Now showing items 10790-10809 of 40681

 • Interiérový mobiliář 

  Lidmila, Jan
  Vizuálně jednoduchá kolekce interierového vybavení skládající se z návrhu stolu,svítidla a židle z dubu. Navržená s ohledem na současté estetické a technologické principy. Kolekce je navržená pro konkrétní firmu respektující ...
 • Interiérový set svítidel 

  Kaminský, Václav
  Interiérové svítidlo, s proměnnou teplotou chromatičnosti svitu, která dynamicky reaguje na denní dobu a potřeby uživatele. Svítidlo má tuto vlastnost díky moderní technologii LED .Tvar svítidla je vytvořený inspirací v ...
 • Interkomunikace VoIP ústředen VCON a Asterisk 

  Balon, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou rozvíjení VoIP telefonie a s jejím využitím v dnešní době. První část práce zahrnuje popis známých komunikačních protokolů SIP a architektury H.323 a jejich ...
 • Interkulturní management ve vybrané společnosti 

  Badinová, Eszter
  Tato diplomová práce analyzuje interkulturní management a komunikaci v české společnosti působící na mezinárodní úrovni. Práce používá dotazníkové šetření pro získání lepšího vhledu do cross-kulturní komunikace mezi týmy ...
 • Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera 

  Toman, Petr
  Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji ...
 • Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí 

  Vodička, Vít
  Cílem této diplomové práce je lépe porozumět konceptu únavového poškození damage tolerance zmapováním všech možných vlivů na lomovou houževnatost vláknového kompozitu s polymerní matricí. Toho je dosaženo provedením zkoušek ...
 • Interleaving Gains for Receive Diversity Schemes of Distributed Turbo Codes in Wireless Half–Duplex Relay Channels 

  Soliman, Tamer H. M.; Yang, Fengfan; Ejaz, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  This paper proposes the interleaving gain in two different distributed turbo-coding schemes: Distributed Turbo Codes (DTC) and Distributed Multiple Turbo Codes (DMTC) for half-duplex relay system as an extension of our ...
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech 

  Hanusová, Petra
  Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do ...
 • Intermezzo - Centrum pro rodiče a děti 

  Halbrštátová, Lada
  Abstrakt Hlavní myšlenkou pro návrh stavby byla snaha o vytvoření prostoru, kde se budou setkávat lidé v životní tísni s lidmi ostatními. Z tohoto důvodu je objekt navržen jako dvoupodlažní, kdy první nadzemní podlaží ...
 • Internacionalizace litevského maloobchodu: charakteristiky a perspektivy 

  Rudiene, Elze (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: To distinguish and describe Lithuanian retail internationalization of the peculiarities in the last twenty-four years and bases on the changes in the future. Methodology/methods: The retail ...
 • Internalizace marketingu v českém managementu 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: When we explore the role of marketing concept in decisions of Czech management by direct interviewing, the problem of self projection can immerge as the influence of professional environment. Then ...
 • International Production in Russia: Possible Effects of Forward and Backward Linkages 

  Volgina, Natalia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  The article examines some important consequences of international production – the effects of forward and backward linkages that include effects of technology transfer and generating productivity effects. The author pays ...
 • Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně 

  Křenek, Lukáš
  Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. ...
 • Internet Geography and Real Estate Market 

  Komosný, Dan; Bulín, Martin; Ilgner, Petr (IEEE, 2017-11-09)
  This paper introduces a new spatial data resource for Internet geography. The idea is based on merging two up-to-now unrelated fields - the real estate market and Internet networking. The huge real estate market is present ...
 • Internet of Things zařízení s podporou BLE 

  Débef, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fenoménem Internetu věcí a sestavení zařízení spadajícího do této kategorie. Sestavené zařízení je vytvořené na síťové architektuře klient-server a využívá bezdrátového ...
 • Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN 

  Halász, Dávid
  Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná ...
 • Internet Protocol Television At The Access Networks Of The New Generation 

  Szymeczek, Andrzej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to make the network where IPTV service is functional and after then to test the facilities and specifications of this network. The resoults were gain by the simulator program GNS3 by using real devices.
 • Internet věcí s uzly na bázi PNVM 

  Korejtko, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a ...
 • Internet věcí v praxi 

  Bajgl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a jeho využitím v praxi s následným návrhem vlastního systému domácí inteligentní automatizace. Blíže seznamuje s problematikou automatizovaných domovních a inteligentních systémů, ...