Now showing items 13224-13242 of 70370

 • F jako fake 

  Smolejová, Bohumíra
 • F-resolvable spaces 

  Dahane, I.; Dridi, L.; Lazaar, S. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
  In this paper we study topological spaces whose F-re ections are resolv- able. In particular, the re ectors T0, S, , and FH-re ection are characterized.
 • Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern 

  Rupcic, S.; Mandric, V.; Rimac-Drlje, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper studies fabrication errors influence on the radiation pattern of a spherical antennas array. The developed Moment Method (MoM) program analyzes a particular influence of an azimuth and elevation position and local ...
 • Fabrication of graphene/molybdenum disulfide composites and their usage as actuators for electrochemical sensors and biosensors 

  Kudr, Jiří; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2019-09-30)
  From the rediscovery of graphene in 2004, the interest in layered graphene analogs has been exponentially growing through various fields of science. Due to their unique properties, novel two-dimensional family of materials ...
 • Fabrication of Magnetic Nanostructures on Silicon Nitride Membranes for Magnetic Vortex Studies Using Transmission Microscopy Techniques 

  Dhankhar, Meena; Vaňatka, Marek; Urbánek, Michal (MyJove Corp., 2018-07-02)
  Electron and x-ray magnetic microscopies allow for high-resolution magnetic imaging down to tens of nanometers. However, the samples need to be prepared on transparent membranes which are very fragile and difficult to ...
 • Fabrication of nanostructured TiO2 surfaces for photocatalytic applications 

  Přikrylová, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents titanium dioxide nanostructured surfaces prepared in organic electrolytes containing ammonium fluoride by anodic oxidation method. Two approaches were used for fabrication, one-step and two-step ...
 • Fabrication of TiO2 nanotubes on Ti spheres using bipolar electrochemistry 

  Sopha, Hanna Ingrid; Hromádko, Luděk; Motola, Martin; Macák, Jan (Elsevier, 2020-02-01)
  In this work, the anodization of Ti spheres using bipolar electrochemistry is reported for the first time. TiO2 nanotubes were found over the entire surface area of the Ti spheres when a square-wave potential was employed. ...
 • Facade Renovation - Replacement and Restoration of the Panels in a Monument Protected Object 

  Novotný, Michal; Nečasová, Barbora (EDP Sciences, 2018-01-22)
  The article deals with problems of reconstruction of the facade and the associated problem of replacement or repair of the panels. In conventional buildings it is a smooth operation, but it is problematic in monument-protected ...
 • Face Parametrization From Video Using Face Recognition Methods 

  Lieskovský, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In the frame of this article, a program has been created that can extract persons face features from the video of an speaking person into a structured time series form suitable for further processing. Such a program utilizes ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Facelift EDU 

  Sobotková, Monika
  Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází ...
 • Facelift EDU 

  Rokotianskaia, Kseniia
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Facelift EDU 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom diplomovej práce je spracovanie architektonickej štúdie predzávodnej zóny Jadrovej elektrárne Dukovany. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo spracovať urbanistický koncept. V súčasnosti ...
 • Facelift EDU 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Facial Expression Recognition Based on Multi-dataset Neural Network 

  Yang, B.; Li, Z.; Cao, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Facial activity is the most powerful and natural means for understanding emotional expression for humans. Recent years, extensive efforts have been devoted to facial expression recognition by using neural networks. However, ...
 • Facile Preparation of Porous Microfiber from Poly-3-(R)-Hydroxybutyrate and Its Application 

  Kundrát, Vojtěch; Matoušková, Petra; Márová, Ivana (MDPI, 2020-01-20)
  In this study, we described the development of a simplified wet spinning method of the production of a novel type of porous continuous fiber based on poly-3-(R)-hydroxybutyrate (PHB). The principle of this method is ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...