Now showing items 1-16 of 20

 • Analýza výrobních procesů ve firmě za účelem jejich optimalizace 

  Šilon, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov vo firme, jak informačných, tak i materiálových tokov prebiehajúcich v plánovanej výrobe v spoločnosti. V prvej časti sa zameriava na teoretický popis a ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Návrh a nastavení standardů materiálového toku pro vybrané komponenty z 3 produktových skupin ve firmě Edwards a následné vyhodnocení 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nastavením standardů materiálového toku a jeho optimalizací podle principů štíhlé výroby ve společnosti Edwards s.r.o. První část práce se věnuje teoretickému úvodu do problematiky logistiky ...
 • Návrh na zvýšení prodeje zmrzlinových dezertů na trhu v ČR 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení obratu jednoporcových zmrzlinových dezertů firmy ABC s.r.o. v České republice. V práci je nejdříve zpracována podrobná analýza jednotlivých činností firmy s jejich vyhodnocením ...
 • Návrh optimalizace skladových zásob 

  David, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací skladu pro elektromontérskou společnost. To zahrnuje určení optimálních objednacích množství, skladovacích zásob, logistických cest a vyčíslení potencionální úspory.
 • Optimalizační algoritmy v logistických kombinatorických úlohách 

  Bokiš, Daniel
  Tato práce se zabývá optimalizačními problémy a především logistickou úlohou Vehicle Routing Problem (VRP). V první části je zaveden pojem optimalizace a jsou představeny nejdůležitější optimalizační problémy. Dále jsou v ...
 • Racionalizace výrobních procesů v podniku 

  Novakov, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou výrobných procesov v podniku Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.. Cieľom práce je zmapovať súčasný stav procesov, ktoré úzko súvisia s výrobnou činnosťou, nájsť príčiny ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Mádr, David
  Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na technologii skladování 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na skladovací procesy komponent ve výrobní společnosti, která se zabývá výrobou produktů pro automobilový a železniční průmysl. V práci je vypracována analýza současného stavu procesu skladování ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie průběhu zakázky firmou s využitím procesního řízení 

  Večerková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšováním podnikových procesů. První část je věnována základním teoretickým poznatkům z procesního řízení, jejich metodikám, reengineeringu a také modelováním těchto procesů, kde je nejvíce ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Studie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Procházková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá studií řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky ve výrobním podniku IFE-CR, a.s.. Práce analyzuje logistiku a materiálové toky při průběhu zakázky firmou. Na základě ...
 • Vítejte v prodejně budoucnosti. 

  Hoangová, Nikol
  Ve své diplomové práci se zabývám otázkami práce v jednom z největších globálních prodejců na internetu - Amazonu. V roce 2015 otevřel Amazon distribuční centrum v Dobrovízi nedaleko Prahy. Skrze výpověď bývalé zaměstnankyně, ...
 • Výběr dodavatele z hlediska TCO s vazbou na logistické náklady 

  Pospíchalová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou výběru dodavatele z hlediska celkových nákladů. V úvodní části jsou uvedena teoretická východiska problematiky výběru dodavatele, logistických nákladů a analýzy celkových nákladů. V ...
 • Výrobní logistika 

  Olej, Tomáš
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou výroby a výrobnej logistiky nízkonapäťových rozvádzačov konštruovaných firmou ProCS, s.r.o.. Ciežom práce je vypracovať a vyhodnotiť návrh pre racionalizáciu výrobného a montážneho ...