Zobrazují se záznamy 10770-10789 z 59271

 • Expozice v Moravských Budějovicích 

  Růžička, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci jednolodní haly. Ta sestává z příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost je 5,8 m. Příčná vazba se skládá z plnostěnných sloupů a příhradového ...
 • Expoziční pavilon v Třinci 

  Toman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce Výstavního pavilonu v Třinci. Pavilon má obdélníkový půdorys s rozměry 36 x 42 m a hlavní nosná konstrukce je v příčném směru tvořena dvoukloubovým parabolickým ...
 • Expressive Means of Contemporary Architecture 

  Kokolia Křížová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. ...
 • Extend USBGuard to Support External Authorization Policy Sources 

  Sroka, Radovan
  Táto práca sa zaoberá dopadom používania externých USB zariadení na bezpečnosť v rámci operačného systému Linux. Taktiež popisuje USBGuard projekt, jeho alternatívy ako aj výhody či nevýhody centralizovanej správy. Hlavým ...
 • Extended Method of Digital Modulation Recognition and Its Testing 

  Kubankova, A.; Kubanek, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper describes a new method for the classification of digital modulations. ASK, 2FSK, 4FSK, MSK, BPSK, QPSK, 8PSK and 16QAM were chosen for recognition as best known digital modulations used in modern communication ...
 • Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion 

  Jenik, V.; Hudec, P.; Panek, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  CW-type structures belong to the most frequently employed radars, especially in a form of small sensors used, for example, in security applications or automotive industry. Range and reliability of operation of these sensors ...
 • Extended Transfer Bound Error Analysis for Parametric Channel withContinuous Valued Correlated Random Nuisance Parameter 

  Vcelak, J.; Sykora, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  In this paper, we address the extended use of transfer bound analysis of bit error rate (BER) properties. In conjunction with proper parameter modeling, we offer a method to resolve the problem of transfer bound applicability ...
 • An Extended Virtual Aperture Imaging Model for Through-the-wall Sensing and Its Environmental Parameters Estimation 

  Song, Yongping; Jin, Tian; Lu, Biying; Hu, Jun; Zhou, Zhimin (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  Through-the-wall imaging (TWI) radar has been given increasing attention in recent years. However, prior knowledge about environmental parameters, such as wall thickness and dielectric constant, and the standoff distance ...
 • Extending Security Of Package Manager With Dns 

  Sehnoutka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a method of public key verification based on DNS, that can be used to further increase security of package managers. On top of this method, an extended version is proposed, that can also protect ...
 • Extension of Impulse Detectors to Spatial Dimension and their Utilization as Switch in the LMS L-SD Filter 

  Hudec, R.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-04)
  In this paper, one kind of adaptive LMS filters based on order statistics is used for two-dimensional filtration of noisy greyscale images degraded by mixed noise. The signal-dependent adaptive LMS L-filter (L-SD) consists ...
 • Extensions in bounded topology 

  Leseberg, Dieter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  In a series of papers, Leseberg has studied and examined several fundamental aspects of generalized nearness in the realm of bounded topology. This paper deals with an alternate, detailed description of so-called ...
 • Extenzivní výsadby z pohledu udržitelného rozvoje měst 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Z pohledu současného vývoje urbánního prostředí měst je zapotřebí utvářet jejich životní prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje, který respektuje a vytváří přirozené podmínky pro život, i pro generace další. ...
 • An External User Interface With USB 

  Sládeček, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with problems of developing user interface which can communicate with host system via USB. The article includes comparation of existing alternatives and description of USB class used for communication ...
 • Externí financování firem a podnikatelů 

  Kuzmianok, Vadzim
  Předmětem bakalářské práce je hodnocení možných externích zdrojů financování pro společnost NEPA, společnost s ručením omezeným, s ohledem na její finanční situace. Teoretická část se věnuje teoretickému vymezení externích ...
 • Externí financování podniku emisí cenných papírů 

  Kembický, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností dlouhodobého financování podniků. Popsáno je financování prostřednictvím cenných papírů kapitálového trhu – akciemi a obligacemi a také bankovním úvěrem. První část práce srovnává ...
 • Externí financování podniků 

  Dörflová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení externího financování podniků, což znamená jaké zdroje je pro společnost výhodné použít na pořízení dané investice. Diplomová práce detailně zpracovává porovnání nabídek financování ...
 • Externí financování výstavby výrobní haly 

  Vágner, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování společnosti LAZAM CZ s. r. o. První, teoretická, část obsahuje obecné pojednání o možnostech externího financování společnosti, převážně prostřednictvím čerpání ...
 • Externí generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...
 • Externí kardiostimulátor 

  Lank, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice stimulace srdce při použití externího kardiostimulátoru. Tento externí kardiostimulátor se používá pro krátkodobou kardiostimulaci pacienta a slouží k překlenutí období před implantací ...