Now showing items 10770-10788 of 57705

 • Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera 

  Watzková, Jarmila
  Předložená diplomová práce se zabývá aplikací vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) na slupky bobulí Vitis vinifera odrůd Alibernet a Svatovavřinecké, za účelem extrakce anthokyanových barviv ve formě 3-monoglukosidů. ...
 • Extrakční detoxikace citlivých komponent 

  Andrle, Marek
  Extrakce rozpouštědlem je jednou z metod využitelných pro dekontaminaci citlivých komponent, které jsou kontaminovány bojovými chemickými látkami. Účinnost extrakční metody byla ověřována na vzorcích (ocelový nebo pryžový), ...
 • Extrapolation of Incomplete Image Data with Discrete Orthogonal Transforms 

  Karlubikova, T.; Polec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  In image processing and transmission, interpolation and extrapolation are of great importance whenever missing pixels have to be filled in, and many methods have been proposed to solve this problem. In this paper we present ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost hořčíkové slitiny 

  Novák, Marek
  Bakalárska práca je zameraná na predpovedanie únavovej životnosti horčíkovej zliatiny AZ61 v oblasti veľmi malého počtu cyklov (menej ako 100) nazývanou oblasť extrémne nízkocyklovej únavy (ELCF). Životnosť predpovedaná ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost slitin neželezných kovů 

  Judas, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem chování hliníkové slitiny 2024-T351 v oblasti nízkocyklové a extrémně nízkocyklové únavy. Zkušební vzorky byly nejdříve podrobeny kvazistatickému namáhání v tahu a tlaku s cílem určit ...
 • Extrémní učící se stroje pro předpovídání časových řad 

  Zmeškal, Jiří
  Práce je zaměřena na možnost využití extrémních učících se strojů a sítí s ozvěnou stavu pro předpověď časových řad s možností akcelerace pomocí grafických procesorů. Takovéto předpovědi jsou v dnešní době každodenní ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

  Floderová, Hana
  Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...
 • Eye Tracking During Interaction with a Screen 

  Pavelková, Alena
  Tato práce popisuje systém pro sledování obrazovky počítače v reálném čase a určení pozice uživatelova pohledu na tuto obrazovku s využitím dat z eye-trackovacích brýlí a Uniform Marker Fields. Vytvořený systém lokalizuje ...
 • Eye Tracking in User Interfaces 

  Jurzykowski, Michal
  Tato diplomová práce byla vytvořena během studijního pobytu na Uviversity of Estern Finland, Joensuu, Finsko. Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie sledování pohledu neboli také sledování pohybu očí (Eye-Tracking) ...
 • Eyelid Localization for Iris Identification 

  Adam, M.; Rossant, F.; Amiel, F.; Mikovikova, B.; Ea, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  This article presents a new eyelid localization algorithm based on a parabolic curve fitting. To deal with eyelashes, low contrast or false detection due to iris texture, we propose a two steps algorithm. First, possible ...
 • Eyetracking For Traffic Analysis 

  Veselá, Cindy (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This study deals with the analysis of eye movement during solving traffic situations using eyetracker. The goal of this study is to create two programs and record eye movement of drivers. The first program records eye ...
 • Eyetracking při řešení dopravních situací 

  Veselá, Cindy
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí eyetrackeru při řešení dopravních situací. Teoretická část popisuje anatomii oka a druhy očních pohybů. Dále objasňuje způsoby sledování pohybu očí se zaměřením ...
 • F-resolvable spaces 

  Dahane, I.; Dridi, L.; Lazaar, S. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
  In this paper we study topological spaces whose F-re ections are resolv- able. In particular, the re ectors T0, S, , and FH-re ection are characterized.
 • Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern 

  Rupcic, S.; Mandric, V.; Rimac-Drlje, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper studies fabrication errors influence on the radiation pattern of a spherical antennas array. The developed Moment Method (MoM) program analyzes a particular influence of an azimuth and elevation position and local ...
 • Fabrication of Magnetic Nanostructures on Silicon Nitride Membranes for Magnetic Vortex Studies Using Transmission Microscopy Techniques 

  Dhankhar, Meena; Vaňatka, Marek; Urbánek, Michal (MyJove Corp., 2018-07-02)
  Electron and x-ray magnetic microscopies allow for high-resolution magnetic imaging down to tens of nanometers. However, the samples need to be prepared on transparent membranes which are very fragile and difficult to ...
 • Fabrication of nanostructured TiO2 surfaces for photocatalytic applications 

  Přikrylová, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents titanium dioxide nanostructured surfaces prepared in organic electrolytes containing ammonium fluoride by anodic oxidation method. Two approaches were used for fabrication, one-step and two-step ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...