Zobrazují se záznamy 2381-2400 z 10507

 • Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern 

  Rupcic, S.; Mandric, V.; Rimac-Drlje, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper studies fabrication errors influence on the radiation pattern of a spherical antennas array. The developed Moment Method (MoM) program analyzes a particular influence of an azimuth and elevation position and local ...
 • Fabrication of nanostructured TiO2 surfaces for photocatalytic applications 

  Přikrylová, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents titanium dioxide nanostructured surfaces prepared in organic electrolytes containing ammonium fluoride by anodic oxidation method. Two approaches were used for fabrication, one-step and two-step ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kabul 

  Fazli, Mirwais (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The rapid growth of urbanization has been acknowledged by many researchers and it has been turned into a challenge for most countries specially developing countries like Afghanistan. Although the theme of urbanization is ...
 • Fade Depth Prediction Using Human Presence for Real Life WSN Deployment 

  Horvat, G.; Rimac-Drlje, S.; Zagar, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Current problem in real life WSN deployment is determining fade depth in indoor propagation scenario for link power budget analysis using (fade margin parameter). Due to the fact that human presence impacts the performance ...
 • Failure Index Based Topology Optimization for Multiple Properties 

  Löffelmann, František (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  Aim of the presented work is to introduce a method which is being coded. It works in conjunction with an open-source finite element solver CalculiX. One of the topology optimization methods - The Bi-directional Evolutionary ...
 • Faktory limitující životnost jaderných elektráren s tlakovodními reaktory 

  Křivánek, Robert
  Cílem práce je analýza stavu připravenosti jaderných elektráren (JE) na dlouhodobý provoz (LTO z anglického Long Term Operation) na základě výsledků SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) peer review servisu IAEA, ...
 • Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele 

  Luňáček, Jiří; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The mission of economics in practical application can be described as an additional tool for the deeper understanding of the connection between market subjects. The price elasticity of demand is an ...
 • Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii 

  Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Efektivita organizace je dána mírou úspěšnosti v dosahování vytyčených cílů v souladu se stanovenou firemní strategií. Základním předpokladem pro zajištění efektivity a požadované produktivity každé firmy je získání vysoké ...
 • Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

  Chabičovský, Martin
  Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený ...
 • Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

  Slováková, Kristýna
  Úkolem bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující stabilitu svahů je rešerše zabývající se příčinami svahových pohybů, jejich klasifikací, přístupy k řešení stability svahů a možnými sanačními opatřeními. V rámci ...
 • Faktory ovlivující proměnu současného města 

  Dobešová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Cílem příspěvku je shrnout současný stav řešené problematiky z širšího pohledu hospodářské a sociální geografie, jak je popsán v knize Urbane Räume, jejímž autorem je Prof. Dr. Wolf Gaebe. Příspěvek pojednává o sídelních, ...
 • Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků 

  Reková, Eliška (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či ...
 • Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR 

  Koleňák, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce ...
 • Faktory, jež ovlivnují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek je věnován faktorům, jež ovlivňují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou. Jsou zde uvedeny charakteristické příklady staveb jednotlivých faktorů, jež byly určující pro návrh mobilních ...
 • Faktory, na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  V posledních letech se o mobilních stavbách pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou anglicky nazývaných „emergency houses” začíná čím dál tím více mluvit. Zvyšující se počet enviromentálních problémů a světová ...
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, řešení technologické etapy hrubé spodní stavby 

  Synáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace vybrané etapy hrubé spodní stavby novostavby Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Předmětem práce je realizace podzemní stěny a ...
 • False Alarm Analysis of the CATM-CFAR in Presence of Clutter Edge 

  Ivković, D.; Andrić, M.; Zrnić, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper presents a false alarm analysis of the cell-averaging-trimmed-mean constant false alarm rate (CATM-CFAR) detector in the presence of clutter edge. Structure of the CATM-CFAR detector is described briefly. Detection ...
 • Family Business in the Czech Republic: Actual Situation 

  Petlina, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article. The purpose of this paper is to define the actual situation of family business on the market, particularly focused on qualities of family business and its strengths or weaknesses. The object of ...
 • A Family of Coherence-Based Multi-Microphone Speech Enhancement Systems 

  Pham, Q. H.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-06)
  This contribution addresses the problem of additive noise reduction in speech picked up by a microphone in a noisy environment. Two systems belonging to the family of coherence-based noise cancellers are presented. Suggested ...