Now showing items 12115-12133 of 64782

 • F jako fake 

  Smolejová, Bohumíra
 • F-resolvable spaces 

  Dahane, I.; Dridi, L.; Lazaar, S. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
  In this paper we study topological spaces whose F-re ections are resolv- able. In particular, the re ectors T0, S, , and FH-re ection are characterized.
 • Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern 

  Rupcic, S.; Mandric, V.; Rimac-Drlje, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper studies fabrication errors influence on the radiation pattern of a spherical antennas array. The developed Moment Method (MoM) program analyzes a particular influence of an azimuth and elevation position and local ...
 • Fabrication of graphene/molybdenum disulfide composites and their usage as actuators for electrochemical sensors and biosensors 

  Kudr, Jiří; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2019-09-30)
  From the rediscovery of graphene in 2004, the interest in layered graphene analogs has been exponentially growing through various fields of science. Due to their unique properties, novel two-dimensional family of materials ...
 • Fabrication of Magnetic Nanostructures on Silicon Nitride Membranes for Magnetic Vortex Studies Using Transmission Microscopy Techniques 

  Dhankhar, Meena; Vaňatka, Marek; Urbánek, Michal (MyJove Corp., 2018-07-02)
  Electron and x-ray magnetic microscopies allow for high-resolution magnetic imaging down to tens of nanometers. However, the samples need to be prepared on transparent membranes which are very fragile and difficult to ...
 • Fabrication of nanostructured TiO2 surfaces for photocatalytic applications 

  Přikrylová, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents titanium dioxide nanostructured surfaces prepared in organic electrolytes containing ammonium fluoride by anodic oxidation method. Two approaches were used for fabrication, one-step and two-step ...
 • Face Parametrization From Video Using Face Recognition Methods 

  Lieskovský, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In the frame of this article, a program has been created that can extract persons face features from the video of an speaking person into a structured time series form suitable for further processing. Such a program utilizes ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Facial Expression Recognition Based on Multi-dataset Neural Network 

  Yang, B.; Li, Z.; Cao, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Facial activity is the most powerful and natural means for understanding emotional expression for humans. Recent years, extensive efforts have been devoted to facial expression recognition by using neural networks. However, ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...
 • Facility management - vliv nákladů na cenu jednotlivých služeb 

  Nováček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů ...
 • Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku 

  Dočekal, Luboš
  Anotace práce Cílem práce bude popsat a vysvětlit pojem Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku. Dále chci zjistit, jakým způsobem je FM uplatněn při správě majetku Vysokého učení technického ...
 • Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Factor Analysis: An Instrument for Selection of Social Performance Factors 

  Hornungová, Jana (Universidad Pablo de Olavide, 2014-06-06)
  The article is focused on the identification of social performance factors. For this purpose was used multidimensional statistical method – factor analysis. The basic set for the selection of indicators, was the concept ...
 • Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kabul 

  Fazli, Mirwais (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The rapid growth of urbanization has been acknowledged by many researchers and it has been turned into a challenge for most countries specially developing countries like Afghanistan. Although the theme of urbanization is ...
 • The factors driving the synergy value in mergers of mechanical engineering companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (Centre of Sociological Research, 2018-09-04)
  Research into factors that influence the outcome of mergers and acquisitions conducted over a few past decades focused on two areas, one being the forecasting of the volume of expected investments, the other investigating ...
 • Fade Depth Prediction Using Human Presence for Real Life WSN Deployment 

  Horvat, G.; Rimac-Drlje, S.; Zagar, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Current problem in real life WSN deployment is determining fade depth in indoor propagation scenario for link power budget analysis using (fade margin parameter). Due to the fact that human presence impacts the performance ...