Now showing items 6772-6791 of 70425

 • C Language Compiler Back-End for PicoBlaze-6 

  Bříza, Martin
  Tato práce řeší konstrukci zadní části kompilátoru jazyka C pro soft-core procesor PicoBlaze-6 od firmy Xilinx. K řešení tohoto problému bylo zvoleno užití projektu Small Device C Compiler coby přední části překladače. ...
 • C osa pro výměnné hlavy u frézovacích obráběcích center s vodorovnou osou vřetena center smykadlového typu 

  Pekárek, Mojmír
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu C osy pro výměnné hlavy u frézovacích obráběcích center s vodorovnou osou vřetena center smykadlového typu. Je rozdělena do tří částí, při-čemž první z nich obsahuje teoretický úvod ...
 • C osa u svislého soustruhu 

  Solař, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
 • C++ knihovna pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce s libovolnou přesností 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá návrhem floating point modulu, který umožní provádět operace s floating point operandy které mají libovolnou bitovou šířku. K tomuto účelu je modul implementován jako šablonová třída v jazyce C++. Modul ...
 • A C/X Dual-band Wide-angle Reflective Polarization Rotation Metasurface 

  Zhang, Y.; Cao, X.; Gao, J.; Li, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper, a C/X dual-band wide-angle re¬flective polarization rotation metasurface (PRMS) with high rotation efficiency is proposed and realized. Aiming to miniaturize the size of the unit cell, a metallic flower-like ...
 • CAD návrh pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 

  Macků, Veronika
  Cílem této práce je vytvoření pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 s pomocí metod reverzního inženýrství. První část představuje rešerši laserových zaměřovačů. Druhá část obsahuje zamyšlení nad problémem, ...
 • CAD of Rectangular Microstrip Antennas 

  Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  New simple computer-aided design formulas for the rectangular microstrip patch antennas have been developed. The cavity model is used but the more accurate models for open-end effect of microstrip lines and the effective ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Langr, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou CAD systémů pracujících ve dvojrozměrném prostoru. Seznamuje nás s definicí CAD systémů a s požadavky na ně kladenými. Práce se dále věnuje návrhu a tvorbě aplikace demonstrující ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Hübner, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikami počítačem podporovaného projektování a specifikuje typické metody kreslení používané v CAD systémech. Praktickou část tvoří program pro 2D kreslení, který implementuje některé ...
 • CAD systém pro 3D modelování 

  Arlet, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 3D kreslení. Obsahuje uvedení do problematiky a stručnou charakteristiku CAD systémů. Hlavní náplní práce je návrh a implementace 3D CAD systému. V závěru práce jsou zhodnoceny ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Café klub BIKROS FAVORIT Brno - Komárov 

  Valach, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je návrh Café klubu Bikros Favorit při ulici Hněvkovského v městské části Brno-Komárov. Cílem této práce je vytvoření architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Calcium and fluorine signals in HS-LEIS for CaF2(111) and powder-Quantification of atomic surface concentrations using LiF(001), Ca, and Cu references 

  Průša, Stanislav; Bábík, Pavel; Mach, Jindřich; Strapko, Tomáš; Šikola, Tomáš; Brongersma, Hidde H. (AIP Publishing, 2020-12-01)
  The powder of CaF2 has been proposed as a practical reference for the quantitation of Ca and F in low energy ion scattering (LEIS) analysis. It is chemically inert, easy to clean, and inexpensive. LEIS is extremely surface ...
 • Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods 

  Dordova, L.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This paper is focused on the effect of turbulence in atmospheric transmission media. A short introduction of the origin of turbulent atmosphere is given. Two classical methods for the calculation of turbulence attenuation ...
 • Calculation and Measurement of Thermostatic Bimetal Deflection in Molded Case Circuit Breaker 

  Zelenka, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a thermal overload trip unit in automatically operated electrical switching devices. The first part describes an application of thermostatic bimetal in thermal overload trip unit. The main part is ...
 • Calculation and Modeling of EMI from Integrated Circuits inside High-Speed Network Devices 

  Goudos, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  This work presents a numerical approach to the modeling of Electromagnetic Interference (EMI) from the emissions of ICs and PCBs inside rectangular metallic enclosures of network devices. The ICs are modeled as small ...
 • Calculation of Angular Deflection Limits of a Mobile Free-Space Optical Link Beam 

  Nemecek, J.; Cizmar, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The paper describes the effect of optical beam angular deflection on the power received by the receiver of a mobile free-space optical (FSO) link. Permissible fluctuations in the power received were studied on a steady ...