Zobrazují se záznamy 9520-9539 z 10750

 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Wojtek, Tomáš
  Primárním cílem návrhu je snaha najít odpověď na podobu bytového objektu, který leží na pomezí historického centra maloměsta a rozvolněné zástavby sídliště, a zároveň zamezit další gentrifikaci historického jádra města. ...
 • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

  Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...
 • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

  Sobotka, Petr
  Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...
 • Vady dřeva jako primární příčiny havárie 

  Lavický, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek popisuje dva konkrétní případy havárií, u nichž se při analýze prováděné v rámci znaleckého posudku ukázalo, že pravděpodobnými primárními příčinami zřícení konstrukce jsou vady dřeva. Prvním případem je zřícení ...
 • Vady zateplených fasád 

  Kalousek, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek popisuje časté vady a poruchy zateplených fasád z důvodu nepoužití certifikovaných skladeb a kotvení. Bodové tepelné vazby jsou často podceňovány a konstrukce tak nevyhovují požadavkům ČSN. Predikce je možná díky ...
 • Valašská identita v objektech drobné architektury 

  Žabčíková, Ada
  Diplomová práce je příběhem o (ztrátě) paměti místa a hledání identity Valašska prostřednictvím objektů drobné architektury. Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou krajiny jako celku - rozebírá region v ...
 • Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA 

  Širůček, Martin; Šoba, Oldřich; Němeček, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-03)
  Purpose of the article: The present article is focused on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and its implementation into American Stock Market. It attempts to empirically test the validity of the CAPM to estimate ...
 • Value drivers podniků zpracovatelského průmyslu České republiky v letech 2007–2011 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The article strives to identify quantitative factors that positively or negatively influence the performance of enterprises and thus also their value (the so-called value drivers). Research was performed ...
 • Variabilní konferenční sál ČKAIT v Praze 

  Hudečková, Miriama
  Úlohou bakalárskej práce bolo zamerať sa na technickú stránku architektonickej štúdie, ktorá bola rozpracovaná v letnom semestri 3. ročníka ako ateliér zameraný na interiér. Bakalárska práca poskytuje výkresy do Dokumentácie ...
 • Variační třídy a zobrazení ve variační posloupnosti druhého řádu: Explicitní formule 

  Urban, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Třídy diferenciálních forem, reprezentující základní variační objekty (Lagrangián, Eulerova-Lagrangeova forma, Helmholtzova forma), a variační mor- fismy (Eulerovo-Lagrangeovo zobrazení, Helmholtzovo ...
 • Variance based OFDM frame synchronization 

  Fedra, Z.; Dimitrijevic, B.; Milosevic, N.; Antic, D.; Nikolic, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The paper deals with a new frame synchronization scheme for OFDM systems and calculates the complexity of this scheme. The scheme is based on the computing of the detection window variance. The variance is computed in two ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...
 • Variations of Boundary Surface in Chua’s Circuit 

  Guzan, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  The paper compares the boundary surfaces with help of cross-sections in three projection planes, for the four changes of Chua’s circuit parameters. It is known that due to changing the parameters, the Chua’s circuit can ...
 • Váhová nutnost definice prostoru 

  Babíček, Šimon (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Fenomén uvědomění prostoru provází člověka od prvních pohledů na hvězdnou oblohu. Prostor je fascinující ukázkou duality znatelného a nepoznaného. Obklopuje nás, přesto jej nejsme schopni uchopit. Vnímáme jej všemi smysly, ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá komplexním modelováním asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků. To spočívá ve vytvoření modelů založených na různých fyzikálních podstatách a jejich propojení. K modelování systému jsou ...
 • Vector Measurement with Scalar Analyser 

  Klusacek, V.; Skvor, Z.; Hoffmann, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-12)
  A novel method for vector scattering parameter measurement is presented. The method is based on scalar (SWR) measurement only. Vector data is obtained using a controlled perturbation two-port (CPTP). The method promises ...
 • The Vector Modification of Huyghens-Fresnel Principle 

  Popelek, J.; Follner, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-12)
  The present approach to the diffractive element design is based on Kirchhoff scalar theory of diffraction. Predictions made by this theory become unreliable if the diffraction of polarized light is evaluated. The paper ...
 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Bílková, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“. Podstatou teoretické části je stručně představit pojmy management, management ve stavebnictví, vedení a řízení pracovníků, využívání ...
 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem bakalářské práce je „Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku“. V teoretické části je stručně popsán pojem managementu, managementu ve stavebnictví, vedení a řízení pracovníků, zejména z ...
 • Vegetační prvek v konstrukci architektonického díla 

  Krejčí, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Ve všech fázích architektonické tvorby, od vzniku konceptu díla po realizaci stavby, vyvstává jako jeden z určujících a podmiňujících determinantů volba použitých stavebních hmot. Na základě funkce či účelu plní zvolená ...