Now showing items 181-200 of 69879

 • A Perfect Day 

  Bernartová, Jana
 • A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections 

  Herrmannová, Drahomíra
  Tato diplomová práce byla vypracována na pracovní praxi/stáži na The Open University, Milton Keynes, UK. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho nových přístupů a metod k vizualizaci a prohlížení obsahu kolekcí dokumentů. ...
 • A Tool for Administration of the Company Products Portfolio 

  Koreň, Miroslav
  Práce je zaměřena na klíčový business proces ve výrobních společnostech a to na vývoj nových produktů. Jejím cílem bylo vytvoření nástroje na odhad rizika výroby nového produktu. Na uskutečnení cíle bylo nutné zistit ...
 • AACVD Synthesis and Characterization of Iron and Copper Oxides Modified ZnO Structured Films 

  Claros Vargas, Martha Carmiňa; Šetka, Milena; Yecid P., Jimenez; Vallejos Vargas, Stella (MDPI, 2020-03-05)
  Non-modified (ZnO) and modified (Fe2O3@ZnO and CuO@ZnO) structured films are deposited via aerosol assisted chemical vapor deposition. The sulics of these structured films. Static water contact angle measurements for these ...
 • An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si 

  Friák, Martin; Zelený, Martin; Všianská, Monika; Holec, David; Šob, Mojmír (2018-11-13)
  Using quantum-mechanical methods we calculate and analyze (tensorial) anisotropic elastic properties of the ground-state configurations of interface states associated with Sigma5(210) grain boundaries (GBs) in cubic ...
 • An Ab Initio Study of Pressure-Induced Reversal of Elastically Stiff and Soft Directions in YN and ScN and Its Effect in Nanocomposites Containing These Nitrides 

  Friák, Martin; Kroupa, Pavel; Holec, David; Šob, Mojmír (MDPI, 2018-12-01)
  Using quantum-mechanical calculations of second- and third-order elastic constants for YN and ScN with the rock-salt (B1) structure, we predict that these materials change the fundamental type of their elastic anisotropy ...
 • Ab initio výpočty křivek rozpustnosti tuhých roztoků 

  Fikar, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem fázové stability tuhých roztoků ve vybraných slitinách hliníku a stříbra. Ab initio výpočty byly provedeny s využitím projektovaných přidružených vln a teplotní závislosti ...
 • Ab initio výpočty stability slitin na bázi Ni-Mn-Ga 

  Pongrácz, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickým studiem magnetické slitiny s tvarovou pamětí na bázi Ni2MnGa s pomocí ab initio výpočtů elektronové struktury provedených metodou projektovaných přidružených vln. Konkrétně je studován vliv ...
 • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

  Janovec, Jozef
  Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...
 • Ab-initio výpočty elektronických a strukturních vlastností olovo-zirkonátu-titanátu (PZT) 

  Planer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na výpočty difuzních bariér kyslíkových vakancí v olovo-zirkonátu-titanátu a jeho komponent pomocí teorie funkcionálu hustoty. Zjistili jsme, že velikost bariér je různá v olovo titanátu a olovo ...
 • Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku 

  Hemzalová, Pavlína
  Práce je věnována studiu elektronové struktury nitridů niklu o složení NiN, Ni2N, Ni3N a Ni4N. Získané výsledky jsou využity pro předpověď nejstabilnějších struktur pro každé složení. Celková energie a elektronová struktura ...
 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# 

  Mittaš, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • About conference 

  Navrátil, Jan; Janhuba, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  About conference, conference proceedings and review process, scientific committee, table of contents
 • About Edge Detection in Digital Images 

  Hagara, M.; Kubinec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  Edge detection is one of the most commonly used procedures in digital image processing. In the last 30-40 years, many methods and algorithms for edge detection have been proposed. This article presents an overview of edge ...
 • About v-i Pinched Hysteresis of Some Non-Memristive Systems 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera; Ascoli, Alon; Tetzlaff, Ronald (Hindawi, 2018-09-24)
  A special subset of two-terminal elements providing pinched hysteresis loops in the voltage-current plane with the lobe area increasing with the frequency is analysed. These devices are identified as non-memristive systems ...
 • Abrasive Wear Resistance of Concrete in Connection with the Use of Crushed and Mined Aggregate, Active and Non-Active Mineral Additives, and the Use of Fibers in Concrete 

  Bodnárová, Lenka; Ťažký, Martin; Ťažká, Lucia; Hela, Rudolf; Pikna, Ondřej; Sitek, Libor (MDPI, 2020-11-27)
  Virtually every concrete structure comes into contact with abrasive effects of flowing media or solids, which have a direct impact on the durability of concrete. An abrasive effect is most pronounced in transport or water ...
 • Abrazivní vodní paprsek 

  Kopečný, Libor
  Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté ...
 • Absence 

  Machač, Petr
  Video Absence odráží volně poznatky shrnuté v teoretické práci s názvem Nuda, v níž byla výchozí situace popsána jako absence smyslu, vůle, zájmu a citu. Video je pokusem o poetickou reflexi této situace, kterou vyjadřuje ...