Zobrazují se záznamy 10835-10854 z 11184

 • X-Band Circularly Polarized HMSIW U-Slot Antenna 

  Hubka, P.; Lacik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  In this paper, a circularly polarized U-slot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna is proposed. It is based on a combination of U-shaped slot etched in the HMSIW top wall and a shorting via placed between ...
 • X-Band PLL Synthesizer 

  Vagner, P.; Kutin, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  This paper deals with design and realization of a PLL synthesizer for the microwave X−band. The synthesizer is intended for use as a local oscillator in a K−band downconverter. The design goal was to achieve very low phase ...
 • X-ray induced electrostatic graphene doping via defect charging in gate dielectric 

  Procházka, Pavel; Mareček, David; Lišková, Zuzana; Čechal, Jan; Šikola, Tomáš (NPG, 2017-04-03)
  Graphene field effect transistors are becoming an integral part of advanced devices. Hence, the advanced strategies for both characterization and tuning of graphene properties are required. Here we show that the X-ray ...
 • Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách 

  Lysá, Karolína
  Na jedné straně klidná lokalita obklopená lesy v těsné blízkosti s centrem Brna. Na straně druhé ambiciózní mladá firma specializující se na software a hardware pro tisk, kopírování a skenování. Interference nejnovějších ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...
 • Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí 

  Chadim, Pavel
  Tato Diplomová práce „Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí“ se zabývá kryptografií a kryptografickými knihovnami, které jsou mezi sebou porovnány podle podporovaného algoritmu a standardu. K porovnání byly ...
 • Zabezpečení staveniště v souvislosti s pojištěním rizika odcizení 

  Bachan, Jan
  Tato práce se zabývá zabezpečením staveniště proti krádeži pojištěním. Hlavním cílem práce je komparace pro tento účel vhodných pojistných produktů, které jsou nabízeny největšími pojišťovnami na tuzemském trhu. Nejprve ...
 • Zabezpečovací systém využívající GSM 

  Kramárik, Matúš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zabezpečovací systém s mikrokontrolérem, který bude reagovat na narušení střeženého prostoru a přes připojený GSM mobilní telefon (GSM modul) upozorní vybrané osoby zasláním ...
 • Zabezpečovací zařízení domu nebo bytu řízené mikroprocesorem 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů používaných v domech nebo bytech. Obsahuje popisy a principy nejpoužívanějších senzorů určených pro detekování zloděje, ale také ochranu bytu před požárem. Je zde ...
 • Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele 

  Johan, Stanislav
  Předmětem předkládané bakalářské práce "Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele" je proces zadávacího řízení veřejné zakázky se zaměřením na stanovení vhodných hodnotících kritérií a jejich vah včetně ...
 • Zahradnické centrum 

  Hodonský, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce zahradnického centra. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Jundrov. Celková výška objektu je 9m a délka 35m. Příčná vazba je tvořena plnostěnným ...
 • Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel 

  Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Rural settlements density increasing is known phenomenon in history. This article presents domestic and foreign examples of density increasing, theory, methods and reasons in terms of sustainability. On the other side it ...
 • Zahvízdej čtverec ! 

  Zogatová, Lenka
 • Zahvízdej čtverec! 

  Zogatová, Lenka
 • Zajištění a vymáhání peněžitých pohledávek u podnikatele 

  Ošlejšková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání neuhrazených pohledávek po splatnosti. Teoretická část pracuje s pojmy, jako jsou pohledávka, dlužník nebo věřitel. Dále se vyjadřuje ke vzniku, zajištění, ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Zajištění stavební jámy pro výstavbu malé vodní elektrárny ve Štětí 

  Holba, Radek
  Práce je zaměřena na zajišťování hlubokých stavebních jam. V první části jsou zmíněny možné způsoby zajištění a jejich výhody i nevýhody. Následuje statické posouzení pažící podzemní železobetonové stěny v programu Plaxis ...
 • Zajištění stavební jámy se založením bytového domu AUGUSTIN v Brně 

  Malinský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout založení bytového domu AUGUSTIN v Brně s ohledem na geotechnické poměry. Dále pak navrhnout zajištění stavební jámy pro vybudování podzemní garáže s ohledem na okolní zástavbu. ...
 • Zajištění stavební jámy v Brně pro podzemní garáže u Janáčkova divadla 

  Zapletal, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažící konstrukce reálné stavební jámy podzemních garáží u Janáčkova divadla v Brně. Obsahem je popis možných řešení se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je vybrat z těchto ...