Zobrazují se záznamy 5233-5252 z 56310

 • C Language Compiler Back-End for PicoBlaze-6 

  Bříza, Martin
  Tato práce řeší konstrukci zadní části kompilátoru jazyka C pro soft-core procesor PicoBlaze-6 od firmy Xilinx. K řešení tohoto problému bylo zvoleno užití projektu Small Device C Compiler coby přední části překladače. ...
 • C osa u svislého soustruhu 

  Solař, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
 • A C/X Dual-band Wide-angle Reflective Polarization Rotation Metasurface 

  Zhang, Y.; Cao, X.; Gao, J.; Li, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper, a C/X dual-band wide-angle re¬flective polarization rotation metasurface (PRMS) with high rotation efficiency is proposed and realized. Aiming to miniaturize the size of the unit cell, a metallic flower-like ...
 • CAD of Rectangular Microstrip Antennas 

  Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  New simple computer-aided design formulas for the rectangular microstrip patch antennas have been developed. The cavity model is used but the more accurate models for open-end effect of microstrip lines and the effective ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Langr, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou CAD systémů pracujících ve dvojrozměrném prostoru. Seznamuje nás s definicí CAD systémů a s požadavky na ně kladenými. Práce se dále věnuje návrhu a tvorbě aplikace demonstrující ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Hübner, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikami počítačem podporovaného projektování a specifikuje typické metody kreslení používané v CAD systémech. Praktickou část tvoří program pro 2D kreslení, který implementuje některé ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • CAD systém pro 3D modelování 

  Arlet, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 3D kreslení. Obsahuje uvedení do problematiky a stručnou charakteristiku CAD systémů. Hlavní náplní práce je návrh a implementace 3D CAD systému. V závěru práce jsou zhodnoceny ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods 

  Dordova, L.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This paper is focused on the effect of turbulence in atmospheric transmission media. A short introduction of the origin of turbulent atmosphere is given. Two classical methods for the calculation of turbulence attenuation ...
 • Calculation and Modeling of EMI from Integrated Circuits inside High-Speed Network Devices 

  Goudos, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  This work presents a numerical approach to the modeling of Electromagnetic Interference (EMI) from the emissions of ICs and PCBs inside rectangular metallic enclosures of network devices. The ICs are modeled as small ...
 • Calculation of Angular Deflection Limits of a Mobile Free-Space Optical Link Beam 

  Nemecek, J.; Cizmar, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The paper describes the effect of optical beam angular deflection on the power received by the receiver of a mobile free-space optical (FSO) link. Permissible fluctuations in the power received were studied on a steady ...
 • Calculation of Roadlighting Photometric Parameters Under Mesopic Conditions 

  Dubnička, Roman; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  At the present the mesopic photometry is hot topic in lighting engineering especially in the public lighting. The mesopic photometry is used in particular to consider roadlighting photometric parameters where mesopic vison ...
 • Calibrating the Six-Port Reflectometer Using a Matched Load And Four Unity-Reflection Standards (Part 1) 

  Bilik, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-10)
  An alternative six-port calibration procedure is described using an ideal matched load and four unity reflection standards. Not only offset short or open circuits can be used as the reflection standards but also arbitrary ...
 • Calibrating the Six-Port Reflectometer Using a Matched Load And Four Unity-Reflection Standards (Part 2) 

  Bilik, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-12)
  A convenient and exact method of using a sliding load to the calibration of the single six-port reflectometer is described. Neither reflection coefficient nor positions of the sliding load settings need be known. Reflection ...
 • Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests 

  Pokorný, Jan; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  The aim of our research is to calibrate and verify of the software Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests. The Virtual Testing Stand is standalone executable software developed in Matlab for ...
 • Calibration system of fiber bragg gratings measurement 

  Jelínek, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with design of the calibration part of the nuclear power plant containment shape monitoring system. The design and implementation system of the optical filter thermal compensation is described. The control ...
 • Call Admission Control in Mobile Wireless 

  Dobos, L.; Goril, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-12)
  Some problems related to wireless network access are discussed in the article. Special attention is paid to Medium Access Control and Call Admission Control. Both have direct impact on communication link accession. While ...