Now showing items 18579-18598 of 57899

 • M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach 

  Andriuskevicius, Karolis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article is to investigate and critically discuss existing methodologies employed within the M&A performance framework. Methodology/methods: The research has been carried out as a structured assessment of ...
 • M2m Data Generator Utilizing Wireless M-Bus Within Smart Grid Infrastructure 

  Hudec, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Current forecasts predict that the Industrial Internet of Things (IIoT) will account for about 10 billion devices by 2020. Unique, recently unthought of demands are initiating new ideas, particularly Industry 4.01 and ...
 • MAC řízení přístupu 

  Grepl, Miroslav
  Diplomová práce přehledně popisuje problematiku SELinuxu a způsoby vytváření vlastní bezpečnostní politiky se zaměřením na referenční politiku a její mechanizmy. Navrhuje metodiku vytváření konkrétních bezpečnostních ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Macro- and Microeconomic Aspects of Going Public in the Czech Republic and Poland 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-11-26)
  The intent of this study is to explore macro- and microeconomic aspects of going public in the Czech Republic and in Poland. There are significant differences in the going public activity on both markets and we firstly aim ...
 • Macrodefects and Microdefects within Porous Cement Pastes 

  Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2017-11-28)
  It is shown that the mechanical strength of cement matrix (hydrated cement paste) is a result of competitive interplay between macrodefects and microdefects. The dominance of one of these two kinds of defects depends not ...
 • Macroeconomic Determinants of IPO Activity in Poland between 1993 and 2013 

  Kovandová, Sylvia; Zinecker, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article: This study deals with recent primary stock market developments in Poland and aims to indicate the influence of local macroeconomic indicators on IPO numbers over the period of 1993 to 2012. ...
 • Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-01-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of macroeconomic factors on corporate capital structure in different European countries. The recent Global Financial Crisis and the following European debt crisis show the ...
 • Macroscopic derivation of the kinetic mass-action law 

  Pekař, Miloslav (Springer-Verlag, 2010-01-01)
  Using several reaction examples with experimentally determined rate equations, traditional mass action rate equations are shown to be simplified forms of polynomial approximation to a general rate function derived by ...
 • "Magic Lantern" videodekodér pro fotoaparát Canon 5D 

  Škvařilová, Radka
  Tato práce představuje návrh na vytvoření dekodéru pro video zaznamenané pomocí softwaru Magic Lantern, který může být nainstalován na Canon 5D. Toto video je význačné pro svoji velikost 14-bitů v raw formátu a proto může ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Magnetic levitation 

  Štěpánek,B.; Paleček,M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The paper deals with magnetism and its influence on superconducting materials. We describe the discovery and development of superconductivity, superconducting levitation and its use in future technology - called. MAGLEV ...
 • Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Used for Staphylococcus Aureus Isolation and Detection 

  Zelníčková, Jaroslava; Hutařová, Jitka; Vaculovičová, Markéta (TANGER, 2019-02-01)
  A sensitive detection of microorganisms plays an important role in prevention and identification of infectious and deadly diseases. However, conventional methods of bacterial detection are time-consuming, laborious ...
 • Magnetic nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications 

  Kudr, Jiří; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Richtera, Lukáš; Heger, Zbyněk; Černák, Mirko; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2017-09-01)
  The increasing number of scientific publications focusing on magnetic materials indicates growing interest in the broader scientific community. Substantial progress was made in the synthesis of magnetic materials of desired ...
 • Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách 

  Schánilec, Vojtěch
  Tenké vrstvy železo-rhodia (FeRh) mají unikátní vlastnosti díky tomu, že prodělávají magnetickou fázovou přeměnu I. druhu, při které dochází ke změně z antiferomagnetické do feromagnetické fáze. Fázovou přeměnu v FeRh lze ...
 • Magnetická pole pro biomedicínské experimenty 

  Otýpka, Jan
  V práci se zabývám řešením magnetických polí pro využití v oboru biomedicíny. Toto řešení zahrnuje volbu správného geometrického uspořádání cívky pro generování magnetického pole s homogenním rozložením magnetické indukce ...
 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • Magnetická transformace metastabilních vrstev fcc Fe/Cu(100) pomocí fokusovaného iontového svazku 

  Gloss, Jonáš
  Metastabilní tenké vrstvy paramagnetického, plošně centrovaného kubického (fcc) Fe připravené na monokrystalu Cu(100) jsou dobrými kandidáty pro tvorbu magnetických struktur pomocí fokusovaného iontového svazku díky jejich ...
 • Magnetické částice a jejich využití v biotechnologii 

  Knápková, Monika
  Práce je zaměřena na magnetické částice, které jsou využívány v řadě biotechnologických aplikací. Teoretická část práce pojednává o specifických vlastnostech těchto částic, o materiálech, kterými mohou být tvořeny a dále ...
 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...