Zobrazují se záznamy 12982-13001 z 55655

 • i-CT Framework a aplikace pro překlad znakového jazyka 

  Meca, Vojtěch
  Cílem práce bylo vytvořit dvě aplikace pro využití v prostředí osob se specifickými vzdělávacími potřebami resp. osob s mentálním postižením. Jedna se o rámec i-CT Framework, který je zároveň spustitelnou aplikací pro výše ...
 • I-U charakteristiky fotovoltaických modulů spojovaných paralelně a do série 

  Láník, Lukáš
  V předkládané práci jsou popsány základní principy fungování fotovoltaických panelů. Je zde také popsán vývoj fotovoltaických panelů. Dále je práce zaměřena na teoretické znalosti o ekvivalentních obvodech a jejich aplikaci ...
 • I/O karta ovládaná pomocí SMS 

  Bachtík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace univerzálního zařízení se vstupně výstupním charakterem. Zařízení detekuje podněty na několika vstupech a nastavuje několik výstupů. Uživatel ovládá zařízení pomocí zpráv ...
 • ICA Model Order Estimation Using Clustering Method 

  Ruckay, L.; Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  In this paper a novel approach for independent component analysis (ICA) model order estimation of movement electroencephalogram (EEG) signals is described. The application is targeted to the brain-computer interface (BCI) ...
 • ICQ klient pro PDA 

  Gregorovič, Jiří
  V práci je představena cílová platforma Windows Mobile a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje implementaci komunikačního protokolu ICQ formou knihovny, návrh a implementaci klienta pro vytvořenou knihovnu protokolu ...
 • ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) 

  Janečková, Zuzana
  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania ...
 • IDE for SCADA Development at CERN 

  Mareček, Matěj
  Cílem této magisterské práce je navrhnout a implementovat IDE (integrované vývojové prostředí), které zvýší efektivitu a bezpečnost vývoje pro SIMATIC WinCC Open Architecture. Tato práce je založena na výzkumu provedeném ...
 • Ideální cykly spalovacích motorů 

  Kertész, Tibor
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základných teoretických poznatků ideálních termodynamických oběhů a vytvořit jejich matematické modely v Matlabu pro výpočet a vykreslení diagramů jednotlivých cyklů. Na základě ...
 • Ideální oběhy plynových turbín 

  Bobčík, Marek
  Obsahem této práce je popis základní charakteristiky různých ideálních oběhů plynových turbín. Postupně jsou odvozeny základní vzorce, pomocí nichž je získán výsledný vztah pro výpočet termické účinnosti. Poté je porovnávána ...
 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Polívka, Radek
  V průběhu vývoje automobilů se jasně vyčlenily dva základní typy spalovacích motorů: zážehové (benzínové motory) a vznětové (naftové motory). Cílem práce je provést komplexní analýzu ideálních cyklů těchto motorů (grafické ...
 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Marušák, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny základní termodynamické oběhy a jejich vlastnosti. Z těchto oběhů jsou dále ukázány ideální oběhy zážehového a vznětového motoru, na kterých vyšetřujeme termickou účinnost v závislosti na ...
 • Ideální oběhy tepelných strojů 

  Matuška, Petr
  Úkolem této práce bylo shrnout základní teoretické poznatky ideálních termodynamických oběhů tepelných strojů a vytvořit jejich matematické modely pro výpočet a vykreslení diagramů jednotlivých cyklů. Na základě zjištěných ...
 • Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek se zabývá základními myšlenkovými proudy, s nimiž byla konfrontována československá umělecká avantgarda v období 20. let 20. století. Tato je zde prezentována především programovými tezemi uměleckého svazu Devětsil. ...
 • Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic 

  Wroblowská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  The purpose of the article: The author´s interest focuses on human factor of brand managers, as brands and their added value are considered to be among the most important sources of competitive advantage for business in a ...
 • Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers 

  Wroblowská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-09)
  The purpose of the article: Building a strong brand is difficult, even when viewing brands as an essential asset of the company is a lasting trend. So for brand managers to succeed in their job roles, they must possess ...
 • Identification of a Time-Varying Curve in Spectrogram 

  Klejmova, E.; Pomenkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  In this study a process of acquiring a trend of significant spectral coefficients of Photonic Doppler Velocimetry (PDV) data is proposed. The novelty of the paper is the design of a methodology which will allow to find a ...
 • Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma 

  Pacík, Dalibor; Plevová, Mariana; Urbanová, Lucie; Lacková, Zuzana; Strmiska, Vladislav; prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA; Heger, Zbyněk; Adam, Vojtěch (Springer Nature, 2018-12-01)
  The hypothesis that dogs can detect malignant tumours through the identification of specific molecules is nearly 30 years old. To date, several reports have described the successful detection of distinct types of cancer. ...
 • Identifikace 2D CT axiálních řezů pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Vavřinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá klasifikací 2D axiálních CT řezů pacientských dat do šesti kategorií. K tomuto záměru byla využita oblast konvolučních neuronových sítí. Pro snadnější porozumění této problematice jsou nejprve vysvětleny ...
 • Identifikace a charakterizace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení 

  Trojánek, Zdeněk
  Mezi významné zástupce bakterií mléčného kvašení patří gram-pozitivní bakterie rodu Bifidobacterium. Jsou běžnou součástí střevní mikroflóry, kde pomáhají udržovat rovnováhu a zabraňují kolonizaci trávícího traktu patogenními ...