Now showing items 6218-6237 of 64782

 • C Language Compiler Back-End for PicoBlaze-6 

  Bříza, Martin
  Tato práce řeší konstrukci zadní části kompilátoru jazyka C pro soft-core procesor PicoBlaze-6 od firmy Xilinx. K řešení tohoto problému bylo zvoleno užití projektu Small Device C Compiler coby přední části překladače. ...
 • C osa u svislého soustruhu 

  Solař, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
 • C++ knihovna pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce s libovolnou přesností 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá návrhem floating point modulu, který umožní provádět operace s floating point operandy které mají libovolnou bitovou šířku. K tomuto účelu je modul implementován jako šablonová třída v jazyce C++. Modul ...
 • A C/X Dual-band Wide-angle Reflective Polarization Rotation Metasurface 

  Zhang, Y.; Cao, X.; Gao, J.; Li, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper, a C/X dual-band wide-angle re¬flective polarization rotation metasurface (PRMS) with high rotation efficiency is proposed and realized. Aiming to miniaturize the size of the unit cell, a metallic flower-like ...
 • CAD of Rectangular Microstrip Antennas 

  Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  New simple computer-aided design formulas for the rectangular microstrip patch antennas have been developed. The cavity model is used but the more accurate models for open-end effect of microstrip lines and the effective ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Langr, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou CAD systémů pracujících ve dvojrozměrném prostoru. Seznamuje nás s definicí CAD systémů a s požadavky na ně kladenými. Práce se dále věnuje návrhu a tvorbě aplikace demonstrující ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Hübner, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikami počítačem podporovaného projektování a specifikuje typické metody kreslení používané v CAD systémech. Praktickou část tvoří program pro 2D kreslení, který implementuje některé ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • CAD systém pro 3D modelování 

  Arlet, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 3D kreslení. Obsahuje uvedení do problematiky a stručnou charakteristiku CAD systémů. Hlavní náplní práce je návrh a implementace 3D CAD systému. V závěru práce jsou zhodnoceny ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Café klub BIKROS FAVORIT Brno - Komárov 

  Valach, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je návrh Café klubu Bikros Favorit při ulici Hněvkovského v městské části Brno-Komárov. Cílem této práce je vytvoření architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods 

  Dordova, L.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This paper is focused on the effect of turbulence in atmospheric transmission media. A short introduction of the origin of turbulent atmosphere is given. Two classical methods for the calculation of turbulence attenuation ...
 • Calculation and Measurement of Thermostatic Bimetal Deflection in Molded Case Circuit Breaker 

  Zelenka, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a thermal overload trip unit in automatically operated electrical switching devices. The first part describes an application of thermostatic bimetal in thermal overload trip unit. The main part is ...
 • Calculation and Modeling of EMI from Integrated Circuits inside High-Speed Network Devices 

  Goudos, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  This work presents a numerical approach to the modeling of Electromagnetic Interference (EMI) from the emissions of ICs and PCBs inside rectangular metallic enclosures of network devices. The ICs are modeled as small ...
 • Calculation of Angular Deflection Limits of a Mobile Free-Space Optical Link Beam 

  Nemecek, J.; Cizmar, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The paper describes the effect of optical beam angular deflection on the power received by the receiver of a mobile free-space optical (FSO) link. Permissible fluctuations in the power received were studied on a steady ...
 • Calculation of Roadlighting Photometric Parameters Under Mesopic Conditions 

  Dubnička, Roman; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  At the present the mesopic photometry is hot topic in lighting engineering especially in the public lighting. The mesopic photometry is used in particular to consider roadlighting photometric parameters where mesopic vison ...
 • Calculation of the Disparity Map of Stereo Color Images 

  Kulíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with the creation of the depth maps. The first chapter concerns with the physiology of the human space perception and the methods of displaying the 3D content which are the topics closely related to the ...
 • Calibrating the Six-Port Reflectometer Using a Matched Load And Four Unity-Reflection Standards (Part 1) 

  Bilik, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-10)
  An alternative six-port calibration procedure is described using an ideal matched load and four unity reflection standards. Not only offset short or open circuits can be used as the reflection standards but also arbitrary ...