Zobrazují se záznamy 41850-41869 z 43635

 • Za láskou po cestě z perel 

  Tischler, Marek
  Pro svou bakalářskou práci jsem vytvořil sérii středních a velkých obrazů. V této sérii jsem vycházel z mého dlouhodobého zájmu o žánrovou malbu. Východiskem se pro mé obrazy a kresby staly předměty denní potřeby, které ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Zabezpečená správa síťových klientů 

  Lojek, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na centralizovanou správu síťových klientů pomocí operačního systému Windows server 2012 a jeho funkcí. Zahrnuje vytvoření automatizované instalace s jednotnou konfigurací operačního systému Windows. ...
 • Zabezpečení a architektura správce IPTV vysílání 

  Šimko, Daniel
  Cílem práce je analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro správu IPTV vysílání. Analýza zkoumá požadavky na aplikaci a její výsledek je zpracován v podobě UML diagramu. Návrh je zaměřen na architekturu aplikace a ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu simulačního modelu bezdrátové senzorové sítě v prostředí Castalia se zaměřením na energetickou spotřebu senzorových uzlů za použití komunikačních jednotek Mica2 a MicaZ. Popisuje základní práci ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce se zaměřuje na zabezpečení bezdrátových sítí a je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje přiblížení jednotlivých, dnes používaných standardů a jejich doplňků, topologií a metod zabezpečení. Popsány ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí a možné útoky na tyto sítě 

  Vlček, Peter
  Prvým z hlavných cieľov tejto práce bolo naštudovať a preskúmať rôzne typy útokov na bezdrôtové siete. Táto práca je zameraná na najbežnejšie sa vyskytujúce druhy útokov, akými sú WEP/WPA/WPA2 prelomenie, útok mužom uprostred ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 

  Škodák, Jaroslav
  Tato práce popisuje dostupné a používané standardy, protokoly a mechanizmy sloužící k zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. V další části jsou uvedeny slabá místa a možné útoky proti jednotlivým typům zabezpečení. ...
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...
 • Zabezpečení datové komunikace s ochranou soukromí 

  Bernát, Michal
  Táto práca pojednáva o možnosti zaistenia bezpečnosti, integrity a autenticity dátovej komunikácie s ohľadom na súkromie užívateľov. V tejto práci sú popísané základy smart grid sietí spolu s možnosťami stávajúcich foriem ...
 • Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany 

  Balharová, Gabriela
  Téma mé bakalářské práce je Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. V úvodu se zabývám krizovou situací a obecnou charakteristikou ...
 • Zabezpečení komunikace v systémech využívající omezená zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce pojednává o využitelnosti a analýze kryptografických metod na zařízeních s nízkým výpočetním výkonem a malou pamětí. Práce popisuje různé metody a uvádí příklady jejich použití. Podle určitých parametrů ...
 • Zabezpečení komunikace vestavěného systému 

  Rácek, Luboš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a analýzu protokolu pro zajištění zabezpečené komunikace s využitím hardwarového akcelerátoru. Protokol bude navržen s ohledem na nízkou spotřebu a malý výpočetní výkon použitého ...
 • Zabezpečení obrazových dat 

  Nováček, Aleš
  Bakalářská práce je o ochraně digitálních obrazových dat, především o moderních metodách vodoznačení. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je část teoretická, popisuje terminologii vodoznačení, techniky vkládání ...
 • Zabezpečení Open source PBX proti útokům 

  Orsák, David
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení open source PBX ústředny proti bezpečnostním útokům. V rámci teoretické části je podrobně rozebrána problematika jednotlivých útoků použitelných na VoIP systémy se zvláštním ...
 • Zabezpečení operačního systému Apple OS X 

  Hošek, Josef
  Práce se zabývá rozborem bezpečnosti operačního systému Mac OS X ve verzi 10.8 "Mountain Lion". Bezpečnost je probírána z pohledu prvků a nástrojů, které jsou v systému implementovány a používány. Všechny používané prvky ...
 • Zabezpečení operačního systému Linux 

  Polách, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel ...
 • Zabezpečení perimetru v extrémních podmínkách s využitím senzorových sítí 

  David, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a úvodem do problematiky bezdrátových senzorových sítí, popisem vybraných typů senzorů, výčtem jejich vlastností a principů činnosti pro detekci narušení perimetru. Dále ...