Now showing items 10790-10809 of 66322

 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Efektivnost investic výstavby soustav pro přenos elektrické energie 

  Beneš, Jan
  V této diplomové práci se zabývám především způsoby hodnocením ekonomické efektivnosti investic do soustav pro přenos a distribuci elektrické energie od dodavatelů ke konečným zákazníkům a návrhem metodiky hodnocení ...
 • Efektivnost investičního záměru 

  Benedělová, Martina
  Cílem této diplomové práce je provést ekonomické zhodnocení investice. Tato investice je zaměřena do oblasti zlepšení součastné kvality životního prostředí firmy Cement Hranice, a.s. realizováním investice do by-passového ...
 • Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb 

  Jedličková, Lucie
  Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy ...
 • Efektivnost marketingových činností ve strojírenství v České republice 

  Milichovský, František
  Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na ...
 • Efektivnost provozu fotovoltaických generátorů 

  Koval, Filip
  Cílem teoretické části diplomové práce je především objasnění vlivu provozních podmínek, jako je intenzita slunečního záření, teplota, či znečištění aktivní plochy fotovoltaického generátoru, na zatěžovací a výkonovou ...
 • Efektivnost strategií pro zálohování dat 

  Šindler, Martin
  Tato bakalářská práce řeší efektivnost záloh využitím matematického modelu, který určuje celkový objem záloh a objem dat nutných k obnovení daného datového prostoru, dále určuje dostupnost záloh při použití jednotlivých ...
 • Efektivnost strojového překladu 

  Kvapil, Lukáš
  Práce hodnotí strojový překlad z hlediska problémů kterým čelí, popisuje nejčastější metody a přístupy a s pomocí praktických ukázkek překladů, hodnotí, kvality a možností využití. Problémem jsou v první řadě odlišnosti ...
 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR 

  Suchomel, Kamil
  Bakalářská práce popisuje produkce odpadů v jednotlivých krajích a jejich investice do odpadového hospodářství. Srovnáním těchto dvou hodnot se vyvodí využití investic. Jsou zde uvedeny také základní informace o Operačním ...
 • Efektový zesilovač a procesor pro domácí audio poslech 

  Šenfluk, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh efektového zesilovače a procesoru pro domácí audio poslech. Jedná se o tří-kanálový zesilovač třídy D doplněný o analogové a digitální vstupní obvody zpracovávající analogový stereo signál. ...
 • Efektový zesilovač pro elektrickou kytaru 

  Kočiš, Martin
  Tato semestrální práce v první části stručně popisuje vnímání harmonických frekvenčních složek lidským uchem, v druhé části se zaměřuje na účel kytarových efektů a přehled obvyklých typů, se kterými se lze na trhu setkat. ...
 • Effect Analysis of Time and Carrier Frequency Offset on the Performance of Distributed Transmit Beamforming for Emergency Radio 

  Yuan, D.; Quan, H. D.; Sun, H. X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  In emergency radio scenario, distributed transmit beamforming (DTBF) enables a set of distributed radio nodes to transmit cooperatively to get a better performance. DTBF performance has been analyzed for various node ...
 • Effect and Compensation of Timing Jitter in Through-Wall Human Indication via Impulse Through-Wall Radar 

  Zhu, G.; Hu, J.; Jin, T.; Zhou, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  Impulse through-wall radar (TWR) is considered as one of preferred choices for through-wall human indication due to its good penetration and high range resolution. Large bandwidth available for impulse TWR results in high ...
 • The Effect of a 100-km Ultra-Marathon under Freezing Conditions on Selected Immunological and Hematological Parameters 

  Žákovská, Alena; Knechtle, Beat; Chlíbková, Daniela; Miličková, Marie; Rosemann, Thomas; Nikolaidis, Pantelis T. (FRONTIERS MEDIA SA, 2017-09-12)
  Although moderate exercise is beneficial for the human body and its immune system, exhaustive ultra-endurance performance in cold conditions might be harmful. The aim of this study was to examine the effect of a 100-km ...
 • The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water 

  Bartušek, Karel; Marcoň, Petr; Fiala, Pavel; Máca, Josef; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-09-02)
  We discuss the experimental verification of changes in the structure of a liquid water sample inserted in a special spiral “gradient” magnetic field. The magnetic flux components are characterized by a high degree of ...
 • Effect of alkaline activator quantity and temperature of curing on the properties of alkali-activated brick dust 

  Bayer, Patrik; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with different amounts of water glass with a silicate modulus (M) of 1.0 were studied in connection with the temperature of curing. The influence of the amount of ...
 • Effect of Ampicillin, Streptomycin, Penicillin and Tetracycline on Metal Resistant and Non-Resistant Staphylococcus aureus 

  Hegerová, Dagmar; Dostálová, Simona; Blažková, Iva; Michálek, Petr; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Sklenář, Matěj; Nejdl, Lukáš; Kudr, Jiří; Gumulec, Jaromír; Tmejová, Kateřina; Konečná, Marie; Vaculovičová, Markéta; Hynek, David; Masařík, Michal; Kynický, Jindřich; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI AG, POSTFACH, 2014-03-19)
  There is an arising and concerning issue in the field of bacterial resistance, which is confirmed by the number of deaths associated with drug-resistant bacterial infections. The aim of this study was to compare the effects ...
 • Effect of apoferritin surface-biomacromolecular modification on cellular uptake and inhibition of protein corona 

  Tesařová, Barbora; Dostálová, Simona; Charousová, Markéta; Škubalová, Zuzana; Guráň, Roman; Do, Tomáš; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (Mendel University in Brno, 2019-01-02)
  The effects of surface modifications (PEGylation and PASylation) of natural nanocarriers based on apoferritin (FRT) were tested in this work. The main goals of performed PEGylation/PASylation were decreased protein corona ...
 • The effect of Benzothiazolone-2 on the expression of Metallothionein-3 in modulating Alzheimer's disease 

  Roy, Sudeep; Gumulec, Jaromír; Kumar, Akhil; Raudenská, Martina; Baig, Mohd Hassan; Polanská, Hana; Balvan, Jan; Gupta, Mansi; Babula, Petr; Odstrčilík, Jan; Choi, Inho; Provazník, Ivo; Masařík, Michal (Wiley Periodicals, 2017-08-15)
  Metallothioneins (MTs) are a class of ubiquitously occurring low-molecular-weight cysteine- and metal-rich proteins containing sulfur-based metal clusters. MT-3 exhibits neuro-inhibitory activity. The possibility to enhance ...