Now showing items 66772-66791 of 69879

 • W-CDMA Uplink Capacity and Interference Statistics of a LongGroove-Shaped Road Microcells Using A Hybrid Propagation Model 

  Taha-Ahmed, B.; Calvo-Ramon, M.; de Haro-Ariet, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  The uplink capacity and the interference statistics of the sectors of a long groove-shaped road W-CDMA microcell are studied. A model of 9 microcells in a groove-shaped road is used to analyze the uplink. A hybrid model ...
 • Wake vortex gliding 

  Zikmund, Pavel (2015-06-29)
  Airplanes and birds can save energy by flying in formation. The energy is harvested from the wake vortex of the formation leader. This paper brings flight performance feasibility study of an extreme formation when a big ...
 • WaldBoost na GPU 

  Polok, Lukáš
  Rozpoznání obrazu a strojové vidění obecně je spolu s rozmachem levné a výkonné výpočetní techniky rychle se rozvíjejícím odvětvím. Rozpoznání obrazu má mnoho různých aplikací v širokém spektru odvětví, od komunikace přes ...
 • Wall Compensation for Ultra Wideband Applications 

  Muqaibel, A. H.; Iya, N. M.; Johar, U. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  Due to their low frequency contents, ultra wideband (UWB) signals have the ability to penetrate walls and obstacles. As the signal propagates through these obstacles, it gets attenuated, slows down, and gets dispersed. ...
 • Walsh - Hadamard Transformation of a Convolution 

  Usakova, A.; Kotuliakova, J.; Zajac, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-09)
  A convolution is mathematical operation used in signal processing, in the homomorphous signal processing and digital image processing (e.g. image interpolation). In regard of computational complexity of the convolution in ...
 • WAN/LAN Manager for iOS 

  Jakubis, Tomáš
  Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci pro systémy iOS pro správu síťových zařízení, klienty a konfigurace zařízení. To zahrnuje projektovou analýzu, návrh aplikace, její implementaci a testování. Aplikace se skládá z ...
 • Waranty na evropském kapitálovém trhu 

  Bříza, Michal
  Warranty patří mezi moderní investiční pákové produkty. Jsou emitovány velkými finančními institucemi a jsou určeny pro drobné investory. Cílem této práce je analýza a charakteristika warrantů. První část práce obsahuje ...
 • WARC: The First and the Last 

  Cesky, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-5)
  WARC-92 was the last of its kind. The "Last Big WARC". The process was very difficult and some refer to the conference as consensus by exhaustion, clearly demonstrating one of the reasons for restructuring the ITU. CEPT ...
 • Warehouse Modeling Using Graphical User Interface 

  Rajnoha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes a new algorithm which enable efficient conversion of graphical representation of warehouse into graph theory representation and consequently accelerates estimation for route costs. The proposed algorithm ...
 • Warping a morfing obrazu 

  Kuběna, Petr
  Warping a morfing jsou počítačové efekty s použitím hlavně v zábavním průmyslu. Práce obsahuje postupy a techniky nutné k jejich vytvoření. Zaměřuje se na operace s dvourozměrným navzorkovaným obrazem. Nedílnou součástí ...
 • Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles 

  Pohanka, Michal; Kvapil, Jiří; Hrabovský, Jozef (EDP Sciences, 2012-04-16)
  High pressure descaling nozzles are used mainly for removing oxides from hot steel products. The homogeneity and intensity of water pressure distribution on the oxidised surface are very important characteristics for a ...
 • Water Leakage Monitor For Home Usage 

  Radvanský, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Water can cause significant damage to the house and can not be avoided if the owner does not know the problem in time. This article describes a universal device with wireless sensors, designed to monitor water leakage in ...
 • Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (Elsevier Science Publishers, 2014-04-23)
  The paper describes a possible procedure of the rate uncertainty implementation to the continuous water stage measurement and uncertainties of state - discharge rating curve point positions, which the stage -discharge ...
 • Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population 

  Hluštík, Petr; Raclavský, Jaroslav (IOP Publishing, 2020-02-07)
  The article deals with the comparison of wastewater quality in gravity and alternative drainage systems. The gravity drainage systems include combined and sanitary sewerage systems, the alternative systems encompass pressure ...
 • Water-dispersible TiO2 nanoparticles via a biphasic solvothermal reaction method 

  Mohan, Rajneesh; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (Springer, 2013-12-01)
  Syntéza ve vodě rozpustných nanočástic z oxidu titaničitého byla dosažena solvotermální dvoufázovou metodou v autoklávu. Byl studován vliv teploty a doby přípravy a dále modifikačních ligandů na stabilitu nanočástic.
 • Watermark Detection in Impulsive Noise Environment Based on the Compressive Sensing Reconstruction 

  Lutovac, B.; Dakovic, M.; Stankovic, S.; Orovic, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The watermark detection procedure for images corrupted by impulsive noise is proposed. The procedure is based on the compressive sensing (CS) method for the reconstruction of corrupted pixels. It is shown that the proposed ...
 • Watermarking FPGA Bitfile for Intellectual Property Protection 

  Zhang, J.; Lin, Y.; Wu, Q.; Che, W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  Intellectual property protection (IPP) of hardware designs is the most important requirement for many Field Programmable Gate Array (FPGA) intellectual property (IP) vendors. Digital watermarking has become an innovative ...
 • Watermarking jako ochrana dokumentů 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá ochranou dokumentov pomocou digitálneho watermarkingu. Najprv sú prezentované vlastnosti vodoznakov. Potom nasledujú rôzne možnosti využitia tejto techniky. Ďalšia časť je venovaná rozboru súčasného ...
 • Wattmetr s podporou komunikace PLC 

  Szalbot, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením zařízení, které kombinuje dvě technologie. První je wattmetr pro měření elektrické energie a druhou je technologie PLC, která umožňuje komunikaci v rámcí silového vedení. Pro navrhovaný ...
 • Wave Propagation in Lossy and Superconducting Circular Waveguides 

  Yeap, K. H.; Tham, C. Y.; Yeong, K. C.; Woo, H. J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  We present an accurate approach to compute the attenuation of waves, propagating in circular waveguides with lossy and superconducting walls. A set of transcendental equation is developed by matching the fields at the ...