Now showing items 1-10 of 11

 • EX NIHILO NIHIL FIT ( z ničeho nic nevzniká) 

  Hort, Leoš
  Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou dekonstrukce a fraktalizace tištěné hudební informace. Cílem práce je nalezení nových uměleckých východisek kombinováním faktických prvků objevujících se ve zpracovávání ...
 • Hra pro výuku úplných základů programování 

  Rončka, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření hry pro výuku úplných základů programování . První část této práce se zabývá studiem a analýzou současných her pro výuku programovaní a soudobých principů užívaných ve výukových hrách ...
 • Metody dekódování stromových kódů 

  Zamazal, Zdeněk
  Práce se zabývá využitím poznatků z oblasti kanálového kódování dat a zaměřuje se na možnosti dekódování stromových kódů. Popisuje několik způsobů dekódování a zjišťuje jejich výhody či nevýhody. V problematice stromových ...
 • MY CODE/WORLD 

  Franková, Anna
  My Code/World je osobní umělecký výzkum prostředí, ve kterém se pohybuji ve své profesi programátora - nikoli ovšem fyzického prostředí, ale virtuálního prostředí interface počítače. Tento výzkum probíhá přibližně od října ...
 • Návrh řešení automatické identifikace v logistickém centru 

  Večeřa, Stanislav
  Diplomová práce popisuje pracovní postupy při skladování a distribuci v oblasti farmacie, analyzuje současné metody komunikace a identifikace a ukazuje slabá místa systému. Práce nabízí možná zlepšení, aktuální trendy v ...
 • Návrh systému komunikace ve firmě 

  Černá, Tereza
  Diplomová práce analyzuje moderní způsob komunikace v řízení firmy. Vytyčeným cílem je zjistit zásadní nedostatky této problematiky a nastínit případná řešení, která by vedla k posílení slabých stránek – interní komunikace. ...
 • Návrh zefektivnění pracovních postupů distribučního centra pomocí systému čárových kódů 

  Večeřa, Stanislav
  Bakalářská práce analyzuje pracovní postupy farmaceutického distribučního centra, popisuje současné problémy, použité metody komunikace a identifikace a odhaluje slabá místa systému. Práce objasňuje možná východiska, trendy ...
 • Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 

  Dziura, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hašovacími funkcemi, funkcí SHA-1 a její implementací v jazyce Java. Opisuje slabiny této funkce a implementuje realizaci vybraného útoku, vedoucího k odhalení zdrojového textu nebo založeného ...
 • Správa vývojové dokumentace přes WWW II 

  Gregárek, Ondřej
  Document server je webová aplikace ovladatelná přes internetový prohlížeč, která má sloužit pro správu vývojových dokumentů. Aplikace je rozdělena do čtyř základních částí: Requirements, Products, Tests a Test Run. Část ...
 • Výpočtový nástroj pro modelování toku plynů přes pístní skupinu 

  Vitteková, Zuzana
  Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření grafického uživatelského rozhraní v programu Matlab usnadňujícího zadávání vstupních parametrů pro výpočet toku plynů přes pístní skupinu a jeho vyhodnocení. První část ...