Now showing items 10750-10769 of 40681

 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kabeláčová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace prezentačního systému pro dotykové stanice, jehož účelem je vyhledávat a zobrazovat osoby v rodokmenech. Tento systém je zaměřen na laické uživatele, kteří mají s počítači ...
 • Interaktivní prostředí pro vývoj adventure her 

  Konečný, Michal
  Cílem této práce je vytvořit na platformě PC interaktivní vývojové prostředí, které by umožňovalo výslednou adventure hru interpretovat na platformě Android. Práce popisuje teorii adventure her a jejich historii. Zabývá ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou interaktivních rozhraní pro ovládání vzdálených robotů, zkoumá některé existující vizualizační a simulační nástroje a robotické platformy. Také navrhuje a implementuje interaktivní prvky ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android 

  Robotka, Vojtěch
  Vývoj autonomních robotů pokročil a začínají se objevovat první možnosti nasazení robotů v běžném životě. Spolu s vývojem robotů je však třeba myslet i na vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, která budou s roboty ...
 • Interaktivní sdílení dokumentů 

  Jóba, Viktor
  Tato práce se zabývá sdílením a editací textových dokumentů v reálném čase přes počítačovou síť. Jednotný obsah dokumentu u všech členů sdílení je zajištěn pomocí algoritmu operačních transformací. Tato metoda je v práci ...
 • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

  Kříž, Radim
  Práce se zabývá možnostmi interaktivní segmentace medicínských obrazových dat pomocí knihovny ITK a segmentační metody level-set. Dále diskutuje možnosti interaktivního ovlivnění průběhu segmentace pomocí uživatelem ...
 • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

  Olša, Martin
  Práce se zabývá segmentováním obrazové informace v oblasti medicínskych aplikací. Popisuje soucastné existujíci metody segmentace medicínskych obrazových dat a návrh jedoduchého nástroje na segmentaci.
 • Interaktivní segmentace popředí/pozadí na mobilním telefonu 

  Studený, Petr
  Práce se zabývá technikami pro interaktivní segmentaci popředí a pozadí na mobilních zařízeních. Cílem je nalézt nebo vytvořit vhodné metody pro oddělení uživatelem označeného objektu od pozadí. V úvahu je brána zejména ...
 • Interaktivní simulace chování tkaniny akcelerovaná pomocí GPU 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní simulací chování tkanin s využitím GPU pro obecné výpočty. V první části jsou rozebrány všechny technologie, které jsou následně využity při implementaci programu. Druhá část poté diskutuje ...
 • Interaktivní simulátor DNA výpočtu 

  Kovács, Martin
  Tato práce je zaměřena na shrnutí biologických operací nad DNA a jejich nasazení ve výpočtu složitých matematických problémů. Ukázkovým příkladem, jehož řešení je v práci demonstrováno, je problém hamiltonovské cesty grafem, ...
 • Interaktivní simulátor pro grafy toku dat 

  Kovařík, David
  Grafy toku dat jsou často používány při návrhu hardware. Jsou však vhodné také pro provádění hlubších analýz návrhů (např. funkční a formální verifikace). Simulátor prezentovaný v této práci vzniká jako podpůrný nástroj ...
 • Interaktivní stavebnice pomocí OpenGL 

  Klepáčková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je implementace interaktivní stavebnice typu LEGO pomocí OpenGL. Aplikace umožňuje tvorbu modelů pomocí kostek, u nichž lze měnit barva a typ. Vytvořené modely lze ukládat i načítat. Každá kostka ...
 • Interaktivní turistický průvodce 

  Henry, Andrii
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace Interaktivní turistický průvodce pro platformu Android. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace, která prostřednictvím tzv. rozšířené reality zobrazuje na obrazovce ...
 • Interaktivní tvorba formulářů v JSP 

  Kaluža, Vlastimil
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro vytváření dynamických webových stránek propojených s databází. Zvláště na automatizovaný způsob vytvoření základního formuláře pro danou tabulku v databázi. Dále se soustředí ...
 • Interaktivní umísťování virtuální dlahy na 3D modely kostí 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá možností interaktivního umísťování modelu dlahy na 3D model skutečné kosti. Zmiňuje současné možnosti lékařů při léčbě zlomenin, komplikace, které mohou při operacích zlomenin nastat, a snaží se o ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Pospěch, Ladislav
      Cílem této bakalářské práce bylo řešení problémů s vizualizací obecných XML dokumentů a vytvoření aplikace schopné interaktivně zobrazit obsah jakéhokoli takového dokumentu. Tato práce staví na standardech vytvořených ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Filus, Michal
  Práca sa zaoberá problematikou vizualizácie XML dokumentov. Cieľom bolo získanie informácii z oblasti XML dokumentov, spoznať ich štruktúru, jazyky pre ich popis a nakoniec vytvorenie funkčnej aplikácie na ich vizualizáciu. ...
 • Interaktivní vlakový jízdní řád pro tablety 

  Kalusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikaci pro operační systém Android. Cílem práce je implementace aplikace pro interaktivní porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Aplikace ...
 • Interaktivní výukové modely vodohospodářských staveb pro Hydrotechnickou laboratoř Stavební školy ve Vysokém Mýtě 

  Požárová, Miroslava
  V roce 2014 byla na Stavební škole ve Vysokém Mýtě vybudována nová hydrotechnická laboratoř, jejíž hydraulický okruh je vybaven rezervní tratí umožňující připojení samostatně stojících modelů hydrotechnických staveb. Pro ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 

  Tvorogov, Ivan
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj interaktivních aplikací pro vizualizaci algoritmů bezeztrátové komprese dat. Teoretická část se věnuje popisu teorií z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů a základnímu ...