovacího systému, který na ...