Now showing items 60810-60828 of 70370

 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Urbášek, Jan
  Hlavní myšlenkou bylo využití prvků, typických pro historickém centru Mikulova, které se zde často opakují a mají svoje opodstatnění i v současnosti. Dvory, terasy, zdi místo plotů, šikmé střechy. To vše utváří charakteristický ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Mačková, Klára
  Projekt se zabývá otázkou bydlení v bytě a v rodinném v malém městě, jako je Mikulov. Mým cílem je najít pozitiva obou možností. Zároveň si kladu otázku o užití tradičních motivů a principů bydlení, jako je dvůr, krb nebo ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Solár, Michal
  Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Wojtek, Tomáš
  Primárním cílem návrhu je snaha najít odpověď na podobu bytového objektu, který leží na pomezí historického centra maloměsta a rozvolněné zástavby sídliště, a zároveň zamezit další gentrifikaci historického jádra města. ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Nekolná, Alena
  V Mikulově postupně dochází k tomu, že se vybydluje jádro města na úkor turistů a výdělku z nich. Více než bytové domy se zde budují penziony a jiná ubytování, klasické bydlení se pak odsouvá stranou, na sídliště. Postupně ...
 • V dnešní době....... 

  Kouba, Tomáš
  Soubor prací vytvořených ze soukromých archivních materiálů, realizací rozpracovaných konceptů a nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, strohého, radikálního výrazu.
 • V lese 

  Pucharová Kramářová, Vendula
  Mé práci předcházela tvorba fotografií v nočním lese, která pro mě byla moc důležitá kvůli pocitu tajemna a mystična. Krajinu nepřepisuji realisticky podle fotografií, stylizuji ji a schematizuji. Zajímám se o krajinu ...
 • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

  Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...
 • V procesu 

  Sajbrtová, Barbora
 • " V prostoru" 

  Jeroušková, Barbora
 • V tichu 

  Richterová, Nela
  V bakalářské práci se zabývám ochlupením ženského a mužského těla. Hledám chlupatá místa na těle muže, která jsou symbolem mužnosti, jako jsou hruď, pupík a brada. Se stejnými částmi pracuji i u ženského těla. Odlévám je ...
 • V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH - Sportovně rekreační areál Za Lužánkami 

  Kuda, Daniel
  Sport v Brně má svoji velkou tradici, dokládají to na svou dobu velkorysé stadiony ve sportovním areálu za Lužánkami. Naneštěstí lužánecké stadiony zchátraly a došlo k úpadku celého areálu.Návrh nové víceúčelové sportovní ...
 • (V)TEAM for SPICE Simulation of Memristive Devices With Improved Numerical Performance 

  Biolek, Dalibor; Kolka, Zdeněk; Biolková, Viera; Biolek, Zdeněk; Kvatinsky, Shahar (IEEE, 2021-02-25)
  The paper introduces a set of models of memristive devices for a reliable, accurate and fast analysis of large networks in the SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) environment. The modeling starts ...
 • Vacuum deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrrol solar cell structures 

  Georgieva, Galya; Dobrikov, Georgi; Heinrichová, Patricie; Karashanova, Daniela; Dimov, Deyan; Vala, Martin; Weiter, Martin; Zhivkov, Ivaylo (IOP Publishing, 2016-04-07)
  In the present paper, DPP(TBFu)2:C60 donor-acceptor composite films were prepared by vacuum co-deposition and the photoelectrical properties of ITO|PEDOT:PSS| DPP(TBFu)2:C60|Al solar cell samples were investigated.
 • Vacuum Deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrroles Structures with Photoelectrical Application 

  Georgiev, Yavor; Zhivkov, Ivaylo; Angelov, George; Takov, Tihomir; Přikryl, Radek; Stříteský, Stanislav; Vrchotová, Jana; Weiter, Martin (IOP Publishing Ltd, 2014-05-15)
  ITO|composite|Al structures with active DPP-C60 composite films (ratio 60:40 mass %) of about 100 nm thicknesses were prepared. The surface morphology of the films was studied by SEM imaging, which revealed uniform films ...
 • Vacuum Rabi splitting of a dark plasmonic cavity mode revealed by fast electrons 

  Bitton, Ora; Gupta, Satyendra Nath; Houben, Lothar; Kvapil, Michal; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš; Haran, Gilad (Springer Nature, 2020-12-01)
  Recent years have seen a growing interest in strong coupling between plasmons and excitons, as a way to generate new quantum optical testbeds and influence chemical dynamics and reactivity. Strong coupling to bright plasmonic ...
 • Vady a jejich příčiny při barvení eloxovaných povrchů 

  Šulc, František
  Předložená diplomová práce se zabývá anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace a na teoretický popis ...
 • Vady a poruchy rezidenčních nemovitostí z pohledu tepelné techniky a jejich možný dopad na cenu nemovitosti 

  Hlavsa, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vad a poruch stavebních konstrukcí z pohledu tepelné techniky u rezidenčních nemovitostí. Zkoumán je jejich možný dopad na cenu nemovitostí. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

  Sobotka, Petr
  Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...