Now showing items 67643-67661 of 70370

 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – II 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  V předchozích příspěvcích jsme se zabývali počátečním obdobím vzniku ústavu do roku 1970, včetně stručné znalecké analýzy některých nehod, zejména železničních. Do problematiky ústavu spadala od počátku také technická ...
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – IV 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  V předchozích příspěvcích jsme se zabývali počátečním obdobím vzniku ústavu, podrobněji pak rozvojem analýzy silničních dopravních nehod. Dalšími obory činnosti ústavu jsou mimo jiné stavebnictví a ekonomika – oceňování ...
 • Z přírody 

  Horák, Ondřej
  Podstatou mé práce je přenést fragmenty asfaltových pásů na plátno přesně 1:1, spolu se snahou přenést i co nejpřesněji jejich pravé odstíny šedé barvy. A tím pozvednout onen motiv ze země a ukázat tak divákovi jednoduchou ...
 • Z rodné hroudy 

  Hrubiš, Tomáš
 • Za "rámem" 

  Grúňová, Nina
  Zkoumání mentální krajiny za horizontem.
 • Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti 

  Chmelíková, Alžběta
  Umělecká práce je do značné míry nahlížena holisticky - recipient vnímá celek díla, hledá jeho smysl, pokouší se o interpretace. Konečné znění je odtrženo tlustou černou linkou od své geneze. Ale právě pozorování vývoje ...
 • Za Ing. Milanem Šmahelem, Ph.D. 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Milan Šmahel, Ph.D., odborný asistent Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec v oborech stavebnictví a ekonomika, zástupce šéfredaktora časopisu Soudní ...
 • Za Ing. Pavlem Krejčířem 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
 • Za láskou po cestě z perel 

  Tischler, Marek
  Pro svou bakalářskou práci jsem vytvořil sérii středních a velkých obrazů. V této sérii jsem vycházel z mého dlouhodobého zájmu o žánrovou malbu. Východiskem se pro mé obrazy a kresby staly předměty denní potřeby, které ...
 • Za ruku, spolu a sám 

  Alexová, Jitka
  Cílem práce je návrh mateřské školy v mladé rostoucí brněnské čtvrti Sadová. Vytvoření prostoru pro děti předškolního věku, ale také místa, které podpoří zdejší komunitu. Práce se zabývá konceptem vzájemné mezigenerační ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Za zář 

  Sypěnová, Anna
  Mým záměrem je prostředky realistické malby zpřítomnit vlastní zážitek nebe divákovi.
 • Za zrkadlom slovenskej identity 

  Juráš, Ján
  Ostáva ešte problematika kolektívnej identity v rukách spoločnosti a inštitúcií, alebo sa nekontrolovane, ako tržná komodita, stáva obeťou ekonomického oportunizmu a rastúceho nacionalizmu? Aky odkaz smerujúci k seba-identifkácií ...
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Bocko, Dávid
  Tato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...
 • Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti 

  Brábník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tunelováním síťové komunikace mezi adaptérem a cloudem v rámci inteligentní domácnosti. V první části je teoretický rozbor inteligentní domácnosti a síťového tunelování. V další části je ...