Now showing items 61-80 of 141

 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Vlach, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí komunikačního mixu pro studentský bankovní účet G2.2 od společnosti Komerční banka. První část se zaměřuje na teorii a na vysvětlení nejdůležitějších pojmů související s problematikou ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Kotková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Turečková, Erika
  Diplomová práce se zabývá problematikou cestovní agentury, která působí jako prostředník při prodeji zájezdů cestovním kancelářím. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola nese název Teoretická ...
 • Návrh komunikačního mixu ve zvolené společnosti 

  Matulíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je návrh komunikačního mixu pro společnost MOLČÍK kipper, a. s. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje popisu základních pojmů marketingového prostředí, jednotlivým analýzám ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Kodrasová, Nikol
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu společnosti Mlékárna Polná spol. s r. o. Teoretická část vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a dále blíže seznamuje s marketingovou komunikací. Analytická ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb 

  Kuldová, Sabina
  Hlavní cíl bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Lemur v.s.a. a návrhy na jeho zlepšení. Teoretická část bakalářské práce se pak zaměřuje na popis východisek, která s danou ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané události 

  Bednářová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro 10. ročník události Truckshow v Šeborově. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingu a vysvětluje nejdůležitější pojmy, které jsou následně ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Lišková, Barbora
  Cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy současného stavu komunikačního mixu podniku navrhnout opatření k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část slouží ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Brzobohatý, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu společnosti ELA, spol. s r.o. Teoretická část práce vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a pojmy související s marketingovou komunikací. Dále je provedena ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Koubek, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro společnost specializovanou na motion design. Obsahuje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s marketingovou komunikací. Dále je provedena podrobná analyza ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Havlíková, Petra
  Cílem diplomové práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout konkrétní opatření vedoucí k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Šikulová, Andrea
  Záměrem diplomové práce je vytvoření návrhu komunikačního mixu pro podnikatelský subjekt, který je aktivní v oblasti stavebnictví. Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů. První část práce obsahuje teoretické aspekty ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Veselý, Tomáš
  Cílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Jagošová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Sportisimo s.r.o. Teoretická část práce vysvětluje nejdůležitější pojmy a teorie ve vztahu k problematice marketingu. Oblast marketingové komunikace je ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Stratilová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačního mixu. Na základě analýzy a vyhodnocení současného stavu komunikačního mixu podniku předkládá návrhy na jeho zlepšení. Rozdělena je do tří hlavních částí. Teoretická ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Reichlová, Natálie
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti Radegast, která se zabývá výrobou a prodejem piva. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se marketingu, ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení a opatření ve firmě Nešpůrek, s.r.o., pomocí komunikačního mixu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu. V analytické části ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečný, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Davidová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Forst Agro s.r.o. Vysvětluje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s aktuální problematikou marketingu na trhu B2B. Dále je provedena podrobná ...