Now showing items 50450-50469 of 70370

 • S počítačem bez myši a klávesnice 

  Jaroň, Lukáš
  V této bakalářské práci jsou popsány návrhy způsobů, jakými lze ovládat počítač bez myši a klávesnice, pouhým pohybem ruky, a uživatelských rozhraní. Dále je zde popsána teorie nástrojů použitých k vytvoření experimentálních ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • An S-FSCW Based Multi-Channel Reader System for Beamforming Applications using Surface Acoustic Wave Sensors 

  Pfeffer, C.; Scheiblhofer, S.; Feger, R.; Stelzer, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  Interrogating multiple surface acoustic wave (SAW) sensors located within the same radar beam require techniques to separate the multiple superposing SAW sensor responses. The presented multi-channel reader features four ...
 • S-Parameter Measurements in the Time Domain 

  Tkadlec, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  The paper provides a basic overview of the theory of time-domain measurements. Results of the use time-domain techniques to obtain S-parameter are here presented. Advantages and disadvantages of this technique compared to ...
 • S-Parameter Uncertainties in Network Analyzer Measurements with Application to Antenna Patterns 

  Yannopoulou, N.; Zimourtopoulos, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-04)
  An analytical method was developed to estimate uncertainties in full two-port Vector Network Analyzer measurements, using total differentials of S-parameters. System error uncertainties were also estimated from total ...
 • S-SPADE Done Right: Detailed Study of the Sparse Audio Declipper Algorithms 

  Záviška, Pavel; Mokrý, Ondřej; Rajmic, Pavel (2018-09-26)
  This technical report shows and discusses in detail how Sparse Audio Declipper (SPADE) algorithms are (and should be) derived from the signal model using the ADMM approach. The analysis version (A-SPADE) of Kitic et. al. ...
 • S335 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce s názvem S355 má podobu velkoformátového kovového objektu. Výchozím materiálem pro sochu byla konstrukční ocel S355; socha je tvořena jednotlivými, navzájem propojenými segmenty, jež utvářejí výsledný tvar ...
 • Sabermetrics - statistická analýza výkonů baseballových hráčů 

  Groman, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou baseballových hráčů, jejichž výkony predikujeme pomocí statistických modelů. Z matematického aparátu využijeme Markovovy řetězce, indexovou analýzu a lineární regresi. ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...
 • Sací měřič rezonance s větší měřicí cívkou 

  Obr, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá sacím měřičem rezonance, jeho principem činnosti, vlastnostmi a postupem při měření. Práce obsahuje základní rozdělení oscilátorů, jejich vlastnosti a princip činnosti. Diplomová práce ...
 • Sací potrubí jednoválcového motoru 

  Pavličík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvoření termodynamického výpočtového modelu jednoválcového spalovacího motoru pro Formuli SAE. Jako pohonná jednotka je uvažován jednoválcový motor KTM 500 EXC. Sériové sací potrubí bude ...
 • Sací potrubí s variabilní délkou 

  Vojkůvka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše o problematice sacího potrubí s variabilní délkou. Úvod práce je věnován systému sání zážehových motorů a popisu jednotlivých prvků sání. Dále je rozebrán vliv sacího potrubí ...
 • Sací potrubí zážehového motoru na CNG o výkonu 140kW 

  Wojcik, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vícebodového vefukování CNG do sacího potrubí přeplňovaného zážehového motoru VW 1.4 TSI. Na základě reálného sacího potrubí byl pomocí programu Autodesk Inventor Professional ...
 • Sací potrubí zážehového závodního motoru 

  Novosad, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit vliv tvaru vtokové části a délky sacího potrubí na dynamiku proudění v sacím traktu a plnící účinnost motoru. Pro vytvoření CFD modelu bylo použito metody reverzního ...
 • Sací systémy spalovacích motorů 

  Hadrava, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sací systémy spalovacích motorů. Důraz je kladen hlavně na konstrukci a jednotlivé části sacích systémů. Část práce je také věnována různým druhům přeplňování motorů. Na závěr jsou jednotlivé ...
 • Sací trakt vozů Formule Student 

  Ševčík, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem používaných konstrukčních řešení sacích traktů vozů Formule Student. V první části jsou rozebrány pravidla soutěže. Ve druhé části pak jednotlivé komponenty sacího traktu. Ve třetí kapitole ...
 • Sací trakty čtyřdobých nepřeplňovaných motorů 

  Plašil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je rešerže sacích traktů čtyřdobých nepřeplňovaných motorů od historie až po současnost. V práci jsou uvedeny jednotlivé části sacího traktu od čističů vzduchu, přes systémy tvoření směsi po ...
 • Sada aplikací pro demonstraci real-time vlastností uC/OS-III na platformě FITkit 3 

  Koutný, Vít
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti real-time systémů a real-time operačních systémů. Popisuje operační systém uC/OS-III, zejména jeho jádro, základní datové struktury a služby aplikačního ...