Now showing items 14834-14853 of 69879

 • H-plane SIW Howrn Antenna for On-body Communication 

  Cupal, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The substrate integrated waveguide (SIW) technology allows us to construct several types of low-profile antennas. One of these antennas is h-plane SIW horn antenna. However, this antenna shows constraints if thickness of ...
 • Habilitační řízení v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Hala pro kovovýrobu s administrativní budovou 

  Kaňok, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení objektu kovovýroby s přilehlým administrativním objektem. Stavby jsou na sobě staticky nezávislé. Objekty jsou situovány v městě Bučovice. Objekt kovovýroby se skládá z třílodní ...
 • Hala pro prodej a výstavy. 

  Šarmanová, Iveta
  Obsahem bakalářské práce je návrh a statický posudek nosných prvků haly pro prodej a výstavy. Dále byla také vypracována výkresová dokumentace v rozsahu dispozičních a výrobních výkresů včetně kusovníku materiálu. Součástí ...
 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Hala pro sklenářskou výrobu 

  Kelar, Petr
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové haly pro sklenářskou výrobu. Půdorysné rozměry jsou 9,24 m x 24,51 m. Jako základní materiál je použita ocel S355. Z konstrukčního hlediska příčné vazby se jedná o ...
 • Hala pro sportovní účely v Lipníku ned Bečvou 

  Kožík, Jiří
  Bakalářská práce „Hala pro sportovní účely v Lipníku nad Bečvou“ je zpracovaná ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o ocelovou halu. Ta je navržena jako jednopodlažní, jednolodní se sedlovou ...
 • Hala pro trhy a výstavy 

  Erban, Jakub
  Předmětem diplomové práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci haly sloužící k obchodním a výstavním účelům na stálá, klimatická a provozní zatížení. Stavba je umístěna v lokalitě Opava. Hala je navržena jako průnik ...
 • Hala s víceúčelovým využitím 

  Brašeňová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie nosnej konštrukcie strechy nad halou s viacúčelovým využitím. Hala má slúžiť ako priestor pre rodinné oslavy a svadby. Stavba sa nachádza v obci Liptovská Sielnica. ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Half Mode Substrate Integrated Waveguide Leaky Wave Antenna with Broadside Gain Enhancement for Ku-Band Applications 

  Agrawal, R.; Belwal, P.; Gupta, S. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-09)
  A miniaturized frequency scanned leaky wave antenna (LWA) based on half mode substrate integrated waveguide (HMSIW) with open stop-band suppression is proposed. The modified cross-slot is etched on the top of HMSIW as the ...
 • Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Yagi Array with Low Cross Polarization 

  Zhang, Z.; Cao, X.; Gao, J.; Li, S.; Xu, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  Low cross polarization Yagi array with mirrored arrangement is proposed. First, the half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) and magnetic wall are introduced to realize the miniaturization of Yagi antenna. Simulated ...
 • Halogen Bonding in New Dichloride-Cobalt(II) Complex with Iodo Substituted Chalcone Ligands 

  Masaryk, Lukáš; Moncol, Ján; Herchel, Radovan; Nemec, Ivan (MDPI, 2020-05-01)
  The synthesis and properties of new chalcone ligand 4I-L ((2E)-1-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]-3-(4-iodophenyl)prop-2-en-1-one) and tetracoordinate Co(II) complex [Co(4I-L)(2)Cl-2], (1a), are reported in this article. Upon ...
 • HAM staniční deník pro Linux 

  Kaluža, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace software realizujícího staniční deník amatérské radiokomunikační služby. Po stručném úvodu do problematiky následuje popis existujících softwarových řešení staničních ...
 • Hamilton’s principle for circuits with dissipative elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Hindawi, 2019-10-28)
  The classic form of Hamilton’s variational principle does not hold for circuits with dissipative elements. It is shown in the paper that this may not be true in the case of systems consisting of the so-called higher-order ...
 • Hanácké rozhledy – financování projektu z fondů EU 

  Aclerová, Veronika
  Cílem práce je navrhnout možnosti financování projektu „Hanácké rozhledy“. Projekt počítá v první řadě s financováním z fondů EU. V případě, že by obec s žádostí o dotaci neuspěla, jsou v rámci diplomové práce zpracovány ...
 • Hanácký statek - stavebně technologický projekt 

  Troubilová, Hana
  V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku ...
 • Hand Detection In Static Images, Video Sequences And Real Time Camera Feed 

  Bravenec, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The goal of this project is to create a computer vision system capable of hand detection in static images and in video sequence either from existing recording or real time feed from connected camera. Algorithms commonly ...