Now showing items 14313-14332 of 70370

 • G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika 

  Macek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. ...
 • G-mont Cable Brno 

  Jussupov, Daniyar
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • G-Quadruplexes as Sensing Probes 

  Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kudr, Jiří; Nejdl, Lukáš; Mašková, Darina; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2013-12-01)
  Guanine-rich sequences of DNA are able to create tetrastranded structures known as G-quadruplexes; they are formed by the stacking of planar G-quartets composed of four guanines paired by Hoogsteen hydrogen bonding. ...
 • G-quadruplexes in the Archaea Domain 

  Brázda, Václav; Luo, Yu; Bartas, Martin; Kaura, Patrik; Porubiaková, Otília; Šťastný, Jiří; Pečinka, Petr; Verga, Daniela; Da Cunha, Violette; S. Takahashi, Tomio; Forterre, Patrick; Myllykallio, Hannu; Fojta, Miroslav; Mergny, Jean-Louis (MDPI, 2020-09-21)
  The importance of unusual DNA structures in the regulation of basic cellular processes is an emerging field of research. Amongst local non-B DNA structures, G-quadruplexes (G4s) have gained in popularity during the last ...
 • G4Killer web application: a tool to design G-quadruplex mutations 

  Brázda, Václav; Kolomazník, Jan; Mergny, Jean-Louis; Šťastný, Jiří (2020-05-15)
  G-quadruplexes (G4) are important regulatory non-B DNA structures with therapeutic potential. A tool for rational design of mutations leading to decreased propensity for G4 formation should be useful in studying G4 functions. ...
 • Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Hlavička, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je výroba, charakterizace a úprava Schottkyho solárních článků s rozhraním grafen-Si. Nanesením grafenu vyrobeného metodou CVD na křemíkový substrát s elektrodami bylo vytvořeno základní ...
 • Gabor frames and deep scattering networks in audio processing 

  Bammer, Roswitha; Dörfler, Monika; Harár, Pavol (MDPI, 2019-09-26)
  This paper introduces Gabor scattering, a feature extractor based on Gabor frames and Mallat's scattering transform. By using a simple signal model for audio signals specific properties of Gabor scattering are studied. It ...
 • Gain Augmentation of a HMSIW based Equilateral Triangular Antenna using CRSF FSS Superstrate 

  Banerjee, S.; Rana, B.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  In this paper, a half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) based equilateral triangular antenna is initially designed to operate at 6.5 GHz wireless frequency. This parent antenna is fitted with metallic vias all ...
 • Gain Enhancement of a Wide Slot Antenna Using a Second-Order Bandpass Frequency Selective Surface 

  Chatterjee, A.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Gain enhancement of a wide slot antenna over a wide frequency band using a low profile, second order bandpass frequency selective surface (FSS) as a superstrate is presented in this paper. The proposed multilayered FSS ...
 • Gain Estimation of Doubly Curved Reflector Antenna 

  Pidanic, J.; Cermak, D.; Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  A simple formula of approximate gain estimation is verified for the doubly curved reflector antenna. Numerical simulations using physical optics and experimental results of the shaped-beam doubly curved reflector antenna ...
 • Galerie 

  Řízek, Matěj
  jedná se o polohmotné imaginární architektury, které navádí pohyb, či zastavení diváka ve mnou vytvořeném prostředí. Stavba vizuálně "narušuje" prostor jen minimálně, ale pohyb diváka bude zcela jiný.
 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Radović, Ranka
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření expozice hliněného stavitelství v tvrzi Rymice, vyřešení venkovní expozice s dílnou hlíny. Venkovní prostor věnovaný hlíně se skládá ze dvou základních části. Jsou to výroba hliněných ...
 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Radović, Ranka
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření expozice hliněného stavitelství v tvrzi Rymice, vyřešení venkovní expozice s dílnou hlíny. Venkovní prostor věnovaný hlíně se skládá ze dvou základních části. Jsou to výroba hliněných ...
 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Paležnica, Maja
  Ve dvoru areálu bývalé tvrze ve Rymicích je umístěna venkovní expozice hlíněního stavitelství, která tematicky navazuje na skanzen, který se nacházi ve obci. Venkovni expozice návazuje na vnitřní prostor hospodářského ...
 • Galerie architektury 

  Vlach, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie architektury v městské části Brno – Černá pole. Hlavním tématem je rozšíření veřejného prostoru ulice a vznik křižovatky pěších cest vytvořením nové spojnice ulic Drobného a ...
 • Galerie Conect 

  Nossek, Radim
  Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající do tzv. brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem města Brna. Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována ...
 • Galerie Festival 

  Vlček, Vojtěch
  Galerie Festival je projekt cestovní modulovatelné částečně prodejní galerie výtvarného umění.
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Kašpárek, Michal
  Zadáním diplomové práce je vypracování návrhu Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Projekt se v obecné rovině zabývá celkovým provozem sportovního letiště, detailně pak řeší provozy muzea ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Soukupová, Vladimíra
  Diplomová práce s názvem Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně řeší v rozsahu studie potencionální budoucí vývoj nyní zastavěného areálu letiště Medlánky. Původní dřevěné hangáry jsou doplněny ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Bělehradová, Věra
  Areál sportovního letiště Brno-Medlánky je zasazen v mírně zvlněném kopcovitém terénu v polích těsně za obydleným územím městské části Brno-Medlánky. Historie letiště sahá až do roku 1924, kdy byl postaven první dřevěný ...