Now showing items 10750-10769 of 66502

 • Educational Model of Synthetic Aperture Sonar Using Range-Doppler Algorithm 

  Bartoš, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with synthetic aperture imaging techniques in ultrasound spectrum. The paper provides description of Synthetic Aperture Sonar (SAS) experiment with low-cost components in laboratory environment. The ...
 • Educational System for Recommending Study Activities 

  Zapletal, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul do existujícího doporučovacího systému Open University v Milton Keynes. Nyní nasazený doporučovací systém využívá informací o aktivitě uživatelů ve Virtual Learning ...
 • EEG biofeedback 

  Dvořáček, Michael
  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů.
 • EEG biofeedback rozhraní lidského mozku a počítače 

  Kněžík, Jan
  Tato práce se zabývá rozhraním EEG biofeedbacku mezi lidským mozkem a počítačem a jeho konkrétní implementací v jazyce Java. Tento systém je postaven na základě počítače uskutečňujícího biologickou zpětnou vazbu (biofeedback) ...
 • EEG Measuring And Analyzing System 

  Blažej, Svätopluk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  One of the critical steps in the design of Brain-Computer Interface applications based on electroencephalography is to process and analyze signals in real-time, in order to identify the mental state of the user. Understanding ...
 • EEG Signal Analysis based on EMD and Discrete Energy Separation Algorithm 

  Potočňák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with spectral analysis of nocturnal EEG signal from apnoea/hypopnea patients. Main goal is to employ methods independent to Fourier Transform, because of nonstationary character of signal, to better ...
 • EEG Signal Classification: Introduction to the Problem 

  Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel; Stancak, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  The contribution describes the design, optimization and verification of the off-line single-trial movement classification system. Four types of movements are used for the classification: the right index finger extension ...
 • Efekt aplikace jemných organických vláken do kompozitů s cementovou matricí 

  Kavka, Lukáš
  Bakalářská práce popisuje efekt použití jemných organických vláken do kompozitů s cementovou matricí. V teoretické části práce byl definován kompozitní materiál a popsány jeho jednotlivé složky. Následně byla provedena ...
 • Efekt Chorus - inovace laboratorní úlohy předmětu BSHE 

  Zvončák, Vojtěch
  Práce je teoretická příprava a popis realizace laboratorního přípravku efektu CHORUS pro laboratoř předmětu Studiová a hudební elektronika. V úvodu jsou vysvětleny základní vlastnosti efektů se zpožďovací linkou. Práce se ...
 • Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů 

  Pániková, Kristína
  Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina ...
 • Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami 

  Gerják, Rastislav
  Olovený akumulátor patrí v dnešnej dobe k najvyužívanejším sekundárnym zdrojom energie, predovšetkým v automobilovom priemysle. Jedným z najdôležitejších parametrov akumulátora je jeho životnosť, ktorá je výsledkom kvality ...
 • Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami 

  Zabloudil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů, které se využívají u hybridních elektrických vozidel. U těchto vozidel akumulátory pracují v režimu částečného nabití (PSoC), při kterém dochází k degradačním ...
 • Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami s příměsí skelných vláken 

  Fryda, Daniel
  Tato práce pojednává o olověných akumulátorech, jež jsou alternativními zdroji elektrické energie. Olověné akumulátory jsou nejstarším typem článků. Velké využití mají u hybridních elektrických vozidel – HEV, kde pracují ...
 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
 • Efektivita evolučních algoritmů 

  Němec, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy. Jejím úkolem je vybrat vhodný evoluční algoritmus, který bude rešit vhodný problém. V tomto případě se jedná o genetický algoritmus, který bude řešit problém obchodního ...
 • Efektivita odměňování v dopravní firmě 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy P. R. Trans, zhodnocením situace a návrhem efektivnějšího systému odměňování. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů odměňování, hodnocení, mzda, motivace a jejich ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Efektivita procesu oceňování stavební výroby 

  Sofka, Filip
  Diplomová práce se zabývá efektivitou oceňování stavební výroby. Teoretická část se věnuje oceňování stavební výroby, analýzou náročnosti oceňování, principem sestavení rozpočtů a představení BIM procesu ve stavebnictví. ...
 • Efektivita rehabilitace horní končetiny 

  Rexová, Natálie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium bioelektrické aktivity svalu a její měření v systému BIOPAC. Pro správné pochopení dějů je uveden popis svalové tkáně a jejích hlavních struktur. Práce se dále zabývá elektromyografií ...