Zobrazují se záznamy 2646-2665 z 10763

 • Gain Augmentation of a HMSIW based Equilateral Triangular Antenna using CRSF FSS Superstrate 

  Banerjee, S.; Rana, B.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  In this paper, a half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) based equilateral triangular antenna is initially designed to operate at 6.5 GHz wireless frequency. This parent antenna is fitted with metallic vias all ...
 • Gain Enhancement of a Wide Slot Antenna Using a Second-Order Bandpass Frequency Selective Surface 

  Chatterjee, A.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Gain enhancement of a wide slot antenna over a wide frequency band using a low profile, second order bandpass frequency selective surface (FSS) as a superstrate is presented in this paper. The proposed multilayered FSS ...
 • Gain Estimation of Doubly Curved Reflector Antenna 

  Pidanic, J.; Cermak, D.; Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  A simple formula of approximate gain estimation is verified for the doubly curved reflector antenna. Numerical simulations using physical optics and experimental results of the shaped-beam doubly curved reflector antenna ...
 • Galerie architektury 

  Vlach, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie architektury v městské části Brno – Černá pole. Hlavním tématem je rozšíření veřejného prostoru ulice a vznik křižovatky pěších cest vytvořením nové spojnice ulic Drobného a ...
 • Galerie moderní architektury 

  Štrocholcová, Eva
  Tématem zadání práce byl návrh novostavby galerie moderní architektury, která bude začleněna do prostředí vilové kolonie v kontextu s okolní strukturou města. Řešený pozemek je situován na jihozápadním okraji městské části ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Skořepová, Lucie
  Novostavba galerie moderního umění v Brně se nachází na rozlehlém svažitém pozemku na Kraví hoře. Pozemek leží na východní straně kopce a plynule navazuje na stávající park Kraví hora. I koncept řešení pozemku svojí ideou ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Vrána, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Manclová, Miroslava
  Tématem zadání byl návrh novostavby Galerie moderního umění. Galerie bude využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým ...
 • Galvanic Deposition of Gold Nanorods via AAO Template for VOCs Sensing 

  Šetka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The use of gold nanostructures for the creation of sensing devices for volatile organic compounds (VOCs) is particularly important because of their unique electronic, optical, and catalytic properties. In this paper, the ...
 • A game of asymmetric information between a therapist and a mentally ill patient 

  Haugen, K. K.; Vatne, S. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  In this paper, we follow up research of Vatne [23] related to how mentally ill patients could (and perhaps should) be treated. We propose, model, and ana- lyze a simple sequential game of incomplete and asymmetric information ...
 • Garáže Hroznová, Brno - řešení zajištění svahu a založení stavby 

  Všetečka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, návrh strojní sestavy, řešení zařízení ...
 • Gasification of Pine Wood Chips with Air-Steam in Fluidized Bed 

  Salami, Najdat
  Tato práce studovala vliv použití vzduchu a páry jako zplynovacího činidla ve zkapalňovacím generátoru plynu na vlastnosti vyprodukovaného plynu (oxid uhelnatý, vodík, obsah dehtu a nízká výhřevnost). Tato studie byla ...
 • Gel Polymer Electrolytes for Use in Lithium-ion Batteries 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro elektrochromní prvky 

  Krejza, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem nových materiálů a metod přípravy gelových polymerních elektrolytů (GPE) na bázi methakrylátů, které lze zejména vzhledem k jejich mechanickým vlastnostem s výhodou využít při konstrukci ...
 • General Floating Element Simulator Employing VDCCs and Grounded Components 

  Kartci, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this study, a new general floating element simulator circuit employing two voltage differencing current conveyors (VDCCs) and three passive components is proposed. Depending on the passive component selection the presented ...
 • General Framework and Advanced Information Theoretical Results on Eigenmode MIMO Channel Inversion 

  Knize, M.; Sykora, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  This paper provides general and deep investigation of adaptation strategies based on the channel inversion policy regarding wide variety of channel modes. Our novel approach to the eigenmode space MIMO channel inversion ...
 • A General Model of the Atmospheric Scattering in the Wavelength Interval 300 - 1100nm 

  Ferdinandov, E.; Dimitrov, K.; Dandarov, A.; Bakalski, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  We have presented and developed new theoretic-empirical models of the extinction coefficients of the molecular scattering in the lower, close to the ground troposphere. We have included the indicatrices of backscattering. ...
 • General Time-Division AltBOC Modulation Technique for GNSS Signals 

  Zhou, Z.; Tang, Z.; Wei, J.; Xia, X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  In this paper, a general time-division alternate binary offset carrier (GTD-AltBOC) modulation method is proposed, which is an extension of TD-AltBOC and time-multiplexed offset-carrier quadrature phase shift keying ...
 • Generalized Analysis Method for a Class of Novel Wideband Loaded-Stub Phase Shifters 

  Sensong An; Badar Muneer; Qi Zhu (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  In this paper, an analysis method of wideband loaded-stub phase shifters and a fast designing procedure is presented. These kinds of phase shifters use a transmission line loaded with one or two open stubs and a reference ...
 • Generalized Canonical State Models of Third-Order Piecewise-Linear Dynamical Systems And Their Applications 

  Pospisil, J.; Brzobohaty, J.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  The elementary canonical state models of the third-order autonomous dynamical systems, topologically conjugate to Chua's circuit family, are generalized for any continuous and odd symmetrical piecewise-linear (PWL) feedback ...