Zobrazují se záznamy 6338-6357 z 6472

 • Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách 

  Lysá, Karolína
  Na jedné straně klidná lokalita obklopená lesy v těsné blízkosti s centrem Brna. Na straně druhé ambiciózní mladá firma specializující se na software a hardware pro tisk, kopírování a skenování. Interference nejnovějších ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...
 • Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí 

  Chadim, Pavel
  Tato Diplomová práce „Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí“ se zabývá kryptografií a kryptografickými knihovnami, které jsou mezi sebou porovnány podle podporovaného algoritmu a standardu. K porovnání byly ...
 • Zabezpečení staveniště v souvislosti s pojištěním rizika odcizení 

  Bachan, Jan
  Tato práce se zabývá zabezpečením staveniště proti krádeži pojištěním. Hlavním cílem práce je komparace pro tento účel vhodných pojistných produktů, které jsou nabízeny největšími pojišťovnami na tuzemském trhu. Nejprve ...
 • Zabezpečovací systém využívající GSM 

  Kramárik, Matúš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zabezpečovací systém s mikrokontrolérem, který bude reagovat na narušení střeženého prostoru a přes připojený GSM mobilní telefon (GSM modul) upozorní vybrané osoby zasláním ...
 • Zabezpečovací zařízení domu nebo bytu řízené mikroprocesorem 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů používaných v domech nebo bytech. Obsahuje popisy a principy nejpoužívanějších senzorů určených pro detekování zloděje, ale také ochranu bytu před požárem. Je zde ...
 • Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel 

  Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Rural settlements density increasing is known phenomenon in history. This article presents domestic and foreign examples of density increasing, theory, methods and reasons in terms of sustainability. On the other side it ...
 • Zajištění a vymáhání peněžitých pohledávek u podnikatele 

  Ošlejšková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání neuhrazených pohledávek po splatnosti. Teoretická část pracuje s pojmy, jako jsou pohledávka, dlužník nebo věřitel. Dále se vyjadřuje ke vzniku, zajištění, ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Zajištění úrokového rizika podniku s využitím finančních derivátů 

  Čech, Pavel
  Tématem diplomové práce je využití finančních derivátů v podnikové praxi. Práce je zaměřena na zajištění úrokového rizika podniku. První část zahrnuje dělení a charakteristiku finančních derivátů. Druhá část specifikuje ...
 • Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Bilík, Martin; Belák, Michal; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work IFE students
 • Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku 

  Suchomel, Adam
  V předkládané bakalářské práci je navržena konstrukce zakladače do horizontálního oběžného zásobníku. Zařízení umožňuje zvednout přepravku o hmotnosti 17 kg do výšky 3,5 m. Práce obsahuje základní výpočty a výkresovou dokumentaci.
 • Zakládání od píky - Zakládání v oblasti Horního Štěpánova 

  Ščudla, Martin
  Tématem této práce je zhodnocení základových poměrů v oblasti Horního Štěpánova. Ze zkoumané oblasti budou vybrány tři charakteristické lokality, pro které budou navrženy vhodné základové konstrukce (plošné či hlubinné) ...
 • Založení malé kavárny 

  Zatloukalová, Petra
  Cieľom tejto diplomovej práce je zostavenie podnikateľského plánu pre malú kaviareň. Práca začína dôkladnou analýzou všeobecného a špecifického okolia podniku a zistením silných a slabých stránok začínajúceho podniku. Ďalej ...
 • Založení malé kavárny 

  Hejlová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na založení malé kavárny v České Třebové. Návrh na založení kavárny vychází z teoretických poznatků a provedených analýz. Podrobně zkoumá dotazníkové šetření a finanční plán projektu. Obsahuje ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie vlastného pamiatkového objektu a súvisiaceho okolia kostola sv. Kateřiny v Ketkoviciach. Prvá časť tejto práce sa zaoberá prípravnými prácami a meračskými prácami. Ďalšia časť práce ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...
 • Zaměření lokality Strom - sever v Brně, Soběšicích 

  Olšovský, Vít
  Cílem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a účelová mapa lokality Strom - sever v Soběšicích. První část se zabývá měřickými pracemi, jako jsou, přípravné práce, bodové pole a zaměření polohopisu a výškopisu. ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ul. Školská, Hradec Králové 

  Slabá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy části ulice Školská v Hradci Králové. Bakalářská práce je řazena chronologicky podle postupů a fází od rekognoskace terénu a bodových polí, vlastní měření a zpracování až po ...