Now showing items 45517-45536 of 69864

 • QMS průmyslového podniku 

  Kopecký, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zlepšení systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku pomocí metodologie DMAIC. Pro tyto účely byl analyzován současný stav systému managementu kvality, který byl porovnán s ...
 • QoS model pro mobilní ad hoc síť 

  Mašek, Pavel
  Diplomová práce "QoS model pro mobilní ad hoc síť" se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v MANET (Mobile ad hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí a teoretický rozbor směrovacích protokolů ...
 • QoS v IP síti 

  Bumbál, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o počítačových sítích, které tvoří v současné době globální komunikační strukturu a sehrávají v dnešní společnosti velmi důležitou úlohu. Prudký rozvoj Internetu, vznik nových multimediálních ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • QoS v systému UMTS 

  Kavan, Radovan
  Tato práce pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Termín kvalita služeb je v poslední době velice používaným, a to nejen v počítačových sítích ale stále více také v sítích mobilních. Nynější ...
 • QPSK Modulator with Continuous Phase and Fast Response Based on Phase-Locked Loop 

  Kirasamuthranon, L.; Koseeyaporn, J.; Wardkein, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  Among M-phase shift keying (M-PSK) schemes, quadrature phase-shift keying (QPSK) is used most often because of its efficient bandwidth consumption. However, in comparison with minimum-shift keying, which has continuous ...
 • QR a čárové kódy 

  Walter, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zařízení v inteligentních sítích pomocí čárových kódů a QR kódů. Popisuje symboliky těchhle grafických kódů a ověřuje jejich vlastnosti při čtení za pomoci navrhované aplikace, která ...
 • QRS Complex Detection in Multilead ECG Signals 

  Šlancar, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Automated analysis of HRV requires reliable detection of QRS complexes. We propose a detection method based on different combinations of three orthogonal (pseudoorthogonal) leads of human ECG signals. ECG signals were ...
 • Qrs Detection Based On Stockwell Transform 

  Kašík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the detection of QRS complexes in the ECG record using the Stockwell transform, Shannon Energy and adaptive thresholding. The information about design of the QRS detector and its detection performance ...
 • Qt programátorský editor pro Linux 

  Hauerland, Richard
  Cílem této práce je návrh a následná implementace svobodného textového editoru určeného pro operační systém Linux. Před návrhem textového editoru je provedeno srovnání nejvýznamějších existujících řešení a shrnutí tohoto ...
 • Quad-Band U-Slot Antenna for Mobile Applications 

  Palmero, E. D. L. H.; Raida, Zbyněk; Ruiz, R. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  In this paper, two different planar quad-band antennas are designed, modeled, fabricated and measured. Subsequently, the antennas are redesigned using an electromagnetic band gap substrate (EBG). Those new planar antennas ...
 • Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Modulator Design using Multi-Port Network in Multilayer Microstrip-Slot Technology for Wireless Communication Applications 

  Seman, N.; Mohamed Ghazali, S. N. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The design of the quadrature phase shift keying (QPSK) modulator by using a multi-port network is proposed in this article for the use in wireless communication applications. The multi-port network is in the form of ...
 • Quadric Resistive Sheet Profile for Wideband Antennas 

  Reznicek, Z.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  A new type of a nonreflecting resistive dipole antenna with quadric continuous resistivity profile is presented in this paper. The antenna is mathematically described and compared with the antenna originally proposed by ...
 • QUADRIO - Nákupní cetrum Praha. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Pecháček, Michal
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu stavby administrativně-obchodně-bytového komplexu Quadrio v Praze. Objekt Quadrio je tvořen 6 samostatnými, vzájemně propojenými budovami se společným podzemním, ...
 • Quadrocopter - navigační modul 

  Jurajda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou navigace létajícího experimentálního prostředku známého jako quadrocopter. Zejména je řešena navigace v otevřeném prostoru pomocí globálního navigačního satelitního systému ...
 • Quadrocopter - řídicí jednotka a komunikace 

  Vomočil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicí a komunikační jednotky pro létající robot známý pod názvem Quadrocopter. Cílem práce je návrh a praktická realizace jednotky, která umoţní měření náklonu a natočení robota ve ...
 • Quadrocopter - stabilizace a regulace 

  Gábrlík, Petr
  Cílem práce je navrhnout a realizovat řízení a programovou obsluhu létajícího robotu koncepce quadrotoru. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá studií již hotových projektů, jejich vlastnostmi a ...
 • Quadrocopter - stabilizace pomocí inerciálních snímačů 

  Bradáč, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování dat z inerciálního navigačního systému za účelem stabilizace létajícího vzdušného prostředku - tzv. quadrokopteru. Nejprve podává obecné informace o létajících vzdušných ...
 • The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations 

  Dvořáková, Stanislava
  Disertační práce formuluje asymptotické odhady řešení tzv. sublineárních a superlineárních diferenciálních rovnic se zpožděním. V těchto odhadech vystupuje řešení pomocných funkcionálních rovnic a nerovností. Dále práce ...
 • Quality Assurance Network 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zvýšení kvality výrobního procesu pomocí QA network. Nástroj graficky mapuje vznik a detekci vad ve výrobním procesu tak, aby vada byla odhalena co nejdříve po jejím vzniku. K připravení Quality ...